ggg
ggg ggg

Służba mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój – priorytetami wicestarosty Piotra Borczyńskiego

Wywiad „KURIERA W…” z Wicestarostą Wołomińskim Piotrem Borczyńskim

Piastuje Pan funkcję wicestarosty od trzech miesięcy, niemniej radnym powiatowym jest Pan od dwóch lat. Jakie są Pana priorytety w służbie mieszkańcom powiatu, które inwestycje uważa Pan za najważniejsze w tej kadencji?

Niewątpliwie najważniejszą inwestycją, do realizacji, której zobowiązaliśmy się wobec mieszkańców jest rozbudowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, największej placówki medycznej na terenie powiatu obsługującej ponad 250 tys. mieszkańców. Możemy powiedzieć, rzetelnie wywiązujemy się z tego zadania. Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Starosta Adam Lubiak poinformował radnych o pozyskaniu ponad 37 mln zł rządowej dotacji na ten cel. Wyłoniliśmy wykonawcę, który przystępuje do prac budowlanych. Dodatkowo w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skutecznie zawnioskowaliśmy o kolejne ponad 21 mln złotych na modernizację obecnego budynku szpitala w najbliższych dwóch latach.
Niezwykle ważne są również inwestycje w obszarze pomocy społecznej: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które realizujemy w Kobyłce przy ul. Poprzecznej.
Kolejnym punktem są inwestycje w zakresie oświaty m.in. remonty i rozbudowa szkół oraz poszerzanie oferty edukacyjnej naszych placówek. Na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu, zdecydowaliśmy o przekazaniu ponad 270 tys. zł na uruchomienie pięciu nowych kierunków nauczania m.in. klasy o profilu lotnictwo wojskowe w Liceum w Urlach, czy klasy profilu pielęgniarstwo i asystent medyczny w IV LO w Wołominie (Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie).

Wśród priorytetów wymienić można także budowę dróg, chodników, oświetlenia przejść dla pieszych, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu i poprawia komfort życia. Jakie zatem zadania w tym zakresie udało się ostatnio zrealizować i jakie przewiduje powiat w najbliższym czasie?

Poprawa bezpieczeństwa na powiatowych drogach to niezwykle ważne zadanie. Tylko w 2020 roku w ramach realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zaplanowaliśmy doświetlenie 30 przejść, na modernizację, których zabezpieczyliśmy 400 tys. zł. Ponadto wykonujemy m.in. dodatkowe oświetlenie LED, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowę ścieżek rowerowych.
W tym roku realizujemy również projekt pt. „Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, w ramach, którego odbyły się m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, czy symulacja wypadku na przejściu dla pieszych, która została nagrana na terenie targowiska w Tłuszczu. W ramach tego projektu wydaliśmy również komiksowy Kodeks Rowerowy i przekazaliśmy ponad 6 tys. odblasków do szkół.
W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie ponad 26 mln zł. Realizujemy również szereg inwestycji ze środków powiatu i udziale gmin m.in. ul. Wołomińską w Kobyłce, ul. Szpitalną w Ząbkach, budowę drogi w Starowoli gm. Jadów. W ramach bieżącego utrzymania dróg w tym roku układamy nową nawierzchnię asfaltową na 18 odcinkach o łącznej dł. 17,4 km. Koszt tych prac wyniesie ok. 4 mln zł.

Zbliża się koniec roku, a więc czas wytężonej pracy nad projektem budżetu na 2021 rok. Uchyli Pan rąbka tajemnicy i powie, jakie są założenia Zarządu Powiatu w tym względzie? Budżet powiatu na 2021 rok, będzie budżetem inwestycyjnym, czy z uwagi na kryzys budżetem zachowawczym i oszczędnym?

16 listopada na posiedzeniu Zarządu Powiatu przyjęliśmy założenia do budżetu Powiatu na 2021 rok i przekazaliśmy radnym projekt uchwały budżetowej na przyszły rok. Pomimo pandemii nie ograniczamy inwestycji i przystępujemy do realizacji kolejnych zadań m.in. tych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz największą inwestycję – rozbudowę Szpitala. Na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 17 grudnia planujemy uchwalić budżet. Dochody budżetu Powiatu ustaliliśmy w wysokości 256,5 mln złotych (wzrost w stosunku do projektu na 2020 tok – 8,39%), a wydatki na kwotę 285,5 mln złotych. Największe środki budżetowe przeznaczone zostaną na oświatę 66,3 mln złotych oraz na wydatki inwestycyjne przeznaczymy rekordową kwotę 63,5 mln złotych, w tym 41,5 mln złotych na inwestycje drogowe.
W związku z pozyskaniem dodatkowych funduszy, o których wspomniałem m.in. 37 mln zł na rozbudowę szpitala, planujemy zaktualizować założenia budżetowe m.in. zmniejszyć planowaną emisję obligacji.

Zwykle to potrzeby mieszkańców terenów miejskich naszego powiatu skupiają na sobie najwięcej uwagi. Zapewne jednak najbliższe Pana sercu są problemy i sprawy mieszkańców gmin: Jadów, Tłuszcz i Strachówka, które reprezentuje Pan, jako radny powiatowy. Jaka jest Pana wizja rozwoju tych obszarów powiatu wołomińskiego?

Nie ukrywam, że bliskie mojemu sercu są inwestycje z terenu Jadowa, Strachówki i Tłuszcza,
gdzie, jako radny reprezentuję mieszkańców tych gmin. Są to m.in. budowa mostu w Wójtach oraz remonty i rozbudowy dróg powiatowych. Od początku obecnej kadencji Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem konsekwentnie realizuje program zrównoważonego rozwoju całego powiatu, w skład, którego wchodzą zarówno gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, jak również prężnie rozwijające się miasta na obrzeżach stolicy. Wartością dodaną obecnego zarządu powiatu jest nasza różnorodność terytorialna, reprezentujemy wszystkie części powiatu od Ząbek, poprzez Radzymin i Wołomin do terenów na wschód. Pozwala to na całościowe spojrzenie na kierunek rozwoju powiatu i równomierne rozplanowanie inwestycji niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Dziękujemy za rozmowę.

346 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
5 133 016,00 zł dla Gminy Brańszczyk na rozbudowę oczyszczalni ścieków

1 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł z Gminą Brańszczyk umowę pożyczki na realizację...

Zamknij