ggg

Wybrano projekt nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie!

W ubiegłą środę, 16 lutego w Starostwie Powiatowym w Legionowie, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Zwyciężył projekt autorstwa architekt Kariny Jędrak-Kościeszy z Warszawy.

Na ogłoszony przez Powiat Legionowski konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby PIK w Legionowie odpowiedziało 15 pracowni, dwie prace nie spełniły wymogów formalnych i nie były rozpatrywane.
Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby PIK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
Nadesłane koncepcje oceniano pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i społecznym. Ośmioosobowy sąd konkursowy, w skład którego weszli architekci oraz przedstawiciele Powiatu Legionowskiego (Ewa Zaremba-Kasprowicz – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, Jakub Wacławek, Andrzej Kalinowski, Grzegorz Kubalski, Paweł Trawkowski, Paweł Zając, Łukasz Kucharzewski, Ewa Listkowska) wskazał trzy najlepsze projekty, z których następnie wybrał jeden zwycięski, należący do architekt Kariny Jędrak-Kościeszy. (Wybór został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Legionowskiego).
Autorka otrzymała nagrodę pieniężną (20 tys. zł brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania projektu na podstawie przygotowanej przez nią pracy.
Nowa siedziba PIK ma powstać na działce u zbiegu ulic: Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie.
Obiekt zaproponowany w wybranej koncepcji ma 1 263,86 m² powierzchni, dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Znajdą się w nim m.in.: sala widowiskowo-koncertowa ze sceną, garderobami, magazynem i rekwizytornią; biblioteka wraz z antresolą i zapleczem; studio nagrań z pracownią muzyczną; kompleks pracowni; sala wielofunkcyjna; przestrzenie wystawiennicza i coworkingowa; sala konferencyjna; klubokawiarnia artystyczna; pomieszczenia administracyjne; zaplecze gospodarcze i sanitarne. W projekcie znalazł się również osobny budynek gospodarczy o powierzchni 21 m². Ponadto zagospodarowano przestrzeń wokół budynku, zaprojektowano parkingi i dojazdy do obiektu oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. (A wszystko to z poszanowaniem znajdującego się na działce drzewostanu).
Przy zaplanowanym wyspecjalizowaniu poszczególnych przestrzeni zachowano potencjał do zmiany funkcjonalności pomieszczeń, ich adaptacji do nowych potrzeb, a także ewentualnej rearanżacji. Zastosowane rozwiązania będą zachęcać do przebywania w nowej siedzibie PIK i w jej sąsiedztwie nie tylko przy okazji korzystania z oferty kulturalnej. Nowy obiekt ma być miejscem różnorodnych działań, a także sprzyjać spotkaniom, nawiązywaniu kontaktów, wymianie idei oraz stanowić przestrzeń relaksacyjną, stworzoną do spędzenia wolnego czasu i pobudzającą kreatywność.
Poza zwycięską pracą Kariny Jędrak-Kościeszy, w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby PIK w Legionowie wyróżniono jeszcze dwie prace. Mianowicie, drugą nagrodę (15 tys. zł brutto) przyznano pracowni „PROLOG” Sp. z o.o. z Wrocławia, która zaproponowała koncepcję Otwartego Domu Kultury. Trzecią nagrodę (10 tys. zł brutto) zdobyła koncepcja „Przystań Kultury” przedstawiona przez zespół projektowy: Filip Zieliński („FAV”), Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka („IPSO”), Jakub Wójtowicz („Wójtowicz Architecture”).
Działania zmierzające do budowy nowej siedziby PIK w Legionowie to odpowiedź władz samorządowych na potrzeby dynamicznie rozwijającego się powiatu legionowskiego i wciąż rosnącej liczby jego mieszkańców.
W ślad za zwiększonymi potrzebami zbiorowymi w zakresie kultury nie podążyło dotąd stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej na poziomie ponadgminnym. Obecnie, Powiatowa Instytucja Kultury zlokalizowana jest w budynku przy ul. Sowińskiego, w którym z trudem mieści się biblioteka powiatowa. Brakuje tam jakiegokolwiek zaplecza w postaci pracowni, sal do zajęć czy sali widowiskowej. Budowa nowej siedziby PIK rozwiąże te problemy i będzie odpowiedzią na rosnące potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępności oferty kulturalnej i możliwości jej realizacji. Pozwoli osiągnąć cele stawiane modelowym ośrodkom kultury, czyli stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej, otwarcie na wszystkie grupy społeczne, kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, angażowanie artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych, integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.
Rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby PIK w Legionowie to kolejny krok na drodze do realizacji tej sztandarowej inwestycji Powiatu Legionowskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma zamknąć się w kwocie 20 mln złotych.
/opr. KW; źródło: Powiat Legionowski/

701 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij