ggg ggg ggg ggg

Wszyscy uczniowie od września mają zagwarantowane miejsce w szkołach powiatu wyszkowskiegoa

„Dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie mieli zagwarantowane miejsce w szkole” – zapewnia wicestarosta powiatu wyszkowskiego Leszek Marszał.

17 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych starostwa powiatowego wraz z dyrektorami szkół prowadzonymi przez powiat wyszkowski w sprawie oceny przygotowania placówek oświatowych do naborów w nowym roku szkolnym 2019/2020. Do szkół średnich trafia podwójny rocznik absolwentów gimnazjum oraz uczniowie przywracanych VIII klas zgodnie z wdrażana reformą oświaty. Przewiduje się, że w powiecie wyszkowskim będzie to około 1600 uczniów (753 ósmoklasistów i 824 gimnazjalistów). Reforma edukacji zakładała wygaszanie gimnazjów i zastąpienie ich ośmioletnimi podstawówkami, po których uczeń może kontynuować naukę w liceum, technikum lub szkole branżowej. W wyniku skrócenia czasu edukacji w szkołach podstawowych, dwa roczniki spotkają się na jednym etapie nauki, choć będą się uczyć innych rzeczy. W wyniku reformy systemu edukacji gimnazjaliści będą kończyć trzyletnie licea i czteroletnie technika, a ósmoklasiści – czteroletnie licea i pięcioletnie technika. W każdej szkole średniej powstaną dla nich oddzielne klasy. W trakcie podsumowania przygotowań szkół do podwójnego naboru zapewniono, ze przygotowanie zostanie 1500 miejsc w 61 klasach w wyszkowskich szkołach średnich. Problemu, więc z miejscami nie będzie.
„Wyszkowskie placówki dysponują wystarczającą bazą lokalową i analizy wykazują, że miejsc wystarczy, zarówno w liceach, technikach, jak i szkołach kształcących w zawodzie. Podwójny rocznik nie będzie oznaczał mniejszych szans na dostanie się do wymarzonej szkoły. Prosimy się nie martwić, dokładamy wszelkich starań żeby nie zabrakło miejsc i oba roczniki mogły przejść do szkół średnich płynnie” – podkreślił podczas zorganizowanej 17 stycznia konferencji wicestarosta Leszek Marszał.
W trakcie spotkania dyrektorzy szkół: dyrektor Dorota Piotrowicz – I Liceum ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, dyrektor Marian Popławski- Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie, dyrektor Grażyna Kalinowska – CEZiU „Kopernik”, dyrektor Elżbietę Michalik – Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego przedstawili dane i stan przygotowań swoich szkół do przyszłego naboru oraz omówili możliwości dotyczące ewentualnego zwiększenia miejsc.
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie planuje utworzenie 10 klas (5 dla absolwentów gimnazjalistów oraz 5 dla uczniów podstawówek), w których miejsce znajdzie 300 uczniów. Szkoła dysponuje odpowiednią baza lokalową i może zwiększyć ilość oddziałów o jeden. Uczniowie będą uczyć się w systemie jednozmianowym.

Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie planuje przyjąć 420 uczniów w tworzonych 14 oddziałach klas pierwszych. Łącznie otwartych zostanie 4 klasy liceum, po dwie o profilach: lingwistyczno-europejskim i prawno-administracyjnym, 8 klas technikum na kierunkach: budownictwo, żywienie i usługi gastronomiczne, cyfrowe procesy graficzne, a także dla absolwentów szkół gimnazjalnych technik hotelarstwa, a dla absolwentów szkół podstawowych technik obsługi turystycznej oraz dwa oddziały wielobranżowe. Z w uwagi na dość trudne warunki lokalowe szkoła prawdopodobnie będzie pracowała na poziomie współczynnika zmianowości wynoszącego 1,5.

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w swojej ofercie będzie miało dla absolwentów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych dwie klasy liceum ogólnokształcącego (bezpieczeństwo publiczne), dziesięć klas technikum (pojazdów samochodowych, elektryk, logistyk, spedytor, handlowiec) oraz dwie klasy wielozawodowe. Łącznie placówka edukacyjna będzie miała przygotowane miejsca dla 420 absolwentów. Nabór będzie w pełni zdublowany, wykorzystujący potencjał bazy dydaktycznej i kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie (szkoła prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) będzie miała przygotowane miejsca dla 360 uczniów w 12 oddziałach. Zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i szkół gimnazjalnych mogą skorzystać z przygotowanej oferty, która zawiera po sześć klas, w tym cztery klasy licealne i dwie techniczne. Szkoła niestety ma niewystarczające warunki lokalowe, dlatego też trwają rozmowy z organem prowadzącym i Gminą Wyszków nad ewentualnym wykorzystaniem wolnych sal lekcyjnych w SP4.

Na terenie powiatu działa również Zespół Szkół w Długosiodle oraz szkoła średnia prowadzona przy ZDZ w Wyszkowie. Obie placówki podobnie jak w latach ubiegłych również wyjdą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i przygotują odpowiednio dostosowana ofertę, co jednocześnie zwiększy ilość miejsc dla absolwentów. Należy też wziąć pod uwagę, że corocznie część absolwentów pierwszego etapu zorganizowanej edukacji z terenu Wyszkowa, Brańszczyka, Zabrodzia, Długosiodła, Somianki i Rząśnika podejmuje naukę poza terytorium powiatu (około 80 -100 osób).

Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Krzysztof Arbaszewski oświadczył, iż powiat nie ma problemów z zapewnieniem miejsc noclegowych dla uczniów szkół średnich. Obecnie w internacie LO jest 90 miejsc, dodatkowo, w razie potrzeby można wygospodarować jeszcze około 20. Ponadto dla chętnych ma też miejsca schronisko „Jowisz”, działające przy CEZiU.
/J.Cz./

2 183 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyszkowskie kino chętnie odwiedzane przez widzów!

A oto kilka informacji, które na pewno zainteresują naszych mieszkańców. Wyszkowskie kino jest chętnie odwiedzane, bo nie tylko jakość filmów,...

Zamknij