ggg ggg ggg

Nie ma wojny w rodzinie NMNS – jest administrator Centrum Komunikacyjnego i Nowy Cmentarz w Wieliszewie

To był w sumie dobry tydzień i dla Legionowa, i dla Wieliszewa. Zaczynamy według chronologii zdarzeń od Legionowa. W miniony piątek rozstrzygnięto przetarg na zarządzanie Centrum Komunikacyjnym w Legionowie.

 

7354_324a791f9d0ff74f23ebf76ed6e27319

 

Przetarg ustny wygrało konsorcjum miejskich spółek- zależnych od Ratusza: PEC Legionowo i KZB Legionowo. Dworzec wraz z parkingami wielopoziomowymi zostanie wydzierżawiony, zgodnie z zeszłoroczną uchwałą Rady Miasta Legionowo na okres 20 lat. Dotychczas dworcem administrowała… biblioteka. Na dworcu pojawią się najemcy lokali handlowych, parkingi staną się płatne. Powstanie też kasa biletowa, którą będzie prowadził być może najemca. Sam przetarg budzi wątpliwości. Co najmniej wątpliwości. Przecież KZB, by administrować dworcem nie musiała do owego przetargu z mocy prawa przystępować. Wydaje się, iż przetargowe rozstrzygnięcie jest takim „wyjściem awaryjnym”. Być może kto inny miał wygrać, a okoliczności różnej natury –głównie polityczno śledczej- komuś pokiereszowały plany i wygrać mogło tylko takie rozwiązanie. Dla miasta to dobrze. Drugą pomyślną wiadomością dla Legionowa jest niedzielny wynik nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w Stowarzyszeniu Nasze Miasto Nasze Sprawy. Pisaliśmy o tym przed dwoma tygodniami. Grupa 9 członków stowarzyszenia wnioskowała o odwołanie całego zarządu z Bogdanem Kiełbasińskim na czele. Po wczorajszych obradach, merytorycznej dyskusji bez owijania w bawełnę, zarząd nadal będzie pracował w niezmienionym składzie. Jeden z wnioskodawców o odwołanie zarządu honorowo złożył rezygnację. Oto oficjalny komunikat Stowarzyszenia NMNS:

Nasze Miasto Nasze Sprawy – silni, niezależni i odpowiedzialni

Zarząd z silnym mandatem zaufania i nowy zastrzyk energii do dalszego działania – tak można krótko podsumować efekty Walnego Zgromadzenia Członków Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY (NMNS), które odbyło się w niedzielę 20 listopada br. Członkowie zadecydowali o pozostawieniu Zarządu w dotychczasowym składzie i udzielili poparcia prezesowi Bogdanowi Kiełbasińskiemu. Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek grupy osób przeciwnych prowadzonym obecnie przez NMNS działaniom, które domagały się odwołania obecnego Zarządu oraz przywrócenia w szeregi członków radnej/ Danuty Ulkie- przypis rc/, wykluczonej przez Zarząd ze stowarzyszenia we wrześniu br. z powodu niewypełniania zadań statutowych. Podczas niedzielnego spotkania odbyły się dwa głosowania – jedno w sprawie odwołania radnej od decyzji Zarządu oraz drugie – w sprawie odwołania Zarządu. W wyniku tych głosowań Walne Zgromadzenie podtrzymało decyzję Zarządu, co do wykluczenia oraz zdecydowaną większością głosów pozostawiło Zarząd w obecnym składzie.

W trakcie kilkugodzinnych dyskusji członkowie mieli okazję ocenić podejmowane przez MNMS działania, szczególnie te, które budzą w Legionowie silne emocje – walkę z polityką dogęszczania, starania o poprawę czystości powietrza, recenzje poczynań obecnej władzy samorządowej oraz dążenia do transparentności w rozporządzaniu finansami gminy. Zgodnie uznano, że takie właśnie działania są potrzebne i wynikają ze statutu Stowarzyszenia.

Jest wśród nas wystarczająco dużo mądrych i doświadczonych osób, które potrafią właściwie ocenić sytuację i które wiedzą, że podstawowym zadaniem takiego Stowarzyszenia jak nasze, jest stanie na straży praworządności samorządu i dbaniu, aby służył on mieszkańcom, a nie wąskiej grupie ludzi władzy – podkreślił Bogdan Kiełbasiński, Prezes LSPS NMNS. Podczas Walnego Zgromadzenia z dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem zrezygnowały 2 osoby z grupy, która domagała się odwołania Zarządu. Chcemy działać w interesie mieszkańców Legionowa, co nie zawsze jest wygodne dla obecnej władzy. Niestety, rzeczywistość jest taka, że są osoby, które z tego powodu narażone są na przykre konsekwencje zawodowe czy finansowe. Trzeba starać się je zrozumieć, ale nie możemy się zgodzić na podporządkowanie tym sprawom działalności Stowarzyszenia – skomentował te decyzje prezes Kiełbasiński. Swoje odejście zapowiedział również radny Paweł Lewandowski. W niedzielnym Walnym Zgromadzeniu LSPS NMNS wzięło udział 87% członków Stowarzyszenia.

Anna Szczepłek-Rzecznik LSPS NMNS

Pora na dobre wieści z Wieliszewa. Na tę bardzo potrzebną lokalnej społeczności inwestycję czekano kilkanaście lat. I oto w niedzielę, 20 listopada, odbyło się poświęcenie krzyża oraz nowego cmentarza w Wieliszewie. W trakcie tej podniosłej uroczystości mieszkańcy wraz z wójtem gminy Wieliszew Pawłem Kownackim, proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. Grzegorzem Kucharskim, proboszczem parafii pw. św. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie ks. Krzysztofem Krupą, prałatem Markiem Janickim oraz radnymi z gminy Wieliszew, złożyli kwiaty oraz znicze pod krzyżem. Uroczystość poświęcenia cmentarza komunalnego w Wieliszewie była podzielona na dwa etapy, pierwszy z nich dotyczył obrządku poświęcenia nekropolii oraz nowego krzyża. Następnie w kościele w Wieliszewie odbył się koncert wyjątkowego zespołu Camerata Lubelska. Wykonane zostały utwory z programu „Pie Jesu”. Pierwsze plany, dotyczące konieczności powstania nowego cmentarza sięgają kilkunastu lat. Wzmożone prace nad jego powstaniem rozpoczęły się w 2011 roku, wówczas przeprowadzono pierwsze rozmowy z właścicielami działek, na których obecnie powstał nowy cmentarz. W 2014 roku opracowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru, co pozwoliło na realizację tej inwestycji. Na początku 2016 roku został wkopany Akt Erekcyjny, który zainaugurował prace budowalne związane z powstaniem nowego cmentarza. Na inwestycję ze środków gminnych przeznaczono ponad 3 miliony złotych. Wydatki te obejmowały koszty związane z koncepcją budowy cmentarza, pracami projektowymi, budową oświetlenie oraz utwardzeniem ulic Podgórnej i Popiełuszki oraz wykupem gruntów od osób prywatnych. Inwestycja jest dotychczas realizowana w 100% ze środków własnych gminy.

Obecnie zrealizowany został I etap budowy. Przewiduje on 72 miejsca pochówkowe, z czego: 26 piętrowych murowanych grobów rodzinnych, 14 ziemnych grobów urnowych, 6 ziemnych grobów dziecięcych. Łączna powierzchnia terenu, który powstał (w granicach ogrodzenia) wynosi 772,28 m2. W kolejnych latach w rejonie ulic Podgórnej i Popiełuszki cmentarz będzie rozbudowywany i zgodnie z posiadanym projektem w dalszych etapach docelowo zajmie powierzchnię 29 600 m2, co pozwoli na stworzenie 3 791 miejsc pochówkowych. Inwestycje ta docelowo zaspokoi potrzeby gminy na ok. 30 lat. Ze względu na wielkość cmentarza, od strony ulicy Podgórnej został zaprojektowany budynek ceremonialno-administracyjny, który powstanie w kolejnych etapach inwestycji.
rc

1 915 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konferencja poświęcona Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

18 listopada 2016 r. w miejskim Ratuszu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja poświęcona Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, w której uczestniczył...

Zamknij