ggg ggg ggg ggg

Stałe komisje i wybór przewodniczących zakończył formowanie nowej Rady Miasta

Po uroczystym ślubowaniu nowego burmistrza na sesji 9 grudnia 2014 r. radni ustalili składy komisji oraz wybrali przewodniczących.

Wcześniej podawaliśmy, że na drugiego wiceprzewodniczącego rady wybrano Krzysztofa Laskę. Następnie radni ustalili składy stałych komisji rady i wybrali przewodniczących poszczególnych komisji.

Poniżej podajemy składy komisji i wybranych przewodniczących:

Komisja Rewizyjna: Edward Witold Podbielski – przewodniczący, Robert Krajewski, Tadeusz Malec, Mirosław Pędzich, Jacek Bogdan Golonko.

Komisja Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego: Beata Herman – przewodnicząca,
Anna Krajewska-Polak, Robert Krajewski, Jacek Wilczyński, Mariusz Kwiatkowski, Mieczysław Stanisław Równy, Bogusław Konrad.

Komisja Oświaty i Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego: Anna Krajewska-Polak – przewodnicząca, Beata Herman, Małgorzata Bartkiewicz, Stanisław Dylewski, Władysław Krzyżanowski, Bogusław Konrad, Roman Tadeusz Świedziński.

Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami: Tadeusz Malec – przewodniczący, Roman Tadeusz Świedziński, Małgorzata Bartkiewicz, Jolanta Jadwiga Kwiatkowska, Mariusz Kwiatkowski, Władysław Krzyżanowski, Krzysztof Laska.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska: Jerzy Pawluczuk – przewodniczący, Mirosław Pędzich, Stanisław Dylewski, Alina Rytelewska, Edward Witold Podbielski,
Andrzej Pęksa, Mieczysław Stanisław Równy.

W trakcie tej sesji radni podjęli również uchwałę dotyczącą ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera. Wszyscy głosowali „za”. Nowe zarobki burmistrza to: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5600,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2000,00 zł i dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę – wg obowiązujących przepisów .
/J.Cz./

1 519 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Drugi dzień urzędowania burmistrza Jerzego Bauera

Nowy burmistrz Ostrowi Mazowieckiej pierwsze dni swojego urzędowania spędza bardzo pracowicie. Drzwi do gabinetu burmistrza Jerzego Bauera się nie zamykają,...

Zamknij