ggg ggg

Wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał się z rolnikami

22 listopada 2021 r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku rolnicy zostali zaproszeni na otwarte spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. W pierwszej części spotkania wicepremier zaprezentował swoje plany dotyczące dalszych działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w drugiej rolnicy mogli zadawać pytania ministrowi i uzyskać rzetelne odpowiedzi.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas poniedziałkowego otwartego spotkania z rolnikami w Pułtusku przedstawił najpilniejsze zadania do rozwiązania w rolnictwie m.in.: sytuację na rynku trzody chlewnej i rynku nawozów mineralnych, walkę z ASF i płatnościami bezpośrednimi. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 rolników.
Omawiając sytuację na rynku trzody chlewnej stwierdził, że na rynku wieprzowiny:
–„Uzyskiwane ceny, a co za tym idzie i dochody rolników nie są wystarczające na pokrycie kosztów produkcji”. Ocenił też sytuację rolników, jako niezadawalającą z powodu niskich cen, ale ważne jest utrzymanie tej produkcji. Poinformował, że przygotowywane są kolejne elementy wsparcia dla producentów świń. Będą dopłaty do utrzymania loch.
Jeśli chodzi o walkę z ASF i pomoc poszkodowanym rolnikom, poinformował o zwiększeniu rekompensat i to zdecydowanie, bo pięcio-sześciokrotnie w stosunku do obecnych stawek.
Przy okazji omawiania sytuacji związanej z ASF szef resortu rolnictwa przypomniał, że do końca listopada został przedłużony termin sporządzenia Planów Bioasekuracji. Apelował o szybkie ich opracowanie.
Wicepremier zapowiedział też, że rząd rozważa zdyscyplinowanie myśliwych, którzy wobec braku realizacji planu odstrzału będą mogli tracić obwody łowieckie. Odniósł się również do rozwiązania sprawy z przechowywaniem odstrzelonych dzików.
Kolejnym tematem poruszonym przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi była sytuacja na rynku nawozów mineralnych.– To, co mogliśmy zrobić – zostało już zrobione – mówił. Wicepremier zwrócił jednak uwagę, że decydującą rolę w kwestii wzrostu cen nawozów odegrał wzrost cen gazu i bez ich spadku nie ma, co liczyć, że ceny nawozów będą niższe. Ważnym tematem, do którego się odniósł była sprawa ubezpieczeń:
– Będziemy zachęcać rolników do ubezpieczania swoich upraw i zwierząt. Bardzo ważne jest, aby ubezpieczenia były powszechne – podkreślał wicepremier Kowalczyk. Dopłaty do ubezpieczeń rolnych mogą być nawet w wysokości 65 procent, czyli na maksymalnym poziomie dozwolonym unijnymi przepisami. Na ten cel przeznaczonych zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie budżetowej na wypadek znacznych klęsk zarezerwowane zostały aż 3 mld zł.
Problemem do rozwiązań – jego zdaniem – jest w sprawa energii dla wsi, ale nad tym pracuje zespół roboczy, w skład którego wchodzą eksperci z resortów rolnictwa i klimatu.
Rozmawiając z rolnikami szef resortu rolnictwa przedstawił również możliwości, jakie będą wynikały z Europejskiego Zielonego Ładu. Zwrócił uwagę, że w skali europejskiego rolnictwa może to oznaczać redukcję produkcji rolnej: – „Ale to też szansa dla nas. Mamy bliżej do zrównoważonego rolnictwa niż inne kraje”. Odniósł się również do sprawy płatności bezpośrednich wyjaśniając rolnikom, że w ramach I filara nastąpi wzrost płatności dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 50 ha, które otrzymają je w wysokości powyżej średniej unijnej. Natomiast w ramach II filara możliwości będą realizowane poprzez ekoschematy takie jak plany nawozowe, czy rolnictwo zrównoważone, albo np. trudniejsze rolnictwo ekologiczne. Wicepremier zapowiedział ponadto chęć zmiany dotychczasowego systemu dopłat do materiału siewnego, urealnienie zasiłku chorobowego w ramach KRUS oraz zniesienie wymogu przekazania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę, w przypadku braku następcy.
Jak widać z powyższego, spotkanie było bardzo merytorycznie przeprowadzone, z uwzględnieniem wielu szczegółów i niewątpliwie rozwiewające wiele obaw osób, które brały w nim udział.

/info + KW/

749 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czas intensywnej pracy i wykorzystywania szans dla powiatu wołomińskiego

W dniu 22 listopada 2021 r. dokładnie w trzy lata od dnia powierzenia przez Radę Powiatu Wołomińskiego Adamowi Lubiakowi funkcji...

Zamknij