ggg

Wbito pierwszą łopatę i podpisano umowę na budowę hali sportowej

Nowoczesna hala sportowa przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie była od długiego czasu sztandarowym projektem samorządu Powiatu Wyszkowskiego i wreszcie moment realizacji przypieczętowało podpisanie umowy w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Umowa została podpisana w obecnej sali gimnastycznej, która powstała w 1962 roku. W chwili obecnej korzysta z niej 842 uczniów, a zajęcia prowadzi 8 nauczycieli WF-u. Powiat Wyszkowski reprezentowany był przez starostę Jerzego Żukowskiego, który podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą REMBUD Sp. z o.o. oraz na nadzór inwestorski z firmą Józefa Sarosiek. Wykonawców reprezentowali: Prezes Zarządu spółki REMBUD Robert Fronczek i Wiceprezes Zarządu Grzegorz Dęby oraz Józef Sarosiek, którego przedsiębiorstwo będzie sprawować nadzór nad budową hali.
W uroczystości podpisania umowy udział wzięli Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, przedstawiciele Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, radni Rady Powiatu w Wyszkowie, kadra nauczycielska i uczniowie CEZiU „Kopernik”, pracownicy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz przedstawiciele wykonawców.
Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślał wielką rolę w pozyskiwaniu środków przez starostę wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego, pełne zapału działania członka Zarządu Teresy Czajkowskiej i radnej Marzeny Dyl. Jak stwierdzał wcześniej możliwości oraz środki były ograniczone i wysoki udział własny ze strony samorządu nie pozwalał na wykonanie tej inwestycji. Szansa pojawiła się dopiero, gdy można było otrzymać środki z rządowych programów Polski Ład, Sportowa Polska i Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Dzięki pomocy rządowej stało się to możliwe. Zapewniał, że niebawem ogłaszane będą kolejne nabory i większe możliwości dla samorządów.
Poseł Maciej Górski podkreślał jak duże środki potrzebne były na budowę hali sportowej – ponad 18 mln złotych i należy zauważyć jak dużo wyniosła pomoc rządowa. Wspominał o tym jak dużo zróżnicowanych potrzeb samorządów mogą zaspakajać programy z Polskiego Ładu i innych programów rządowych. Gratulował rozpoczęcia inwestycji.
– Cieszę się, że spotykamy się dziś w murach Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”, by symbolicznie rozpocząć jeden z najważniejszych projektów w historii szkoły – powiedział Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski.
– 60 lat temu sala, w której jesteśmy z pewnością spełniała swoje zadanie, jednak z biegiem czasu, wzrostu liczby uczniów, tworzenia nowych oddziałów oraz nowych standardów kształcenia, powoli przestała spełniać oczekiwania. Dlatego też jednym z priorytetów inwestycyjnych tak ważnych dla mnie była budowa hali sportowej przy szkole, w której dziś jesteśmy. Obiektu nowoczesnego, w którym swoje pasje i sportowe ambicje będzie mogła realizować nie tylko młodzież, ale także wszyscy mieszkańcy powiatu wyszkowskiego. Obiekt, który powstanie w miejscu tej małej sali stworzy wspaniałe warunki do uprawiania sportu, organizowania targów czy widowisk, będzie dostępny przede wszystkim dla uczniów, ale także dla organizacji pozarządowych, klubów sportowych czy grup artystycznych.
Starosta Jerzy Żukowski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, Wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi, radnym Rady Powiatu w Wyszkowie, członkom Zarządu i pracownikom starostwa.

Projekt hali sportowej, założenia techniczne oraz funkcjonalność przedstawili Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego i Naczelnik Inwestycji i Dróg Publicznych Marek Markowski. Inwestycja warta niemal 18 mln złotych przewiduje budowę obiektu składającego się z hali sportowej i nowo projektowanego łącznika o łącznej kubaturze ponad 2 tys. m sześc. W części sportowej (płyta boiska) budynek ma być jednokondygnacyjny, zaś w części zaplecza i łącznika dwupiętrowy. Gmach hali ma być podzielony na dwie części: salę sportowo-widowiskową z boiskiem o wymiarach 26×45 m i zaplecze organizacyjno-techniczne o powierzchni prawie 500 m kw. W parterowej części mają być ulokowane m.in. szatnie i prysznice dla sportowców, pokoje trenerów i magazynki na sprzęt sportowy, a także pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze ma się znaleźć widownia na 260 miejsc siedzących, ogólnodostępne toalety dla kibiców, pomieszczenia rekreacyjne. W nowo powstałym łączniku pomiędzy obecnymi zabudowaniami a nową częścią ma się znaleźć strzelnica pneumatyczna 
z 6 stanowiskami. Płytę boiska za pomocą zasłon będzie można podzielić na 3 sektory, co spowoduje, że jednocześnie na hali będzie mogło ćwiczyć kilka grup osób. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne m.in. będzie zastosowany wysokiej jakości sprzęt elektroniczny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Oświetlenie hali, łącznie z oświetleniem boiska na płycie głównej, oparte będzie na technologii LED-owej, co wymiernie ograniczy zużycie energii elektrycznej. W projekcie przewidziano także montaż instalacji solarnej dla podgrzewania wody, co wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów funkcjonowania obiektu.
Głos zabrał również wykonawca Grzegorz Dęby reprezentujący firmę REMBUD zapewniając o doświadczeniu i zaangażowaniu firmy w budowę obiektu, który będzie służył dzieciom.
Następnie została podpisana umowa (zdjęcie obok), a zaraz potem zebrani udali się przed budynek obecnej sali gimnastycznej, gdzie wszystkie zaangażowane osoby uroczyście wbiły pierwszą łopatę w miejscu symbolicznego powstania nowej hali sportowej.
Z okazji podpisania umowy młodzież z CEZiU „Kopernik” przygotowała występy sportowe. Z pokazem tańca nowoczesnego wystąpiła Oliwia Tolak, która jednocześnie jest tancerką Dziecięcej Rewii Sylaba. Pokaz żonglerki piłkarskiej zaprezentowali Jakub Cyrych i Michał Baranowski. Nie zabrakło także występów Oddziałów Przygotowania Wojskowego, którzy pod kierownictwem Andrzeja Grajczyka i Moniki Lipki przygotowali pokaz sprawności i walki wręcz.
Na zakończenie głos zabrała dyrektor CEZiU „Kopernik” Monika Kluczek – Dajemy uczniom silne korzenie… Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu hali, Panu Staroście, Panu Wicestaroście, Zarządowi Powiatu i Radnym, pracownikom starostwa, a dziś szczególnie dziękuję także swoim uczniom i nauczycielom.

/Janina Czerwińska/

102 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij