ggg ggg

Spotkanie w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy w Ząbkach za nami! (19.03.2013)

W dniu 13 lutego w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach  odbyło się spotkanie w sprawie „Określenia przebiegu projektowanej  Wschodniej Obwodnicy Warszawy – przyszłej trasy ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na drodze S-8 – węzeł „Zakręt” (bez węzła) na drodze nr 2”.


W spotkaniu uczestniczyli Janusz Werczyński- burmistrz Marek, Artur Murawski – zastępca burmistrza Ząbek, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie – Grzegorz Hermanowski –  inwestor, a także przedstawiciele Firmy JACOBS Polska, jako jednostka  projektowa: Grzegorz Bistuła – Prószyński – zastępca naczelnika wydziału  ochrony środowiska, Małgorzata Tarnowska rzecznik prasowa oddziału oraz Katarzyna Wójcicka, Iwona Rękiewicz, Jakub Skiba. Spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny, podczas którego  zapowiedziano formalne konsultacje społeczne powyższej kwestii w ramach tzw. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu realizacji inwestycji. Konsultacje wśród  społeczeństwa przeprowadzała będzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  za kilka miesięcy. Projekt zakłada dwa warianty przeprowadzenia trasy w rejonie Ząbek.

Wariant  zielony – wschodni i czerwony- zachodni o długości w granicach  administracyjnych Ząbek odpowiednio 1,6 i 2,3 km. Dla każdego z wariantów przebiegu trasy przewidziano dwie propozycje rozwiązania węzła „Ząbki”- powiązanie z drogą 634 zlokalizowane pomiędzy obecnym rondem z drogą 631, a linią kolejową do Rembertowa lub z drogą wojewódzką 631 (ul. Piłsudskiego i  ul. Żołnierska) na wysokości ul. Szwoleżerów. Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących emisji hałasu, w żadnym  z wariantów nie następuje narażenie  zabudowy mieszkaniowej na ponadnormatywny hałas i w związku z tym ekranowanie trasy głównej nie będzie konieczne.

Przebieg wschodni (zielony) – preferowany jest przez władze miasta ponieważ  oddala trasę od zabudowy i minimalizuje negatywne oddziaływanie na zabudowę  mieszkaniową i w mniejszym stopniu ingeruje w obszary leśne Ząbek.  Jednocześnie zastępca burmistrza negatywnie ocenił przedstawioną przez projektantów propozycje powiązania nowej trasy z układem dróg wojewódzkich  na wysokości ul.  Szwoleżerów, bo to wiązało by się z obciążeniem tej ulicy  dodatkowym ruchem tranzytowym w kierunku Warszawy co byłoby dużą  uciążliwością dla mieszkańców ulicy Szwoleżerów. Tworzyłyby się korki.

W ramach budowy trasy ekspresowej zostaną zlikwidowane dwa istniejące  przejazdy kolejowe na linii kolejowej Ząbki-Zielonka tj. w ciągu drogi  wojewódzkiej 631 i w ciągu ul. Kolejowej. Ulica Kolejowa ma zostać  przedłużona po północnej stronie torów i podłączona do drogi 631 w sposób  bezkolizyjny.

Projektanci oczekują na uwagi i wnioski mieszkańców do zaprezentowanych rozwiązań. Wnioski można przesyłać pocztą zwykłą, faksem lub pocztą elektroniczną w  terminie do 25 lutego na adres Jacobs Polska Sp. z o. o. Al. Niepodległości  58, 02-626 Warszawa Fax. (22) 564 06 01, e-mail: warsaw@jacobs.com.

Materiały z konsultacji i formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl oraz na stronie inwestora www.gddkia.gov.pl oddział w Warszawie.
Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

3 184 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe osiedle – nowe przedszkole (19.02.2013)

Ząbki wzbogaciły się o nowe, piękne przedszkole. „Bezpieczny przedszkolak” - bo taką właśnie nazwę nosi placówka została otwarta na parterze...

Zamknij