ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce

W piątek, 28 października odbyła się uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 18. Misją Centrum jest świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2019 roku Powiat Wołomiński zakupił za kwotę 3,9 mln zł dwie nieruchomości (jedną prywatną i drugą od Miasta Kobyłka) o łącznej powierzchni ok. 7500 m2 z przeznaczeniem na cele społeczne. Powiat Wołomiński jest pierwszym samorządem na Mazowszu, który skutecznie zawnioskował o środki finansowe na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Opieką w Centrum objętych będzie każdorazowo 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym.

Dzisiejsza uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to dla mnie szczególnie ważny moment. Pragnę wyrazić swoją radość z finalizacji naszych wieloletnich starań o budowę miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w sposób bezpieczny zostać objęte szeroko rozumianą opieką wytchnieniową. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Solidarnościowego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
w 3 lata dokonaliśmy tego, o co inni zabiegali przez ostatnie dekady – powiedział Starosta Adam Lubiak.
Obecna na uroczystości Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg pogratulowała Powiatowi realizacji tej niezwykle ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. – Dziękuję samorządowi Powiatu Wołomińskiego inicjatywy, działania na rzecz drugiego człowieka. Niech Pan Starosta Adam i cały zespół będzie nadal tak skutecznie realizował politykę wsparcia rodzin – napisała w księdze pamiątkowej Pani Minister.

Powstanie nowoczesnej placówki to najlepszy dowód aktywności i skutecznego działania władz powiatu i lokalnej wspólnoty. Cieszę się, że środki z rządowego funduszu solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pomogły w sprawnym dokończeniu inwestycji – napisał w liście do uczestników wydarzenia przekazanym na ręce Starosty, Premier RP Mateusz Morawiecki.
W wydarzeniu wzięli udział również m.in. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak i Michał Prószyński, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Pietrzak oraz licznie przybyli samorządowcy i przedstawiciele lokalnej społeczności.
Od stycznia w sąsiedztwie funkcjonuje już Środowiskowy Dom Samopomocy. Z usług ŚDS korzysta 30 osób wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu potrzeb życiowych, wymagających postępowania rehabilitacyjnego, ukierunkowanego na powstrzymywanie regresji powodowanej chorobą psychiczną.
Wartość obu inwestycji to 10 mln zł, a łączne rządowe wsparcie wyniosło blisko 8 mln zł.
W planach Powiatu jest również utworzenie na tym terenie ogólnodostępnego Parku Sensorycznego.

/Starostwo Powiatowe w Wołominie/

491 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Społeczność Kobyłki oddała hołd Bohaterom 1794 roku

W niedzielę, 30 października odbyły się uroczyste obchody 228. rocznicy Bitwy pod Kobyłką, stoczonej podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. Obchody zorganizowane przez...

Zamknij