ggg ggg

Ważne deklaracje podczas spotkania w Pałacu w Ślężanach

W miniony czwartek, 20 stycznia nadbużański Pałac w Ślężanach (gm. Dąbrówka) odwiedzili m.in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Starosta Wołomiński Adam Lubiak. Podczas spotkania podpisano dwa listy intencyjne w zakresie rozwoju gospodarki wodnej i zabezpieczenia brzegu rzeki Bug oraz współpracy przy projektach edukacyjnych i turystycznych.

W ubiegły czwartek, w Pałacu w Ślężanach odbył się briefing prasowy z udziałem: Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnika Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marka Gróbarczyka, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy oraz Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka.
W spotkaniu uczestniczyli również: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Mirosław Kurz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk, Członek Zarządu Powiatu Paweł Dąbrowski, Radni Powiatowi: Paweł Śliwa i Radosław Dec, Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Dąbrówce Agnieszka Gryglas.
Ubiegłotygodniowe spotkanie ministrów i samorządowców w Ślężanach zaowocowało podpisaniem dwóch listów intencyjnych.
Parafując pierwszy z dokumentów Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk zadeklarowali wolę podjęcia współpracy nad realizacją przedsięwzięcia, polegającego na zaprojektowaniu i budowie innowacyjnej jednostki żeglugi śródlądowej o charakterze dydaktycznym, zwanej „Barką Edukacyjną”. (Jednostka ma być przyjazna naturze oraz cechować się nowoczesną konstrukcją i bogatym wyposażeniem, które pomoże w innowacyjny sposób przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę z zakresu gospodarki wodnej).
Celem inicjatywy polegającej na budowie barki jest promocja i edukacja w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i transportu wodnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Partnerstwa Wschodniego. Strony rozpoczynają współpracę, która ma na celu m.in. unowocześnienie oraz rozszerzenie programu dydaktycznego i programu nauczania w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Wyposażenie statku pozwoli zgłębiać wiedzę dot. żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, w tym także suszy i powodzi, najbardziej istotnych zagadnień, w obliczu postępujących zmian klimatu.
– Dziękuję za zaproszenie do tego projektu, którego efektem końcowym będzie znakomita pomoc dydaktyczna wykorzystywana przez nauczycieli na wyjazdach z młodzieżą i dziećmi. Potrzebujemy nowoczesnych i atrakcyjnych metod dydaktycznych, a barka spełnia te wymogi. Będzie również miejscem, do którego będą mogły być organizowane wycieczki szkolne, choćby w ramach programu Poznaj Polskę – mówił podczas wydarzenia minister Przemysław Czarnek.
– To niezwykle ważna inicjatywa, dzięki której chcemy dotrzeć także do mniejszych miejscowości. Edukacja musi być nowoczesna, odpowiadać na społeczne zapotrzebowanie i aktualne wyzwania. Jestem pewien, że taka pływająca jednostka edukacyjna będzie przyciągać dzieci i młodzież. Naszym zadaniem jest również promocja żeglugi śródlądowej i zachęcanie młodych osób do kształcenia i podejmowania pracy w tym kierunku – podkreślił wiceminister Marek Gróbarczyk.
– Ta jednostka ma służyć dwóm głównym celom. Po pierwsze, będzie to barka proekologiczna z nowatorskim napędem, która będzie promować żeglugę śródlądową jako najbardziej przyjazny przyrodzie środek transportu. Po drugie, ma mieć funkcję edukacyjną. Statek będzie zawierać wyposażenie multimedialne, dzięki czemu uczniowie w ciekawy sposób poznają wyzwania stawiane przez współczesną gospodarkę wodną, zwłaszcza konieczność retencji wody w celu skutecznego ograniczania problemu suszy i powodzi. Nasza młodzież musi być świadoma ekologicznie, dlatego zależy nam na nowoczesnych metodach kształcenia – podsumował prezes Przemysław Daca.
Ponadto, Starosta Wołomiński Adam Lubiak wspólnie z Prezesem Przemysławem Dacą podpisali list intencyjny, na mocy którego Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” oraz Powiat Wołomiński wspólnie zaangażują się w poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców naszego powiatu oraz opracują koncepcję zagospodarowania turystycznego doliny Bugu w rejonie wsi Kuligów, w gminie Dąbrówka.
Współpraca zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug, w miejscowości Kuligów w celu poprawy i utrzymania dobrego stanu wód. Istotnym elementem dla rozwoju nie tylko powiatu wołomińskiego, ale całego regionu, będą wspólne działania przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania turystycznego doliny Bugu w rejonie Kuligowa. (Strony zadeklarowały wzajemne wsparcie w procesie pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wszczęcia procedur związanych z realizacją inwestycji).
– Dolina Bugu musi być przyjazna ludziom i przyrodzie. Chcemy rozwijać nasz region turystycznie, dlatego potrzebujemy nowoczesnej infrastruktury wodnej. Chcemy też, by komponowała się z naszym pięknym krajobrazem, dlatego wszystkie inwestycje muszą być wykonywane z poszanowaniem środowiska naturalnego – zaznaczył Starosta Wołomiński Adam Lubiak. Ponadto, Gospodarz Ziemi Norwida i Cudu nad Wisłą podziękował uczestniczącym w spotkaniu gościom.
– Dziękuję Panom Ministrom: Przemysławowi Czarnkowi, Markowi Gróbarczykowi oraz Prezesowi Przemysławowi Dacy, za wybranie Powiatu Wołomińskiego do zaprezentowania jakże ważnego projektu edukacyjnego, który niewątpliwie wniesie znaczący wkład w promocję oraz popularyzację transportu wodnego i korzyści wynikających z racjonalnej gospodarki wodnej. Serdecznie dziękuję za dotychczasową owocną współpracę, czego wynikiem jest m.in. wzmocnienie brzegu rzeki w gminie Jadów, czy wyremontowanie w ostatnich latach zapory wodnej bocznej na odcinku Arciechów -Kuligów.

/opr. R.L./

794 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste otwarcie nowoczesnego szpitala wojskowego w Legionowie

W środę, 19 stycznia w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego szpitala w Legionowie, będącego filią...

Zamknij