ggg ggg ggg ggg

Umowa na budowę SUW „Wygonowa” podpisana!

W ubiegły piątek, 19 kwietnia podpisana została umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce, przy ul. Kordeckiego 44.

W miniony piątek, w obecności Burmistrz Kobyłki Edyty Zbieć podpisana została umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce.
Wykonawcą robót budowlanych będzie Konsorcjum Firm: INSTAL WARSZAWA S.A. – Lider Konsorcjum; GELSENWASSER Polska GmbH – Partner Konsorcjum.
Wartość robót budowlanych objętych umową opiewa na kwotę:
14 631 382,59 zł brutto.
W ramach inwestycji powstaną: budynek stacji uzdatniania wody o kubaturze blisko 4,6 tys. m³ i powierzchni wewnętrznej ok. 920 m², w tym: część technologiczna tzw. hala filtrów o pow. ok. 220 m², część garażowa (garaż dla samochodów ciężarowych) – o pow. ok. 245 m², część socjalno-biurowa o pow. ok. 455 m²; ujęcia wody z 2 nowo nawierconych otworów studziennych, umożliwiających zgodnie z decyzją wodnoprawną pobór wód podziemnych w ilości średnio 2880 m3/d i rocznie max. ponad 1,05 mln m³. Kompletny układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 200 m³/h; Zbiornik retencyjny żelbetowy o pojemności 1000 m³.
Zagospodarowanie terenu; w tym sieci i instalacje zewnętrzne wod-kan, elektryczne, teletechniczne, utwardzenie terenu, ogrodzenie ujęć wody, monitoring stacji itp. wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i uzyskania stabilnych parametrów wody uzdatnionej zdatnej do picia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Termin realizacji robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 30 kwietnia 2025 r.

/kw; UM Kobyłka/

230 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pobiegli, aby uczcić pamięć o „Młodziku”

W niedzielę, 14 kwietnia ponad osiemdziesięcioosobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie uczestniczyła w...

Zamknij