ggg ggg ggg

Starosta wyszkowski Jerzy Żukowski oskarża o wprowadzenie chaosu i wnioskuje o odwołanie wicestarosty, a nowa koalicja „heroicznie” go ratuje głosują przeciw…..

W dniu 3 lutego 2022 r. odbyła się kolejna sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Wyszkowskiego. Wicestarosta powiatu wyszkowskiego Leszek Marszał, co było do przewidzenia dla znających sytuację został w głosowaniu przez 11 radnych utrzymany na swoim dotychczasowym stanowisku. 8 radnych w tym starosta Jerzy Żukowski, który złożył wniosek do przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji oraz wniosek o odwołanie wicestarosty Leszka Marszała, głosowało za jego usunięciem z pełnionej funkcji. Swoje stanowisko podczas sesji przedstawiła grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawa z góry wydawała się przegrana dla wnioskodawców, bo przecież nowa koalicja utworzona przez radnych Wspólnoty Samorządowej + PSL-u i tak miała większość, czyli 11 głosów. Starosta Jerzy Żukowski i radni w opozycji do nowej koalicji postanowili jednak podjąć działania, które co prawda nie dały efektu odwołania, ale upubliczniły działania i chaos wprowadzony przez wicestarostę Leszka Marszała wraz z pozostałymi dwoma członkami zarządu: Bogdanem Frąckiewiczem i Pawłem Delugą. Starosta Jerzy Żukowski stwierdził, że stracił zaufanie do swojego zastępcy – wicestarosty Leszka Marszała. Wyłuszczył wszystkie jego zdaniem nieprawidłowe działania wicestarosty np. zaniechanie wykonania czynności zleconych przez starostę, co prowadzi do zakłócenia procesu pracy i komunikacji w relacjach pracowniczych. Swoimi działaniami powoduje utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu funkcji i zadań publicznych, co ma negatywny wpływ na zaufanie obywateli do funkcjonowania instytucji publicznej. Szczególną sytuacją było 5 stycznia doprowadzenie przez wicestarostę do podpisania wraz z innym członkiem zarządu bez mojej wiedzy i zgody starosty dodatkowej umowy o świadczeniu pomocy prawnej Starostwu Powiatowemu w Wyszkowie. Kolejnymi nagannymi zachowaniami było wyjście 4 i 18 stycznia oraz 2 lutego z posiedzenia zarządu, co spowodowało brak kworum i niemożność podjęcia uchwał. „Zgodnie z ustawą wicestarosta jest pracownikiem samorządowym i podlega pod przepisy kodeksu pracy i ma obowiązki pracownicze. Jako członek zarządu w rażący sposób naruszył statut powiatu.” – mówił starosta Jerzy Żukowski. Takie działania powodują paraliż pracy Zarządu i wywołały brak zaufania do wicestarosty Leszka Marszała i przedstawienie wniosku o jego odwołanie. Rzeczywiście stawianie starosty w sytuacji, gdy przybywał na posiedzenie zarządu, podpisywał się na liście, a następnie wychodzenie, uniemożliwiające przyjecie uchwał, czy podjęcie decyzji wydaje się nadużyciem swojej przewagi, bo przecież jak wiemy zarząd składa się z pięciu osób, z czego trzy to: Leszek Marszał, Bogdan Frąckiewicz i Paweł Deluga – przedstawiciele nowej koalicji w powiecie. Przedstawione zostało stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości, w którym uznali wniosek za zasadny i stwierdzali, że przez ostatnie trzy lata otrzymał kredytu zaufania na mocy porozumienia koalicyjnego. Wspólnota Samorządów rekomendowała Leszka Marszała na funkcję wicestarosty twierdząc, że mimo braku wykształcenia kierunkowego i doświadczenia w samorządzie będzie nadawał się na wicestarostę i kompetentnie spełniał będzie zadania samorządowe. Zdaniem radnych PiS było to błędem owocującym obecną sytuacją.
Wspominając wcześniejszą pracę rzeczywiście Leszek Marszał pełnił funkcję naczelnika wydziału promocji w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie powierzoną mu przez Burmistrza Nowosielskiego, a wcześniej aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej obecnego burmistrza Grzegorza Nowosielskiego. Co ciekawsze, w oświadczeniu radni stwierdzili, że „Zadanie pełnienia funkcji wicestarosty powiatu okazało się dla pana Leszka Marszała zbyt trudne do wykonania. Wpływał i zarządzał wydziałem promocji w sposób niewłaściwy i nieobiektywny. Promocja w wykonaniu Leszka Marszała służyła jego celom promocyjnym i osobom wchodzącym w skład koalicji Wspólnoty Samorządowej. Nadzorując ten wydział, nie zdołał doprowadzić do przyjęcia i realizacji spójnej strategii wizerunkowej oraz promocyjnej powiatu.”
Tu, jako redaktor naczelny KURIERA W… – Tygodnika regionalnego, musze potwierdzić, że to prawda. Jako gazeta podjęliśmy współpracę stałą ze starostwem wyszkowskim, bo już dwa lata temu starosta Jerzy Żukowski i jego otoczenie zauważyło, ze promocja działań Powiatu oraz starosty jest nieprawidłowa. Jak się okazało rzeczywiście przykładem były kierowane do mnie materiały, artykuły, czy informacje, gdzie pracownicy wydziału odpowiedzialnego za promocję pod kierownictwem wicestarosty Leszka Marszała nawet nie zamieszczali nazwiska starosty. Wielokrotnie również zgodnie z tym, co we wniosku stwierdzali radni PiS podczas sesji 3 lutego 2022 r. – widać było promowanie się i przedstawianie wicestarosty, jako głównej wręcz osoby przy różnych działaniach. Wyglądało to na świadome działanie deprecjonowania statusu starosty powiatu wyszkowskiego, jako osoby kierującej powiatem.

Informowana byłam również, że mojej współpracy ostro sprzeciwiali się koalicjanci ze Wspólnoty Samorządowej. Od stycznia bieżącego roku uzyskałam informację od wicestarosty Leszka Marszała, że nie przewiduje dalszej współpracy promocyjnej z KURIERE W.. ewentualnie dorywczą. Ta, więc zmiany po zmianie koalicji nie dotyczą tylko usuwanie radnych z Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet gazet, która od 2003 roku wydaje tygodnik w Wyszkowie oraz jest jedyną gazetą bezpłatną dla mieszkańców oraz zapewniającą szeroką promocję poza terenem jednego miasta i gminy Wyszków, czy jednego powiatu.
Radni ponad to stwierdzali, że „wicestarosta Leszek Marszał podejmuje w ostatnim czasie działania mające negatywny i destrukcyjny wpływ na działanie administracji powiatowej. Polegają one na pozaformalnych deklaracjach pozbawienia stanowisk osób pełniących funkcje merytoryczne w administracji powiatu, posługiwaniu się szantażem o charakterze politycznym a także konsekwentnym powoływaniu się na procedury nieformalne nie znajdujące uzasadnienia w ustawodawstwie i prawie lokalnym.”. Ich zdaniem – niejednokrotnie sam podejmował kluczowe decyzje w wydziałach podległych staroście powiatu czy przewodniczącemu Rady Powiatu.
Oczywiście podczas sesji elokwentnie, bo umiejętności wypowiadania się nie można wicestaroście Leszkowi Marszałowi zarzucić, bronił się od przed stawianymi zarzutami. Zresztą mógł sobie na to pozwolić, bo świadomość posiadania większości w radzie dodawała mocy wyjaśnieniom wicestarosty. Umiejętnie przedstawiał siebie, jako urzędnika, w odróżnieniu od starosty Żukowskiego, którego uważał w swojej wypowiedzi za polityka. Stwierdzał, że starosta zarządzać chce jednoosobowo powiatem, co jest niezgodne z prawem. „Nie ma naszej zgody na łamanie prawa i stąd takie nasze zachowanie na zarządach.” – grzmiał i przedstawiał siebie, jako osobę broniącą prawa w starostwie.
Jeśli chodzi o dyskusję, to oczywiście radni koalicji rządzącej bronili wicestarosty, a radni Prawa i Sprawiedliwości podnosili kolejne zarzuty przeciw. Mówiono o ewentualnym kompromisie i rozwiązaniu patowej sytuacji, ale raczej to nie nastąpi w dalszej przyszłości. Wicestarosta Leszek Marszał widział jedyne wyjście, czyli ustąpienie ze stanowiska starosty Jerzego Żukowskiego.
Odnotować należy merytoryczny i wyważony głos Teresy Czajkowskiej – członka zarządu oraz radnej Justyny Garbarczyk. Radna Teresa Czajkowska słusznie zauważyła, że ta sesja zmienia się w próbę odwołania starosty, a radni nowej koalicji postanowili odwołać ludzi, którzy kojarzą się im z ludźmi z otoczenia PiS-u, a wszystko to jest działaniem politycznym.. Radna Justyna Garbarczyk, że nie wyobrażała sobie żeby mogło być tak: zastępca starosty, przedstawia na zarządzie projekty uchwał, które nie leżą w jego kompetencji, a żadna z tych siedmiu uchwał nie wchodzi w zakres obowiązków wicestarosty. „Powinien wykonywać zadania zgodne ze swoim zakresem kompetencji, ustalonym regulaminem organizacyjnym”. Jej zdaniem: „Pan Marszał dobrze o tym wie, że wykonuje zadania polityczne. Wątpliwości budzi Państwa działanie od 1 stycznia. Zarząd nie wykonuje swoich działań przez konflikt zarządu – przez pana Delugę, Frąckiewicza, a przede wszystkim przez wicestarostę Marszała.”.
W konsekwencji tych dyskusji nic nie wynikało oprócz obrony przed odwołaniem wicestarosty: Leszek Marszał pozostał na stanowisku wicestarosty, mimo, że zagłosowało 8 radnych (PiS), ale przeciw wnioskowi było – 11 radnych obecnej koalicji Wspólnoty Samorządowej z PSL.
Jeżeli nasi czytelnicy chcą poznać więcej szczegółów i wypowiedzi to zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na stronie Powiatu Wyszkowskiego

/Janina Czerwińska/

957 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ferie w Brańszczyku

W Brańszczyku trwają ferie zimowe. Przez dwa tygodnie od poniedziałku uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania, ćwiczą kreatywność i poznają dziedziny sztuki....

Zamknij