ggg ggg ggg

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafią na zabytki w powiecie węgrowskim

W dniu 25 lipca 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyło się symboliczne wręczenie czeków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków. Na opiekę nad zabytkami, konserwację i roboty budowlane w powiecie węgrowskim łącznie przyznano 10 milionów 662 tysiące 330 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane będzie 20 zadań na kwotę 10 662 330 złotych. Program skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Sfinansowane będą obiekty posiadające wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, należące do jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podlegającej samorządowi. Środki zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach prowadzonych przez samorząd lub na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 proc. Wnioski były składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w jednej z trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł, do 3 500 000 zł.
Uroczyste wręczeni symbolicznych czeków odbyło się w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, w wirydarzu. Obecni byli m.in. Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego Anna Kaszuba, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk wraz z zaproszonymi kapłanami, samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie na czele ze Starostą Węgrowskim Ewą Besztak. Wicestarosta Marek Renik przywitał zgromadzonych gości, a po krótkich przemówieniach gości zaprosił do wręczenia symbolicznych czeków.

Lista beneficjentów I etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na terenie powiatu węgrowskiego:

Gmina Łochów
Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie
– 98 000 zł
Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Łochów – 147 000 zł
Gmina Sadowne
Remont generalny i prace konstrukcyjno-konserwatorskie przy zabytkowych organach w Sadownem – 800 000 zł
Gmina Liw
Remont budynku kościoła parafialnego w Wyszkowie oraz parkanu z dzwonnicami – 999 000 zł
Gmina Miedzna
Konserwacja ołtarza bocznego w Ugoszczy – 78 400 zł
Remont kościoła w Miedznie – 980 000 zł
Gmina Stoczek
Konserwacja i restauracja zabytkowych pomników patriotycznych w gminie Stoczek – 91 100 zł
Modernizacja zabytkowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoczku – 155 800 zł
Konserwacja i restauracja obiektów architektury sakralnej i sztuki sepulkralnej na terenie gminy Stoczek – 249 900 zł
Gmina Korytnica
Rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego pałacu w Turnie – 411 040 zł
Remont dachu kościoła parafialnego w Pniewniku – 490 000 zł
Remont kościoła parafialnego w Korytnicy – 490 000 zł
Gmina Grębków
Renowacja kościoła w Grębkowie – 196 000 zł
Gmina Wierzbno
Renowacja pomnika Józefa Piłsudskiego w Wierzbnie – 53 800 zł
Renowacja kapliczek na terenie gminy Wierzbno – 215 600
Renowacja organów w kościele w Wierzbnie – 686 000 zł
Miasto Węgrów
Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII wieku – 292 000 zł
Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie – 308 690 zł
Powiat Węgrowski
Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap I – 3 430 000 zł
Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie – etap I – 490 000 zł

/Janina Czerwińska, foto. KW/

414 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Ołdaki – Polonia

W dniu 25 lipca 2023 roku Gmina Andrzejewo reprezentowana przez Wójta Gminy Beatę Ponichterę podpisała umowę na realizację zadania pn....

Zamknij