ggg
ggg

Stypendyści spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej

Grono stypendystów wśród uczniów technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej powiększyło się o kolejne 10 osób.

Dzięki współpracy ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp z o. o. dziesięcioro uczniów klas drugich i trzeciej technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej otrzymało stypendia ufundowane przez pracodawcę. Stypendia będą wypłacone w kwotach od 2080,00 zł do 2600,00 zł, w zależności od wyników w nauce uzyskanych przez uczniów.
Nawiązana w 2019 roku współpraca szkoły z „Kolejami Mazowieckimi” układa się wzorowo i przynosi wymierne korzyści. Oprócz ufundowanych stypendiów, uczniowie kierunków kolejowych mogą odbywać praktyki zawodowe w Zakładach Spółki oraz zapoznawać się z ich funkcjonowaniem, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia dualnego realizowanego w szkole.
Dyrekcja szkoły oraz stypendyści składają serdecznie podziękowania Panu Robertowi Stępniowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu oraz Zarządowi Spółki Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o. za przyznanie stypendiów uczniom „Kolejówki” w małkińskim „Staszicu”.
Warto dodać, że uczniowie kształcący się na kierunkach kolejowych w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej, pobierają również stypendia fundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Cargo S.A.
Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy!

/Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej/

392 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniu 2 lutego 2021 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie rozpoczął dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

Zamknij