ggg ggg ggg ggg

Trzypasmową trasą Warszawa – Marki – Radzymin pojedziemy już za trzy lata?!? (24.01.2012)

Istnieje szansa, że jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym regionie jaką jest obwodnica Marek, powstanie do końca 2015 roku. W ubiegły wtorek, 17 stycznia na specjalnej konferencji w Radzyminie przekonywał o tym mieszkańców powiatu wołomińskiego wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

O konieczności wybudowania trasy wylotowej z Warszawy w kierunku Białegostoku, która odciąży zakorkowane Marki od ruchu tranzytowego, mówi się już od kilkunastu lat. Jednakże dopiero teraz zaistniały dwie nowe okoliczności, które pozwalają optymistycznie patrzeć na dalszy rozwój prac nad realizacją tej strategicznej inwestycji. Tą dobrą wiadomość przekazał mieszkańcom powiatu wołomińskiego sam wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który we wtorkowy wieczór gościł na spotkaniu w wypełnionej do ostatniego miejsca Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie.
W spotkaniu, którego organizatorami były radzymińskie i mareckie koła Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Grupa Marki 2020, uczestniczyli również m.in.: przedstawiciel warszawskiego oddziału GDDKiA dyrektor Stanisław Dmuchowski, poseł Marcin Kierwiński, starosta wołomiński Piotr Uściński, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski oraz burmistrz Marek Janusz Werczyński.
Jak poinformowano, na początku grudnia ubiegłego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała nową decyzję środowiskową, otwierając tym samym możliwość kontynuowania prac nad odcinkiem S-8 stanowiącym obwodnicę Marek. Do rozwoju sprawy, przyczyniła się także decyzja nowego Ministra Transportu, który budowę tzw. wylotówek z Warszawy uznał za priorytetową, a wiąże się to z tym, że środki finansowe, które zostały bądź zostaną zaoszczędzone w ramach finansowania z unijnej perspektywy na lata 2007 -2014 będą przeznaczane właśnie na ten cel.
Wobec powyższego zachodzi realna szansa, że obwodnica Marek powstanie i zostanie rozliczona do końca 2015 roku, a więc jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej. Niemniej jednak istnieją cztery czynniki ryzyka, które zdaniem wojewody Kozłowskiego mogą znacznie opóźnić prace.


Pierwszym z nich jest niedawno wydana decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która może zostać zaskarżona przez mieszkańców i uchylona. (Nadzieja w tym, że tym razem jest wolna od wad prawnych i w przypadku zaskarżenia nie dojdzie do jej uchylenia). Drugi czynnik ryzyka to decyzja o realizacji inwestycji, wydawana przez Wojewodę Mazowieckiego, która także podlega zaskarżeniu.
Trzecim czynnikiem jest czas i kolejność działań, aby zmieścić się w bardzo wyśrubowanym harmonogramie. Nieco ponad rok na projektowanie, kilka miesięcy na zgodę na realizację inwestycji i dwa lata na budowę. – Jeżeli na którymś z tych etapów dojdzie do istotnych opóźnień, nie będzie szansy na realizację i rozliczenie inwestycji z środków finansowych unijnej perspektywy na lata 2007-2014 – przestrzegał wojewoda Jacek Kozłowski.
Wreszcie czwarty czynnik ryzyka to fragment wschodniej obwodnicy Warszawy, który jest łącznikiem niemalże zmodernizowanej Trasy Toruńskiej i przyszłej obwodnicy Marek. To mały fragment trasy, ale o tyle ważny, iż zapewniający przejezdność i bez niego budowa obwodnicy Marek nie ma sensu. Tymczasem jak powiedział pan wojewoda decyzja środowiskowa dotycząca m.in. tego odcinka drogi została zaskarżona. Teraz wszystko w rękach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w przypadku wadliwości decyzji ma prawo ją uchylić.
Gdy tak się stanie, droga do otwarcia wymarzonej przez wielu trasy z pewnością znacznie się wydłuży. Jeśli jednak żaden z wyżej wymienionych czynników nie wystąpi, to można śmiało powiedzieć, że pod koniec 2015 roku powinniśmy zapomnieć, co to są korki przynajmniej na odcinku Radzymin-Warszawa.


Budowa drogi będzie prowadzona w formule Projektuj i Buduj. W ramach tej zasady przyszły wykonawca będzie odpowiadał za zaprojektowanie trasy, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i jej budowę, co znacznie skróci czas realizacji inwestycji.
Godne odnotowania, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już we wrześniu planuje ogłosić przetarg.
Obwodnica Marek będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Do projektowanego odcinka S-8 w rejonie Radzymina dołączony będzie również węzeł Wołomin. (Jak zapewnił starosta Piotr Uściński powiat na pewno znajdzie pieniądze na spełnienie warunku jego powstania, czyli na wybudowanie drogi dojazdowej).


Trzeba jednakże powiedzieć, iż podczas spotkania nie obyło się bez protestów mieszkańców gminy Radzymin przeciwnych przebiegowi trasy w zaakceptowanym do realizacji wariancie III. Przeciwko takiemu rozwiązaniu przeciwni są mieszkańcy Ciemnego, Dybowa Kolonii i Jankowa, przez których miejscowości ma przebiegać projektowana trasa. Mieszkańcy boja się hałasu, pękających ścian, a także braku bezpieczeństwa. -W pobliżu naszych domów będą zbiegały się dwie trasy szybkiego ruchu. Tam się nie da żyć. Pisaliśmy listy do premiera, ministra infrastruktury oraz wojewody, chodziliśmy na spotkania, apelowaliśmy. Byliśmy lekceważeni, ale nie zamierzamy się poddać, jeśli będzie trzeba poszukamy pomocy w stosownych instytucjach poza granicami kraju – zapowiedziała w imieniu protestujących pani Zofia Szewczuk. (Warto przypomnieć, iż mieszkańcom już raz w marcu 2010r. udało się doprowadzić do uchylenia decyzji wydanej w 2009r, o czym zresztą pisaliśmy na łamach „Kuriera W”).

>>>>>>>>>>>>>>>>—————————- – MAPA ——————-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Niemniej jednak, tym razem sprawa powstania S-8 w zatwierdzonym wariancie wydaje się być przesądzona. Liczy się czas i interes większości, a ta jest miażdżąca wobec kilkuset oponentów. – W imieniu ponad 30 tysięcy mieszkańców Marek chciałbym wyrazić radość. Tylu bowiem ludzi cieszy się z tej informacji. Nas zadowala każdy wariant, ale rozumiem Państwa obawy i mam nadzieję, że Państwa interesy zostaną właściwie zabezpieczone – mówił jakby na potwierdzenie tej tezy burmistrz Marek Janusz Werczyński.
Nowa trasa, która ma powstać na odcinku ok. 15 km będzie kosztować blisko 900 milionów złotych.
/opr. Rafał S. Lewandowski
foto: radzymin24info/

2 039 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sąd, sądem, a sprawiedliwość…itd. (24.01.2012)

Od 1 lipca ma zostać wprowadzona reforma organizacji sądownictwa, polegająca między innymi na likwidacji 122 sądów rejonowych w całym kraju...

Zamknij