ggg ggg ggg ggg

Uchwalono budżet Gminy Radzymin na trudne czasy

W ubiegły poniedziałek, 19 grudnia odbyła się 53. Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której podjęta została uchwała budżetowa Gminy Radzymin na 2023 rok.

To będzie trudny rok dla Radzymina, w którym będą kontynuowane jedynie już rozpoczęte inwestycje
oraz te, na które gmina otrzymała dofinansowanie.
Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na 2023 rok, która podjęta została 16 głosami poparcia, przy 1 głosie sprzeciwu (radny Przemysław Śledź) i 3 głosach „wstrzymujących się” (radni: Ewa Wnuk, Katarzyna Stokowska, Marek Brodziak) zakłada dochody na poziomie 208 mln zł, a wydatki na poziomie 222,6 mln zł. Ustalono deficyt w wysokości 14 436 437,50 zł.
Planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2023 r. wyniesie 105 550 000,00 zł i stanowił będzie około 53% planowanych dochodów budżetu.
Natomiast łączna kwota przypadających na 2023 r. rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, która stanowi wartość 11 483 562,50 zł, stanowić będzie 5,78 % planowanych dochodów budżetu. Na 2023 r. planuje się emisję obligacji o wartości 18,5 mln zł przy rozchodach z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wartości 6 243 562,50 zł. Przyrost wartości zadłużenia netto planuje się zatem na 12 256 437,50 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. przewidziano blisko 66 mln zł. Najważniejsze zaplanowane inwestycje to:
Budowa al. Lecha Kaczyńskiego (inwestycja realizowana przy udziale środków FDS) – II etap inwestycji, drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową (ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem); modernizacja ulic: Borkowskiej w Rudzie,
15-ego Sierpnia w Mokrem, Sasankowej w Łąkach, Napoleońskiej w St. Dybowie, Leśnej, Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybiraków, Rodzinnej i Nastrojowej w Słupnie (finansowanie w ramach Polskiego Ładu); budowa i przebudowa dróg gminnych – ul.: Prosta, Morelowa, Ochorowicza i Klubowa; projekt i budowa 2 parkingów systemu „Parkuj i Jedź” (teren obecnej S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego oraz ul. P.O.W.), projekt i budowa parkingu „Parkuj i Jedź” (ul. Kolejowa); budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Markami (inwestycja w ramach ZIT WOF); budowa 2 budynków komunalnych w Radzyminie; wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PWiK sp. z o.o.; budowa wodociągu w Borkach; budowa nowej SUW; Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta; realizacja projektu „Radzymiński rynek – miejsce spotkań z kulturą” – adaptacja historycznego centrum miasta na cele kulturalne; kontynuacja budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.; zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół; projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (inwestycja w ramach ZIT WOF); projekt modernizacji ulic: Mickiewicza w Radzyminie, Kwiatów Polskich i Zdrojowej, Władysława IV i Zielnej, Pólko i Wrzosowej, Jaworówki w Nadmie, Łąkowej wraz z ulicami przyległymi oraz ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie; dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie.

/opr. KW/

233 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Z nadzieją patrzę w przyszłość…”

Wobec kryzysu energetycznego rok 2022 był w samorządach wyjątkowo inny niż poprzednie. Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie...

Zamknij