ggg ggg ggg ggg

Współpraca korzystna dla młodzieży i firmy

21 lutego 2018 r. uroczyście podpisano umowę pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, a zakładem Quad Graphics.

W ubiegłą środę, 21 lutego 2018 r. została zawarta umowa partnerska między Zespołem Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, a Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. w Wyszkowie. Porozumienie dotyczyło współpracy placówki oświatowej w zakresie funkcjonowania klasy patronackiej Szkoły Branżowej I Stopnia w największej firmie w powiecie wyszkowskim. Firma zatrudnia ogółem 1900 osób, a w samym Wyszkowie 1500 i zajmuje się drukiem wielkoskalowym, wielonakładowym. Ścisła współpraca szkoły z firmą jest wielką szansą dla młodzieży na odpowiednie przygotowanie do wielu zawodów i możliwość uzyskania zatrudnienia w renomowanym zakładzie.
Na uroczystość przybyli: Tomasz Kędziora – wiceprezes zarządu Quad/Graphics, Tomasz Hoppe – wiceprezes Zarządu Quad/Graphics, Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski, Adam Mróz – wicestarosta wyszkowski, Anna Krowicka – dyrektor HR Quad/Graphics, Renata Pietrzykowska – koordynator Quad/Graphics oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Skłodowskiej.
Spotkanie rozpoczęto piosenką Marka Grechuty w wykonaniu utalentowanych wokalnie i muzycznie uczennic ZS nr 1. „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…” – śpiewały wykonawczynie i do tych słów odniósł się dyrektor szkoły Marian Popławski stwierdzając: „Ważne, żeby na tle tych dni, których nie znamy, zrobić krok w przyszłość”. Umowę, którą później podpisano uważa za pierwszy owoc współpracy i wcześniej podejmowanych działań szkoły i firmy.
Złożenie podpisów na dokumentach określających reguły współpracy poprzedziły wystąpienia gości i gospodarzy. Marian Popławski przedstawił specyfikę kształcenia Zespołu Szkół Nr 1, podkreślając ogromny wkład placówki w rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie wyszkowskim, która w bieżącym roku będzie obchodziła 70- lecie powstania. Przedstawił dane liczbowe dot. szkoły, ilości klas, uczniów, jak również specyfikę szkolnictwa branżowego, ilości zawodów w systemie nauczania. Mówił też o projektach realizowanych przez szkołę, stażach i szkoleniach zagranicznych oraz o termomodernizacji i zmianach wizerunkowych obiektu oświatowego.
Tomasz Kędziora zaprezentował firmę Quad/Graphics, która umożliwia uczniom poznanie zakładu pracy, organizuje konkursy, stypendia i wspiera inicjatywy mające na celu rozwój młodych ludzi. Odbywają się wycieczki klas po liniach produkcyjnych, praktyki i staże zawodowe. Podkreślił, że zatrudnienie w firmie czeka nie tylko na absolwentów Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, ale także z innych kierunków, gdyż firma oferuje miejsca w wielu działach. Stawiają duży nacisk na język angielski, stąd coroczne nagrody pieniężne dla najlepszych maturzystów z języka angielskiego. Firma od 5 lat rozwija się intensywnie, zwiększa park maszynowy o coraz wydajniejsze i większe maszyny. Jest też zainteresowana zatrudnianiem absolwentów szkoły tym bardziej, że będzie ich szkolić.
Starosta wyszkowski Bogdan Pągowski współpracę szkoły z Quad/Graphics postrzega jako bardzo pozytywną, a utworzenie klasy patronackiej uatrakcyjni ofertę kształcenia zawodowego ZS nr 1. „Żyjemy w czasach, kiedy robi się rynek pracownika. Zakłady będą poszukiwały dobrych pracowników. Chcemy, by nasi mieszkańcy znajdowali zatrudnienie na lokalnym rynku i nie musieli wyjeżdżać poza powiat” – podkreślał.
Katarzyna Zglinicka – szkolny doradca zawodowy w swojej prezentacji przybliżyła i uszczegółowiła współpracę podejmowaną przez ZS nr 1 i Quad/Graphics. Mówiła o wspólnych spotkaniach i przedsięwzięciach, udziale w konkursach i inicjatywach organizowanych przez zakład pracy oraz o uczniowskich stażach.
Umowa jest korzystna dla obu stron. Szkoła otrzyma merytoryczne i materialne wsparcie przez firmę patronacką, uczniowie podczas praktyk zapoznawać się będą z nowoczesnymi technologiami, nauczyciele uzyskają możliwość podnoszenia kwalifikacji, a Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. w Wyszkowie zyska przygotowanych zawodowo pracowników bez konieczności długotrwałego okresu adaptacji i doszkalania.
/J.Cz./

2 509 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Łochowa

W niedzielę ,18 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kamionnie odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza...

Zamknij