ggg
ggg ggg

Spotkanie Starosty Adama Lubiaka z Dyrektor RZGW w Warszawie w sprawie obszarów zalewowych

W miniony piątek, 28 maja odbyło się spotkanie Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka z Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na którym omówiono problematykę obszarów zalewowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Ubiegłopiątkowe spotkanie Starosty Adama Lubiaka z Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anną Łukaszewską-Trzeciakowską poświęcone było problematyce obszarów zalewowych, wyznaczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
– W imieniu władz powiatu zadeklarowałem pełną gotowość do współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Złożyłem na ręce Pani Dyrektor pismo w sprawie zabezpieczenia w najbliższych latach finansowania prac, związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek na terenie naszego powiatu, które jest wynikiem prac podjętych przez Zespół ds. gospodarowania wodami, melioracji i retencji, który powołałem w lutym br. – poinformował Starosta Adam Lubiak za pośrednictwem mediów społecznościowych, przy okazji składając podziękowania członkom wspomnianego Zespołu za wykonaną pracę.
(W treści pisma skierowanego przez Starostę do Dyrektor RZGW w Warszawie czytamy m.in.: „(…) mając na względzie bezpieczeństwo mienia i życia mieszkańców, zwracam się z prośbą o zapewnienie finansowania w najbliższych latach na prace związane z utrzymaniem i konserwacją rzek przepływających przez teren powiatu. Z wieloletniego monitoringu zagrożeń powodziowych na terenie powiatu wołomińskiego wynika, że jednym z czynników odpowiedzialnych za lokalne podtopienia jest niewystarczająca drożność głównych rzek i cieków wodnych, odprowadzających wodę z przedmiotowego obszaru. Powołany przeze mnie Zespół ds. gospodarowania wodami, melioracji i retencji, w porozumieniu z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Wołominie, PGW Wody Polskie, opracował następujący harmonogram prac utrzymaniowych dla rzek powiatu: 1. Rzeki wymagające corocznych prac konserwacyjnych: Rządza, Cienka, Dorzucha, Beniaminówka, Czarna, Długa, Kanał Sierakowski. 2. Rzeki wymagające prac konserwacyjnych nie rzadziej niż raz na 2 lata: Rynia, Boruczanka, Czarna Struga, Fiszor Prawy, Fiszor Lewy, Rudna, Kanał Krubki Gorki, Kanał A, Kanał Marianowski. Ze względu na powyższe zwracam się z prośbą o wsparcie wysiłków podejmowanych w Powiecie Wołomińskim na rzecz gospodarowania wodami oraz przeciwdziałaniu powodziom”).
– Cieszą nas podejmowane działania inwestycyjne przez Wody Polskie m.in. wyremontowanie zapory wodnej bocznej na odcinku Arciechów-Kuligów, czy wzmocnienie brzegu rzeki w gminie Jadów. Liczę na to, że doprowadzą one do weryfikacji obszarów zagrożenia powodziowego.
Wspólnie z Panią Dyrektor uzgodniliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się w Starostwie z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu naszego powiatu. Dialog na tym poziomie jest niezwykle ważny – podkreślił Starosta Adam Lubiak dziękując Dyrektor RZGW w Warszawie za wolę współpracy i otwartość na dyskusję.
/opr. KW/

86 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„To ma być miejsce, skąd będą wychodzić ludzie święci…”

W ubiegłą niedzielę, 30 maja – w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w Sanktuarium Św. Jana Pawła II na polach Bitwy Warszawskiej...

Zamknij