ggg ggg

Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka w jednostce OSP Ludwinów – Józefów

W sobotę, 6 maja w gościnnych progach strażnicy OSP Ludwinów – Józefów, odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość stanowiła okazję do złożenia podziękowań za codzienną służbę druhnom i druhom z ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Dąbrówka.

SONY DSC

Uroczyste obchody zainaugurowała okolicznościowa Msza Święta w intencji Strażaków i ich rodzin, którą punktualnie o godzinie 15:00 odprawiono w Kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Józefowie.
Eucharystię koncelebrowali: ks. proboszcz Edward Kopytko wraz z powiatowym i gminnym kapelanem jednostek OSP
ks. dh Piotrem Połomskim.
W trakcie homilii ksiądz kapelan wspominając Świętego Floriana i jego męczeńską śmierć za wiarę, zwrócił uwagę na głęboki sens strażackiej dewizy: „Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek”, w której zawiera się cała idea służby strażaków-ochotników:
– „Bogu na Chwałę”, ponieważ Bóg jest miłością, a my, jako strażacy chcemy mieć i chcemy nieść miłość, bo nasza pomoc i troska o drugiego człowieka, o jego życie i jego mienie, o całe środowisko lokalne to jest właśnie to miłowanie bliźniego, jak siebie samego. Chrystus wzywa nas, abyśmy szli Jego drogą. Wzywa nas do świętości i budowania cywilizacji miłości – mówił ks. Połomski podkreślając, że to wezwane w sposób szczególny odnosi się do wszystkich strażaków, którzy ofiarowują swoje zdrowie i życie, aby nieść pomoc.
– Każdy wyjazd sprawia, że musimy liczyć się z tym, że narażamy życie za życie drugiego człowieka. I w tym jest miłość. Jeżeli chcemy zobaczyć Boga i Jego dzieło, to trzeba spojrzeć na posługę strażaków, na to, co czynią dla dobra społeczeństwa. Gotowość do działania, gotowość do poświęcenia i rezygnacji ze swojego czasu, to jest zawsze jakaś strata dla człowieka, który jest strażakiem. Bez wątpienia jest to powołanie do naśladowania Chrystusa – wskazywał ks. kapelan jednocześnie przypominając, że „jeżeli chcemy głosić Chwałę Boga, to trzeba żyć w prawdzie i odrzucić kłamstwo. Nasze życie powinno być dobre, sprawiedliwe i transparentne”. Czyńmy dobro dla drugiego człowieka, a będziemy widzieć Chrystusa.
– Niech Bóg Was umacnia i prowadzi do świętości. Chcemy i musimy być jednością dla dobra ogólnego – mówił Druh Kapelan zachęcając do wspólnej modlitwy za druhów i ich rodziny, a także przypominając na zakończenie o szczególnej potrzebie pielęgnowania etosu strażackiego:
– Dzięki naszym ojcom, naszym dziadkom, dzięki tym poprzednim pokoleniom, z których jesteśmy dumni dobre wzory przenoszą się dalej. Niech więc miłość do straży, gotowość do niesienia pomocy bliźniemu, będzie przenoszona w rodzinach na kolejne pokolenia, aby to istniało, abyśmy zawsze żyli w jedności i wspólnie czynili wszystko „Bogu na Chwałę, ludziom na Ratunek”.
Liturgii, sprawowanej w obecności pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrówka, władz samorządowych oraz gości towarzyszyła przepiękna oprawa muzyczna w wykonaniu miejscowego organisty i solistki.
Po zakończeniu Mszy Świętej odbył się przemarsz paradny pocztów sztandarowych i pododdziału strażackiego, który z kościoła na plac przed strażnicą OSP Ludwinów-Józefów poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Dąbrówce dh Sławomir Berliński.
Uroczystą zbiórkę z okazji Gminnego Dnia Strażaka zainaugurowało złożenie meldunku przez Druha Komendanta przed Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Edwardem Szymankiewiczem. Następnie odegrano Hymn „Rycerze Św. Floriana” oraz dokonano podniesienia na maszt flagi Związku OSP RP.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się m.in.: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Edward Szymankiewicz; Wójt Gminy Dąbrówka, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dąbrówce dh Radosław Korzeniewski, Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Wiesław Mędrzycki, Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam, Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrówce Sławomir Rosa wraz z Radnymi, Komendant KP w Radzyminie podinsp. Paweł Piórkowski, dzielnicowa asp. Sylwia Bożymek, Ks. kapelan Piotr Połomski, Dyrektor GCK w Dąbrówce Anna Maniecka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie Arkadiusz Wójcik, Sekretarz Gminy Dąbrówka Beata Brzezińska, Skarbnik Gminy Dorota Banaś, Sołtys Józefowa Patrycja Kujawska, Sołtys Ludwinowa Magdalena Szczepanik, Pracownicy UG Dąbrówka, a także Członkinie KGW „Kwiat Józefowa”.
Obecne były poczty sztandarowe, a także druhny i druhowie z jednostek: OSP Ludwinów-Józefów, OSP Dąbrówka, OSP Kuligów, OSP Chajęty, OSP Lasków, OSP Kołaków, OSP Ślężany i OSP Zaścienie.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli Druhowie Seniorzy z terenu Gminy Dąbrówka: dh Grzegorz Mianowski, dh Marian Balcer, dh Stanisław Getka, dh Stanisław Kopka oraz dh Leonard Bereda.
Licznie zgromadzonych uczestników serdecznie powitał Prezes OSP Ludwinów-Józefów dh Tomasz Rasiński.
Następnie głos zabrał mł. bryg. Edward Szymankiewicz, który w imieniu Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Wiesława Drosio złożył druhnom i druhom okolicznościowe życzenia.
– Św. Florian poniósł męczeńską śmierć za to, w co wierzył. Warto postawić sobie pytanie, czy w XXI wieku jest możliwość, aby żyć z takim poświęceniem, na wzór naszego Patrona? Odpowiedź jest jednoznaczna. Otóż, tak.
Żywym dowodem na to jesteście Wy, Druhny i Druhowie, Strażacy – Ochotnicy. Wasza codzienna gotowość do niesienia pomocy bliźniemu bez względu na to, kim on jest zasługuje na wysokie uznanie społeczne. Jako najwięksi współpracownicy i najbliżsi partnerzy Państwowej Straży Pożarnej stanowicie filar, podstawę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest integralną częścią bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. A bezpieczeństwo to produkt, który jest potwornie drogi. Mało tego, on nie toleruje zamienników, nie toleruje oszczędzania. Zabieganie o środki finansowe, jakie musicie czynić, aby kupić pojazdy, czy sprzęt pokazuje, że zależy Wam na tym, abyście mieli narzędzia do niesienia tej pomocy. Te środki trafiają do Was ze szczebla centralnego, co zauważamy od kilku lat, czy też ze szczebla samorządowego na kilku poziomach – Marszałka, Starosty, Gminy, ale to Wy o nie zabiegacie. I to jest drugi dowód, że poświęcacie się dla stowarzyszenia, którego jesteście członkami – mówił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Edward Szymankiewicz.
– Gmina Dąbrówka ma ogromne szczęście, bo jako nieliczni w regionie, możemy poszczycić się tak liczną strażacką rodziną. Mamy osiem jednostek OSP, a w każdej z nich zastępy dzielnych Rycerzy Świętego Floriana, którzy zawsze gotowi są nieść bezinteresowną pomoc – podkreślił Wójt Gminy Dąbrówka dh Radosław Korzeniewski, kierując pod adresem druhen i druhów słowa najwyższego uznania:
– Wiatr, wypadek, ogień, woda, Strażak zawsze rękę poda – głosi popularne hasło. I tak właśnie jest! Przekonujemy się o tym każdego dnia. Tym bardziej, że czasy, w których żyjemy są coraz trudniejsze.
Doświadczyliśmy pandemii koronawirusa. Tuż za naszymi granicami trwa okrutna wojna na Ukrainie, a jednym z jej skutków jest inflacja i globalny kryzys. Wielu z nas obawia się o to, co będzie dalej i czy rosyjski agresor nie uderzy na kolejne kraje, w tym Polskę. Nie wiem co będzie jutro, ale myślę, że o jedno możemy być spokojni. Jestem przekonany, że bez względu na to, co nam przyniesie przyszłość, na strażaków zawsze będziemy mogli liczyć, bo Strażacy-Ochotnicy to współcześni bohaterowie tej ziemi i całego naszego kraju – powiedział z pełnym przekonaniem Wójt Dąbrówki, a jego wystąpienie nagrodzone zostało gromkimi brawami.
Tego dnia okolicznościowe życzenia pod adresem strażackiej rodziny skierował również ks. kapelan Piotr Połomski oraz Druh Senior Grzegorz Mianowski, który przy okazji podziękował władzom Gminy Dąbrówka za wsparcie okazywane wszystkim ośmiu jednostkom OSP:
– Jak miło spojrzeć na ten park samochodowy, który został odnowiony w ciągu 7 ostatnich lat. Jest to niewątpliwie wielka zasługa naszego samorządu, który nie żałował środków z budżetu, za co jako strażak – senior pragnę w szczególności podziękować Panu Wójtowi oraz całej Radzie Gminy – powiedział dh Grzegorz Mianowski.
Po oficjalnej części uroczystości (którą szczęśliwie udało się zakończyć zanim Św. Florian mocniej chwycił za kropidło) strażaków i gości podjęto świątecznym obiadem przygotowanym w gościnnych murach strażnicy OSP Ludwinów-Józefów. Był także czas na rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku.
W imieniu redakcji przyłączamy się do najserdeczniejszych podziękowań dla Druhen i Druhów ziemi dąbróweckiej za codzienną służbę. Wszystkim Strażakom życzymy zawsze tyle samo powrotów, ile wyjazdów do akcji. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/Rafał S. Lewandowski/

1 091 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowa Majówka

Zamknij