ggg ggg ggg

Starosta ostrowski wręczył symboliczne czeki

Środki finansowe dla gminy pochodzą z rządowego programu „Fundusz Inwestycji Samorządowych”. Łącznie gminy i miasta z Powiatu Ostrowskiego otrzymają wsparcie w kwocie 14 164 781 zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin, miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji, gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

W dniu 7 lipca br. starosta ostrowski Zbigniew Chrupek odwiedził: Gminę Boguty – Pianki, Gminę Nur oraz Gminę Zaręby Kościelne, aby wraz z przedstawicielami władzy państwowej, przekazać ich włodarzom symboliczne czeki. Każda z tych jednostek otrzyma środki finansowe w wysokości: 500 000,00 zł z rządowego programu „Fundusz Inwestycji Samorządowych”.

W dniach 9 -10 lipca br. starosta ostrowski Zbigniew Chrupek odwiedził kolejne gminy tj.: Gminę Wąsewo, Gminę Stary Lubotyń, Miasto i Gminę Brok, Gminę Andrzejewo i Gminę Szulborze Wielkie.Celem wizyt było przekazanie włodarzom gmin symbolicznych czeków. Każda z tych jednostek otrzyma środki finansowe z rządowego programu „Fundusz Inwestycji Samorządowych”. Gmina Wąsewo otrzymała czek na kwotę 647.920 zł, Miasto i Gmina Brok na kwotę 541.392 zł, Gminy Stary Lubotyń, Andrzejewo oraz Szulborze Wielkie po 500.000 zł każda.

989 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim

W dniu 6 lipca 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo odbyło się spotkanie z udziałem Marka Zagórskiego – Ministra...

Zamknij