ggg ggg ggg

Władze Prawa i Sprawiedliwości reagują „na korupcję polityczną i zdradę” dwóch radnych z list PiS

Podczas konferencji prasowej Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Wyszkowie w miniony poniedziałek, 13 maja 2024 r. zostaliśmy poinformowani o bieżącej sytuacji w wyszkowskim samorządzie powiatowym oraz zapoznani z zamieszczonym obok OŚWIADCZENIEM władz i członków partii PiS.

W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści: poseł na Sejm RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, poseł na Sejm RP Marcin Grabowski i senator Maciej Górski. Tematem konferencji było przedstawienie stanowiska struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości po nieoczekiwanej wolcie, jaką wykonały Marzena Dyl i Iwona Wyszyńska – dwie radne, które weszły do Rady Powiatu Wyszkowskiego z list PiS po wyborach 7 kwietnia 2024 r. Sprawa została potraktowana bardzo stanowczo przez powiatowe władze i członków PiS w powiecie wyszkowskim. „Sytuacja, jaka powstała w Radzie Powiatu Wyszkowskiego w wyniku zdrady, jakiej dopuściły sie panie Marzena Dyl i Iwona Wyszyńska wobec wyborców oraz koleżanek i kolegów z listy PiS, wymaga naszego jasnego stanowiska w tej sprawie oraz informacji o podjętych działaniach” – oświadczyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba przyznać, że skutki polityczne i obraz dotychczas spójnej grupy członków PiS w powiecie, bardzo ucierpiał. Po wyborach z listy PiS obu paniom zaproponowano dołączenie do opozycyjnej grupy radnych pod kierownictwem dotychczasowego burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego. W wyniku wyborów PiS wprowadziło 7 radnych, w tym panie Marzenę Dyl i Iwonę Wyszyńską i po ewentualnych rozmowach koalicyjnych była realna szansa na objęcie przez PiS władzy w powiecie wyszkowskim. Zdaniem władz PiS opuszczenie formacji przez 2 radne z PiS i przejście do komitetu Grzegorza Nowosielskiego, który uzyskał 4 mandaty i był w stanie dobierając sobie koalicjantów: 3 radnych z komitetów Trzeciej Drogi i PSL oraz 1 radnego z PO, był w stanie przejąć władzę w powiecie. Nie ma wątpliwości, że radne z list PiS, które dopuściły się „zdrady” pogrzebały szanse na zmianę w powiecie. Jak się okazało po pierwszej sesji Rady Powiatu cena wygranej była wysoka: Pani Marzena Dyl siłami nowej koalicji została starostą wyszkowskim, a Pani Iwona Wyszyńska – przewodniczącą Rady.
Jednocześnie władze i członkowie PiS podejmą kroki odnośnie wykluczenia z partii Iwony Wyszyńskiej oraz wykluczenia w przyszłości z jakiejkolwiek współpracy samorządowej i politycznej Marzeny Dyl. Więcej szczegółów w poniższym OŚWIADCZENIU.

OŚWIADCZENIE
Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wyszkowskim

Sytuacja, jaka powstała w Radzie Powiatu Wyszkowskiego w wyniku zdrady, jakiej dopuściły sie panie Marzena Dyl i Iwona Wyszyńska wobec wyborców oraz koleżanek i kolegów z listy PiS, wymaga naszego jasnego stanowiska w tej sprawie oraz informacji o podjętych działaniach.
Obie radne weszły do Rady Powiatu w Wyszkowie dzięki obecności na liście PiS i głosom jej zwolenników, obecnie sprawują publiczne funkcje bez naszej rekomendacji i akceptacji, natomiast dzięki korupcji politycznej i zdradzie, co budzi nasz głęboki sprzeciw i dezaprobatę.
W związku z brakiem publicznego odniesienia się przez obie radne, co do motywów swoich decyzji oraz racjonalnego wyjaśnienia takiego postępowania, nasuwa się przekonanie, że jedynym powodem ich działania jest zaspokojenie własnych ambicji, chęć zdobycia władzy i korzyści finansowe. Takie zachowanie jest biegunowo odległe od uznanych wartości społecznych jak uczciwość, dobre obyczaje, szacunek wobec mieszkańców. Uważamy, że panie M. Dyl i I. Wyszyńska nie mają moralnego prawa do przewodzenia wspólnocie samorządowej powiatu wyszkowskiego.
Pozorny „sukces”, jaki chwilowo odniosły obie panie jest okupiony pogardą dla lojalności, uczciwości. Ostentacyjna niewdzięczność wobec środowiska,
w którym funkcjonowały od wielu lat i czerpały z tego korzyści, utwierdzają nas w przekonaniu, że warto być uczciwym, lojalnym i mieć szacunek wobec wyborców i samego siebie. Jednocześnie zapewniamy, że będziemy eliminować
z naszego środowiska osoby, które za nic mają takie wartości i otwierać na tych, którzy się z nimi utożsamiają.
Uważamy, że koniunkturalna zmiana środowiska politycznego, która miała miejsce, to nie tylko niegodziwość wobec wyborców czy negatywny przykład dla wychowanków jednej z pań, ale także cyniczny sygnał dla całego młodego pokolenia i obserwatorów życia społecznego, że aby osiągnąć „sukces” można kierować się egoizmem i prywatą.
Powstała w radzie powiatu sytuacja to oszustwo wyborcze, gdyż z wyników głosowania widać, że mieszkańcy oczekiwali zmian, które te panie w rezultacie uniemożliwiły. Aby przywrócić elementarne zasady uczciwości oraz uznać, że Suweren decyduje o tym, kto sprawuje władzę, apelujemy do obu pań o rezygnację z otrzymanych mandatów, a do oszukanych wyborców o wywieranie społecznego nacisku w tej sprawie.
W związku z przedstawioną wyżej negatywną oceną postępowania obu pań, Pełnomocnik powiatowy PiS w imieniu Zarządu wystąpił do władz wojewódzkich o usunięcie Iwony Wyszyńskiej z członkostwa w PiS, natomiast w stosunku do Marzeny Dyl, która nie jest członkiem PiS, podjął decyzje o zakończeniu współpracy z nią i niepodejmowaniu jej w przyszłości, w jakiejkolwiek formie.

139 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pierwsza sesja Rady Powiatu w Wyszkowie 2024-2029

7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Wyszkowie kadencji 2024-2029. Radni złożyli ślubowanie, wybrano także Przewodniczącą...

Zamknij