ggg ggg ggg ggg

W tej kadencji Powiat Wołomiński przeznaczył ponad 600 mln zł na inwestycje, z czego do Gminy Radzymin trafiło prawie 93 mln zł!

Właśnie mija kolejna kadencja rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Nadszedł czas na pierwsze podsumowanie minionych 5 lat. Pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, wspólnie z kolegą Pawłem Dąbrowskim, który jest Członkiem Zarządu Powiatu, przez cały ten czas staramy się działać skutecznie i godnie reprezentować Gminę Radzymin, mając jako nadrzędny cel rozwój całego Powiatu Wołomińskiego.

Dobiega końca kolejna kadencja rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich.
Był to okres trudny dla nas wszystkich. Wojna na Ukrainie, pandemia i wszystkie następstwa tych zdarzeń były zmorą dla rządzących naszym krajem, jak również uderzyły rykoszetem w samorządy wszystkich szczebli.
Mimo celowej blokady funduszy unijnych przez Komisję Europejską i naszą opozycję w minionej kadencji Sejmu, Powiat Wołomiński dzięki Rządowi Zjednoczonej Prawicy pozyskał rekordowe środki na wiele inwestycji, które służą mieszkańcom całego powiatu.
Trzeba nadmienić, że nasz powiat to ponad 300 tys. mieszkańców, a pod względem powierzchni plasujemy się na trzecim miejscu w kraju. Sieć dróg powiatowych to ponad 400 km, z czego w samej Gminie Radzymin prawie 71 km.
Do szerokiego wachlarza zadań powiatu należą m.in.: edukacja publiczna, promocja zdrowia, pomoc społeczna, transport zbiorowy, kultura i ochrona zabytków, kultura fizyczna i turystyka, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, porządek publiczny, przeciwdziałanie bezrobociu, obronność, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie te zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu zadań gminy, o których nasi włodarze często zapominają, zrzucając automatycznie na starostę własne kompetencje. Okres przed wyborami to wiele spotkań, na których padają słowa krytyki pod adresem radnych wszystkich szczebli oraz wójtów i burmistrzów. Często są to uwagi zasadne, a jeszcze częściej wynikające z niewiedzy, antypatii, zazdrości czy osobistych niechęci i animozji. Setki banerów, plakatów, ulotek oraz dyskusji w mediach społecznościowych z pewnością pomogą wyborcom dobrze wybrać, ale również obnażą populizm, hipokryzję, manipulację czy obietnice bez pokrycia.
Nikt nie ma monopolu na władzę i wiedzę, a tym bardziej urzędujący wójtowie i burmistrzowie. Trzeba wsłuchiwać się w głosy mieszkańców oraz czasami w cenne uwagi opozycji, a nie opierać się na niemej większości swoich przedstawicieli w radzie.
Sprawując mandat radnego w Powiecie Wołomińskim, wspólnie z Pawłem Dąbrowskim i Martą Rajchert stanowimy niewielką część Rady Powiatu, która obraduje w 29-osobowym składzie. Wszyscy reprezentujemy 12 gmin. A te gminy, jak wspomniałem wcześniej, to ponad 300 tys. mieszkańców i olbrzymi obszar, pocięty siecią dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, wspólnie z kolegą Pawłem Dąbrowskim, który jest członkiem Zarządu Powiatu, staramy się działać skutecznie i godnie reprezentować całą Gminę Radzymin, mając jako nadrzędny cel rozwój całego Powiatu Wołomińskiego. Przez minione 5 lat na zadania inwestycyjne w powiecie przeznaczono ponad 613 mln zł, z czego do Gminy Radzymin trafiło prawie 93 mln zł. Co prawda, Gmina Wołomin jako stolica powiatu zainwestowała ponad 300 mln zł, ale wynika to z większych potrzeb całej aglomeracji. Wspomnę jeszcze, że następną gminą po Radzyminie, która przeznaczyła ponad 36 mln zł to Gmina Jadów. Skupiając uwagę na naszej Gminie Radzymin to na te 93 mln złotych złożyło się dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 65 mln zł, ze środków powiatu ponad 25 mln zł, a rzeczywisty wkład Gminy Radzymin to 1 354 549 zł. Oczywiście nie są to wszystkie środki, które spłynęły do naszej gminy przez ostatnie 5 lat. W czasach Rządu Zjednoczonej Prawicy, Gmina Radzymin otrzymała środki w wysokości 68 mln zł na budowę nowego komisariatu policji, na budowę Al. Lecha Kaczyńskiego oraz dwóch budynków komunalnych i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto 76 mln zł otrzymali przedsiębiorcy z Gminy Radzymin w ramach tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. W latach: 2016- 2021 do rodzin z Gminy Radzymin trafiło 188 mln zł, w ramach rządowego programu 500+. Do tego dochodzą inwestycje ze środków centralnych. Były to: boisko na stadionie RKS Mazur i zespół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2. Ponadto hala sportowa przy SP nr 2 w Słupnie oraz modernizacja ulic: Komunalnej, Słonecznej, Szymborskiej oraz będąca w budowie ulica Ogrodowa, na którą Gmina Radzymin otrzymała promesę w wysokości prawie 9 mln zł. W tym miejscu wypada wspomnieć o środkach w wysokości 44 mln złotych na drogę Radzymin – Łosie (przyznano już promesę, czekamy aż pieniądze wpłyną na konto powiatu). Pewnie większości tych środków by nie było, gdyby nie zaangażowanie i skuteczne działanie Pani Marzeny Małek. Wyżej wymienione środki pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, PFRONU oraz Ministerstw: Kultury, Sportu, Edukacji.
Wracając do tematyki wyborów, to w ostatnim czasie odbyły się spotkania Panów Burmistrzów z mieszkańcami wiosek, na których często pod adresem Starosty i radnych powiatowych padały oskarżenia o brak inwestycji w danej miejscowości. Każdy z nas otrzymuje mandat radnego Powiatu Wołomińskiego i nie może myśleć tylko i wyłącznie o swojej gminie.
Odpowiadamy zbiorowo za wszystkie 12 gmin, zarówno za ponad 30 tys. mieszkańców Gminy Radzymin, jak też za 5 tys. mieszkańców Gminy Strachówka. Dlatego bezprecedensowe atakowanie nas przez osoby niedoinformowane oraz przez naszych włodarzy są bezpodstawne i świadczą o skołatanych nerwach kandydatów na najwyższe stanowiska w naszej gminie oraz w Radzie Miejskiej.
Przez minione 5 lat, będąc przedstawicielami Gminy Radzymin w Radzie Powiatu Wołomińskiego nie mieliśmy wcale albo prawie wcale możliwości porozmawiania z Panem Burmistrzem Chacińskim o sprawach ważkich dla całej lokalnej społeczności. W wydawanej przez Gminę Radzymin gazetce pt. „Radzyminiak” nie było nigdy miejsca na nasze komentarze i artykuły poświęcone współpracy gminy z powiatem w sprawie inwestycji, pozyskanych środków czy najważniejszych wydarzeń powiatowych. Częste słowa krytyki, płynące z ostatniej strony „Radzyminiaka” w kierunku starostwa wołomińskiego miały się nijak do rzeczywistości. (Mniemam, że wynikały one z osobistej niechęci piszącej je, wciąż tej samej osoby).
Bieżący rok wyborczy to wielka niewiadoma i mnóstwo nowych problemów dla przyszłych (a być może tych samych) rządzących naszą Gminą Radzymin.
Wyborcy z pewnością pamiętają, kto głosował za najwyższymi podatkami na tle całego Powiatu. Pamiętają również o sprawie kompostowni w Dybowie Starym, która to powróci z pewnością w najbliższym czasie. Trudno dobrze mówić o polityce historycznej, skoro w centrum Miasta Cudu nad Wisłą nie ma śladu po wydarzeniach sprzed ponad stu lat.
A co do naszych konkurentów w zbliżających się wyborach do Rady Powiatu i totalnej krytyki, płynącej z ust niektórych kandydatów, to wystarczy porównać inwestycje i środki z ostatnich 5 lat z tym, co zostało zrobione w poprzedniej kadencji i jeszcze wcześniej. Wiadomo wszystkim, że nasza koleżanka Radna Marta zarzuca zarówno mi, jak też koledze Pawłowi Dąbrowskiemu brak dbania o Gminę Radzymin. W tym kontekście chodzi przede wszystkim o ul. Żeromskiego i Sienkiewicza w Słupnie, fragment ul. Polnej w Cegielni, czy drogę powiatową Radzymin – Załubice.
Pozwolę sobie przypomnieć, że wszystkie te inwestycje są wpisane w Wieloletnią Prognozę Finansową oraz w budżet Powiatu Wołomińskiego.
Wymienione inwestycje to nie jest nic nowego! Nasza sympatyczna koleżanka jest radną już czwartą kadencję. Projekt na ul. Żeromskiego zdezaktualizował się jeszcze w poprzedniej kadencji, a nowy jest w trakcie opracowywania. Koszt całej inwestycji przewidywany jest na gigantyczną sumę ponad
35 mln złotych, których to powiat musi poszukać poza swoim budżetem. Podobna sytuacja dotyczy odcinka drogi Radzymin – Załubice.
Myślę, że te wszystkie uwagi oraz dyskusje dotyczące aktualnego stanu Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego wynikają w większości z gorączki przedwyborczej. Funkcja burmistrza, wójta czy radnego czasem przerasta kandydatów, co wyraźnie widać podczas całej kadencji.
Wierzę, że trwająca kampania na ostatniej prostej nie zamieni się w ciągły hejt, ataki werbalne oraz niszczenie banerów i plakatów przeciwnika politycznego.
Każdy kandydat winien zastanowić się nad decyzją o starcie w wyborach i nad tym, co go czeka, gdy otrzyma mandat. Ja, z własnego doświadczenia i obecności w samorządzie już od ponad 20 lat wiem, na co się decyduję.

/Cezary Wnuk/

173 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Z teki Anki”

„Z teki Anki” – pod takim tytułem w piątek, 22 marca w foyer Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie, odbył się...

Zamknij