ggg

W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

Odpowiadając na potrzeby lokalnego środowiska oraz chcąc zapewnić dzieciom z niepełnosprawnością, jak najlepsze warunki do rozwoju, z inicjatywy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka od 1 września 2022r. w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi zostaną utworzone oddziały integracyjne.

Oddział integracyjny, czyli inaczej-klasa integracyjna jest organizowana, aby umożliwić uczniom niepełnosprawnym efektywną edukację w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
Do tej pory jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi był Zespół Szkół w Kozłach. Ze względu na konieczność zaspokojenia potrzeb coraz większej ilości dzieci, a także ograniczenia lokalowe, konieczne okazało się być utworzenie takich oddziałów w innej placówce. Podjęcie decyzji było poprzedzone przeprowadzeniem analizy oraz wielu rozmów. Warunki w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi pozwalają na utworzenie od 1 września 2022r. sześciu oddziałów integracyjnych. Placówka może pochwalić się przykładami wielu dobrych praktyk, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu, gdyż od kilku lat realizuje z sukcesem idee edukacji włączającej. U jej założeń leży odejście od uznawania niepełnosprawności, jako problemu i podejmowanie szeregu działań, aby dziecko niepełnosprawne miało zapewnione warunki możliwie najbardziej dopasowane do jego potrzeb. W każdym roku szkolnym, w kilku oddziałach ogólnodostępnych, uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mają zapewnioną opiekę specjalistów: pedagoga specjalnego, nauczyciela rewalidacji, logopedy, pedagoga, socjoterapeuty, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI. Kadra nauczycielska jest otwarta na dalszy rozwój i poszerzanie kwalifikacji, jeśli takie potrzeby będą stwierdzone.
Aktualnie rozpoczęły się działania informacyjne oraz proceduralne. W przyszłym roku kalendarzowym, w trakcie rekrutacji (w marcu) zaplanowane są dni otwarte, podczas których będzie można obejrzeć szkołę oraz porozmawiać ze specjalistami. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do kontaktu ze szkołą pod numerem telefonu– 29 591 00 17.
Co powinniśmy wiedzieć o klasach integracyjnych?
Zasady tworzenia takich klas zawarte są w przepisach prawa oświatowego. Zgodnie z nimi, liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może przekroczyć 20, w tym nie może być więcej niż pięciu uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie i wychowanie w takiej klasie wspiera drugi nauczyciel, który współorganizuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor za zgodą rodziców, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.
Kształcenie integracyjne zakłada wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, co sprzyja kształtowaniu kompetencji społecznych, przygotowuje do życia w zróżnicowanym społeczeństwie, w którym szanuje się prawa każdego człowieka. Tworzy się naturalne środowisko rozwoju pozytywnych zachowań społecznych.

/Info Gminna Tłuszcz/

252 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Małgorzata Zyśk wręczyła stypendia i nagrody zdolnej młodzieży z Ząbek

W ubiegły poniedziałek, 22 listopada odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów i dyplomów za wybitne osiągnięcia w nauce i działalności artystycznej...

Zamknij