ggg ggg ggg

Starosta węgrowski przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

3 lutego br. starostwie Województwa Mazowieckiego obradowali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Centralnym punktem spotkani był wybór nowego przewodniczącego oraz prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W ubiegły wtorek w Warszawie odbyło się posiedzenie konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, podczas którego kilkudziesięciu starostów obradowało i wyłoniło władze na najbliższą kadencję. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym konwentu został Starosta Węgrowski- Krzysztof Fedorczyk.

Na członków prezydium powołano:
Magdalenę Biernacką – starostę nowodworskiego,
Jana Grabca – starostę legionowskiego,
Andrzeja Stolpę – starostę płońskiego,
Włodzimierza Górlickiego– starostę szydłowieckiego.

Kandydatami KPWM do Zarządu Związku Powiatów Polskich zostali:
Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski oraz Zbigniew Deptuła – starosta makowski.

Starostowie dokonali również wyboru przedstawicieli konwentu w różnych grupach konsultacyjno-opiniodawczych, tj. w skład:
➢ Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 weszli: Sławomir Morawski (starosta ciechanowski), Magdalena Biernacka (starosta nowodworski), Bogdan Pągowski ( starosta wyszkowski),
➢ Podkomitetu Monitorującego PO KL- Dariusz Stopa (starosta siedlecki),
➢ Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej- Jan Laskowski (starosta sierpecki),
➢ Mazowieckiej Rady Innowacyjności-Włodzimierz Górlicki (starosta szydłowiecki),
➢ Mazowieckiego Forum Terytorialnego-Krzysztof Fedorczyk (starosta węgrowski),
➢ Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich- Leszek Sokołowski (starosta sokołowski),
➢ Wojewódzkiej Rady Potrzeb Zdrowotnych- Jan Grabiec (starosta legionowski),
➢ Mazowiecka Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym- Kazimierz Rakowski (starosta wołomiński).

W drugiej części konwentu starostowie wysłuchali trzech prelekcji przygotowanych przez dyrektorów poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego:

1. Programy finansowane ze środków unijnych realizowane przez powiaty i samorządy Województwa Mazowieckiego- Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii,
2. Uczestnictwo powiatów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich- Krzysztof Cienkowski, Główny Specjalista PROW w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3. Aktualne informacje na temat stanu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.- Agnieszka Rypińska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Gratulujemy wyboru i zaangażowania w prace na rzecz dobrego i sprawnego działania powiatów. /J.Cz./

IMG_3906

IMG_3908

IMG_3909

IMG_3910

IMG_3913

IMG_3915

IMG_3916

IMG_3918

IMG_3919

IMG_3921

IMG_3922

IMG_3923

IMG_3924

IMG_3926

IMG_3927

IMG_3934

IMG_3939

IMG_3940

IMG_3944

IMG_3945

2 892 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Andrzeja Dudy – kandydata na Prezydenta RP

Około 2000 osób z całego kraju wzięło udział w Warszawie w sobotniej konwencji programowej Andrzeja Dudy - kandydata Prawa i...

Zamknij