ggg ggg ggg

Wicepremier Piotr Gliński z wizytą w Radzyminie

W środę, 18 sierpnia Radzymin odwiedził Wicepremier – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński. Wiceprezes Rady Ministrów złożył wizytę na Cmentarzu Poległych, gdzie oddał hołd żołnierzom polskim 1920 roku a następnie udał się do Biblioteki Publicznej, w której odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca konkurs NCK „BLISKO”.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Radzyminie, wicepremier Piotr Gliński w obecności licznie przybyłych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych, przedstawił wyniki konkursu, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Jak poinformowano, decyzją ministra Narodowe Centrum Kultury przekaże w sumie ok. 5,4 mln zł 49 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO. Program dotacyjny BLISKO o budżecie 24,5 mln zł na lata 2021-2025 służy podnoszeniu kompetencji pracowników bibliotek, rozwijaniu lokalnych partnerstw, włączaniu nowych środowisk i aktywizację lokalnych społeczności w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
– Mamy dziś bardzo dobrą informację do zakomunikowania. Rozpatrzony został pierwszy konkurs w ramach programu BLISKO, który ma zbliżać ofertę kultury – w tym wypadku biblioteki publiczne, lokalne – do czytelników. Pierwsza transza wsparcia w ramach tego programu to 5,5 mln zł dla 49 bibliotek z całej Polski. Wśród beneficjentów znalazła się także biblioteka w Radzyminie, która otrzymała 116 tys. zł – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński podczas wizyty w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.
Obok wicepremiera w konferencji udział wzięli przedstawiciele Gminy Radzymin: burmistrz Krzysztof Chaciński, wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury RM w Radzyminie Małgorzata Puzio, radne: Ewa Wnuk i Elżbieta Wołynko, a także: poseł Piotr Uściński, dyrektor NCK Rafał Wiśniewski oraz dyrektor Biblioteki Artur Laskowski.
Jak już wspomniano, radzymińska biblioteka w ramach konkursu BLISKO otrzymała 116.700 zł na zadanie pn. „Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury”. Złożony wniosek zakłada realizację 7 projektów edukacyjno-animacyjnych dedykowanych mieszkańcom Gminy Radzymin oraz pracownikom bibliotek w powiecie wołomińskim. (W ramach zadania planowane są następujące przedsięwzięcia: 1. Cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników bibliotek z powiatu wołomińskiego; 2. Konkurs „C.K. Norwid – życie i twórczość”; 3. „Kurs szybkiego czytania”; 4. „Literackie spotkania” – cykl spotkań autorskich; 5. „Warsztaty pisania kreatywnego”; 6. „Teatr w przestrzeni” – cykl przedstawień teatralnych;
7. „Literatura i sztuka na jednej płaszczyźnie” – cykl wernisaży i wystaw połączonych z poezją czytaną.). Wszystkie działania zawarte we wniosku zostały zainicjowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej Radzymina.
Warto przypomnieć, że radzymińska biblioteka korzystała już z dofinansowania w ramach poprzedniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i Priorytetu „Infrastruktura bibliotek”. Otrzymała wówczas łączną kwotę ponad 830 tys. zł dotacji na realizację prac modernizacyjnych budynku. Ponadto, w ramach NPRCz na lata 2016 – 2020, placówka otrzymała łącznie 62,5 tys. zł. na zakup nowości wydawniczych.
Konferencję prasową w bibliotece poprzedziła wizyta na radzymińskim Cmentarzu Poległych, w trakcie której wicepremier prof. Piotr Gliński wraz z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim złożył wieniec na bratniej mogile Strzelców Kaniowskich.
– Znajdujemy się w okresie 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pod Radzyminem rozegrała się decydująca bitwa tej kampanii, a wydaje się, że i bitwa decydująca o losach Polski, Europy, a być może i świata. Gdyby sowiecka barbaria zawojowała Europę, to być może losy świata też potoczyłyby się inaczej – powiedział wicepremier oddając hołd poległym w jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Jednocześnie, szef resortu kultury zwrócił uwagę, że naszą powinnością jest pamiętać o tamtych wydarzeniach, ale także w sposób mądry budować współczesną Polskę.

/opr. R.L.; foto: MKDNiS; KW/

1 726 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nadzwyczajny koncert Niepodległości ” Gloria Polonica” 1920 w 101.rocznicę Bitwy Warszawskiej, realizowany ku czci bohaterów narodowych w 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Program koncertu: Kultura Słowa Żywego i prelekcja historyczna - Dyrektor Generalny Orkiestry - Jacek Łepecki Hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej -...

Zamknij