ggg ggg ggg ggg

Uroczyste podsumowanie obchodów 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Powiecie Węgrowskim

Rok 2023 w gminach i powiecie węgrowskim upłynął pod znakiem wyjątkowej inicjatywy, jakim było szczególne i bogate w wydarzenia upamiętnienie Powstania Styczniowego 1863 roku. 15 lutego 2024 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się uroczystość, podczas której przedstawiciele samorządu Powiatu Węgrowskiego podsumowali obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Węgrowskim.

Jest tak wiele miejsc, gdzie toczyły się walki Powstania Styczniowego – w Węgrowie, w każdej gminie, w całym powiecie węgrowskim, walczyli i ginęli za wolność Ojczyzny. My dziś pamięć o Powstaniu Styczniowym 1863 roku przywracamy, upamiętniamy i jest wiele osób, które rozumieją, że stanęli do nierównej walki o wolną Polskę. Mimo, że Powstanie Styczniowe upadło, duch wolności i bezgranicznej miłości do Ojczyzny przetrwał i poprowadził następne pokolenia Polaków do Niepodległości. My jesteśmy spadkobiercami ich przesłania. Z inicjatywy ówczesnej senator Marii Koc (obecnej poseł) i z udziałem samorządu Powiatu Węgrowskiego na czele ze starostą Ewą Besztak i wicestarostą Markiem Renikiem, przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Redoszem i nieocenioną pomocą Romana Postka historyka i dyrektora Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz licznej rzeszy osób, które współdziałały przy obchodach, tak wiele mogło się wydarzyć.
W podsumowaniu obchodów uczestniczyli: poseł na Sejm Maria Koc, przewodniczący Radu Powiatu Leszek Redosz i wiceprzewodnicząca Rady Brygida Górniaczyk, wicestarosta węgrowski Marek Renik, reżyser filmu „Powstaniec 1863” – Tadeusz Syka, członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego Artur Lis, wójtowie i burmistrzowie lokalnych samorządów, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu węgrowskiego wraz z młodzieżą, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i organizacji działających na terenie powiatu oraz media. Szczególnie budujący był udział młodzieży z klas mundurowych szkół powiatu węgrowskiego.
Zebranych w wirydarzu Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie przywitał i przedstawił zebranym wicestarosta Marek Renik. Następnie omówił temat kalendarium wydarzeń roku 2023 przypominając pierwsze rozmowy i spotkania w 2022 r., które poprzedziły powiatowe obchody Powstania Styczniowego oraz przypomniał okres powstania Powiatowego Komitetu ds. organizacji obchodów i spotkania w styczniu 2023 r., gdzie przedstawiono pierwszą wersję KALENDARIUM WYDARZEŃ 160. rocznicy Powstania Styczniowego. 19 stycznia 2023 r.
w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się LX uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego inaugurująca obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Uczestnicy sesji otrzymali wydrukowane egzemplarze kalendarza, w którym znajdowały się informacje o zaplanowanych blisko 50-ciu wydarzeniach, uroczystościach wcałym powiecie.
Po wydarzeniach, które w ramach obchodów zostały przeprowadzone pozostały materialne ślady w formie np. obelisku w Gwizdałach, filmowej rekonstrukcji bitwy w skansenie w Suchej, czy nadanie imienia Stacji w Łochowie imieniem ppłk Ignacego Mystkowskiego lub upamiętnienie powstańców na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uczestnikom podsumowania w dniu 15 lutego 2024 r. wręczono również publikację „Węgrów 1863 – Polskie Termopile” autorstwa Romana Postka.
Głos zabrała także poseł na Sejm Maria Koc, pomysłodawczyni i osoba wspierająca wszystkie inicjatywy i biorąca udział w obchodach Powstania Styczniowego przez cały 2023 rok. Jak podkreślała Pani Poseł w całym powiecie jest tak wiele miejsc, gdzie toczyły się walki i dlatego tak ważne jest, aby pokazać, że pamiętamy jak walczyli bohatersko z najeźdźcą, carską Rosją. Zwróciła też uwagę na to, że obecnie mamy podobne wydarzenia – Rosja jest taka sama. Podziękowała wszystkim tym, którzy włączyli się w obchody, licznie uczestniczyli, jako widzowie, ale także, jako kreatorzy wydarzeń. „Przecież to, co się działo musimy nieść do kolejnych pokoleń(…) .Te wydarzenia stoją u podłoża naszej tożsamości i ta miłość do Ojczyzny nas zobowiązuje”. Apelowała do zebranych: „Zawsze kierujcie się w swoim życiu dobrem naszej kochanej Ojczyzny”. Podkreślała jak ważne jest przesłanie filmu reżysera Tadeusza Syki, które przedstawia bohatera Powstania Styczniowego – ks. Stanisława Brzóskę – ukochanego bohatera ziemi sokołowskiej. Przedstawiła jego ostatnią drogę i kaźń na rynku w obliczu tych, dla których był bohaterem i nadzieją oraz podkreślała jak bardzo ważne jest odkrycie i pamięć o jego walce: „Naszym obowiązkiem jest znać ten film, opowiadać o nim naszym dzieciom i wnukom.”
Uczestnicy spotkania obejrzeli krótki materiał filmowy, będący podsumowaniem działań upamiętniających powstanie, które odbyły się w poszczególnych samorządach lokalnych.
W podziękowaniu za wkład wniesiony w upamiętnienie bohaterstwa walczących w tym największym w XIX w. polskim zrywie niepodległościowym, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz i wicestarosta węgrowski Marek Renik wręczyli podziękowania osobom, szczególnie zaangażowanym w upamiętnienie 160. rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Węgrowskim.
Podziękowania otrzymali:
Maria Koc – Poseł na Sejm RP, Maciej Górski – Senator RP, Ks. Proboszcz Romuald Kos, Ks. Prałat Leszek Gardziński, Ks. Kan. Waldemar Górski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Starejwsi, Roman Postek – Prezes LOT „Wielki Gościniec Litewski”, Bogusław Szymański – Wójt Gminy Liw, Bogdan Doliński – Wójt Gminy Grębków, Tadeusz Okulus – Wójt Gminy Miedzna, Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, Paweł Marchela – Burmistrz Węgrowa, Zbigniew Kłusek – Wójt Gminy Stoczek, Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Emil Wąsowski – Wójt Gminy Wierzbno, Marek Sobisz – Dyrektor CDK w Węgrowie, Łukasz Komorowski – Radny Rady Powiatu Węgrowskiego, Artur Lis – Dyrektor MiGOK Łochów, Członek Zarządu Powiatu, Pan Roman Kuzeylak, Eliza Czapska – Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Ewa Dmowska – Dyrektor I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie, Sławomir Ryszawa – Dyrektor ZSP w Sadownem, Joanna Gołębiewska-Kokoszka – Dyrektor ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, Agnieszka Ludwin – Dyrektor ZSP w Łochowie, Maria Pełka – Dyrektor ZSP w Ostrówku, Hanna Kasperowicz – Dyrektor SOSzW w Węgrowie, Gabriela Strąk – Prezes Stowarzyszenia SPONIA Węgrów, Mariusz Dobijański – Dyrektor MOW w Jaworku, Tadeusz Danaj – Dyrektor NLO w Stoczku, Agnieszka Krawczykowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Teresa Święcicka – Dyrektor SP nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Małgorzata Rospara – Dyrektor MBP im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie, Bożena Kosiorek – Kierownik GBP w Węgrowie, Adrian Majewski – Prezes Fundacji Wengroove, Druh Ariel Świątek – Komendant Hufca ZHP Doliny Liwca im. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie, Beata Koc Kierownik GBP w Miedznie, Dorota Kuczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie, Jolanta Lipka Dyrektor Zespołu Oświatowego w Grygrowie, Wanda Miszczak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie, Alicja Roguska Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie, Elżbieta Skarżyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, Ewa Piesak Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ruchnie wraz z całą społecznością szkolną, Monika Jaczewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Liwie, Pan Ryszard Sakowski, Pan Sławomir Akonom, Ewa Piórkowska – Dyrektor GOK w Sadownem, Katarzyna Zabadała – Dyrektor WOK w Węgrowie, Agnieszka Zarzycka – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Pan Wiesław Gromek, Mateusz Majewski – GWiO, Stanisław Jastrzębski – Tygodnki Siedlecki, Janina Czerwińska – Kurier W, Sławomir Chyliński – Info Sadowne. Nieobecnym podziękowania zostaną przekazane w innym terminie.
W kolejnym punkcie wydarzenia Roman Postek zaprezentował uczestnikom spotkania swoją książkę pt. „Węgrów 1863 – Polskie Termopile”.
Na zakończenie zebrani wysłuchali niezwykle barwnego wystąpienia reżysera filmu pt. „Powstaniec 1863” – Tadeusza Syki, który przybliżył fakty dotyczące powstania produkcji filmowej opowiadającej o losach najbardziej znanego na terenie powiatu węgrowskiego powstańca styczniowego – ks. generała Stanisława Brzóski.

/Janina Czerwińska/

230 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Delegacja z Comune Brembate di Sopra w Ostrowi Mazowieckiej

Burmistrz Tiziano Ravasio wraz z dwójką radnych i pięcioma myśliwymi15 lutego 2024 r. rozpoczęli wizytę w Ostrowi Mazowieckiej, mieście bliźniaczym....

Zamknij