ggg ggg ggg

Spotkanie Wicestarosty z władzami Radzymina, Ząbek, Marek i Kobyłki

W czwartek, 20 czerwca odbyło się spotkanie władz Powiatu Wołomińskiego z przedstawicielami władz samorządowych Radzymina, Ząbek, Kobyłki i Marek, poświęcone kwestii usprawnienia prac związanych z wydawaniem decyzji budowlanych.

Podczas spotkania z burmistrzami gmin powiatu, które przeżywają największy boom budowlany poruszono bardzo ważny temat, czyli ścisłą współpracę powiatu z gminami w całym procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę.
– Jako Zarząd Powiatu Wołomińskiego, chcemy współpracować i rozmawiać z samorządami na wielu płaszczyznach. Podjęliśmy rozmowy nad usprawnieniem prac związanych z wydawaniem decyzji budowlanych i konsultacjach dużych projektów z burmistrzami naszych miast i gmin – podkreśla Wicestarosta Wołomiński Katarzyna Maria Pazio, której bezpośrednio podlega powiatowy wydział budownictwa.
– Podczas spotkania wspólnie z przedstawicielami Radzymina, Marek, Ząbek i Kobyłki, rozmawialiśmy m.in. na temat: sposobów zapobiegania podwyższania przez dużych inwestorów terenu działek inwestycyjnych, uznawania gmin za stronę w postępowaniach o wydanie decyzji budowlanych oraz zgodności projektowanych inwestycji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wskazuje Wicestarosta Wołomiński.
Spotkanie pozytywnie ocenił uczestniczący w nim Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński:
– Z mojej inicjatywy podjęto temat pozwoleń na budowę dla inwestycji budowlanych realizowanych niezgodnie z miejscowymi planami lub w inny sposób sprzeczny z przepisami. Dzięki spotkaniu zmienimy część procedur i zacieśniamy współpracę między gminą, a powiatem, aby sprawniej rozwiązywać problemy, takie jak: podnoszenie gruntów przed lub w trakcie inwestycji, przebudowa dróg w związku z większymi inwestycjami deweloperskimi, omijaniu przez inwestorów przepisów miejscowego planu w związku z zielenią, czy intensywnością zabudowy. Bardzo dziękuję Wicestaroście Wołomińskiemu Katarzynie Marii Pazio za podjęcie tematu i chęć pomocy – podkreśla Burmistrz Radzymina.
– Wspólnie będziemy pracować nad rozwiązaniem problemów, które dotykają naszych Mieszkańców, a które wiążą się często z budownictwem wielorodzinnym – zapewnia Wicestarosta Katarzyna Maria Pazio.

/opr. KW/

115 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Za nami magiczna Noc Świętojańska w Strachówce…

Niesamowita atmosfera, mnóstwo atrakcji, wspaniała ponadpokoleniowa zabawa utrzymana w klimacie dawnych obrzędów i lokalnych smaków – tak w skrócie można...

Zamknij