ggg ggg ggg

Ślubowanie wójta Wiesława Przybylskiego i radnych, czyli pierwsza sesja nowej Rady Gminy w Brańszczyku w kadencji 2024-2029

7 maja br. odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy Brańszczyk kadencji 2024-2029.

Uroczyste pierwsze obrady Rady Gminy otworzyła i poprowadziła do momentu wyboru przewodniczącego Rady radna seniorka Jadwiga Wyszyńska. Po przywitaniu zebranych i radnych oraz Wójta Gminy głos zabrała Anna Bauer – przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Brańszczyku. Odczytała decyzję i wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Jak zauważono podczas obrad do Rady wybrano 10 nowych radnych, w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn. W skład Rady Gminy Brańszczyk kadencji 2024-2029 weszli:


Błoński Adam,
Bralewski Paweł,
Gałązka Sławomir Kazimierz,
Klimek Joanna Grażyna,
Kraszewski Sławomir,
Kruszewski Grzegorz,
Kulesza Grzegorz,
Pakieła Waldemar,
Rosiński Andrzej Zdzisław,
Skłucki Andrzej,
Stankiewicz Michał,
Szydlik Joanna,
Uchal Jadwiga,
Wóltańska Marlena,
Wyszyńska Jadwiga.

Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie, wymawiając słowa: „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożył po odczytaniu treści roty Wiesław Przybylski Wójt Gminy Brańszczyk, oficjalnie rozpoczynając pełnienie swoich funkcji. Po tej doniosłej chwili Wójt Wiesław Przybylski został zaproszony za stół prezydialny, skąd skierował kilka słów do uczestników sesji. Jak powiedział: „Chciałbym z całego serca podziękować mieszkańcom i wyborcom” i kolejny raz deklarował, i potwierdzał swoje obietnice wyborcze związane przede wszystkim z dążeniem do rozwoju gminy. „Będę się troszczył o dobro wszystkich mieszkańców” – zapewniał Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski.
W punkcie 6 sesji nowi radni zajęli się wyborem komisji skrutacyjnej, w skład, której weszli: Jadwiga Uchal, Grzegorz Kruszewski, Waldemar Pakieła. Następnie po zgłoszeniu kandydatów na przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady przystąpiono do wyborów. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany jednomyślnie, 15 głosami – Za, Andrzej Skłucki, a wiceprzewodniczącymi: Sławomir Kazimierz Gałązka i Joanna Szydlik.
Gratulujemy!
/Janina Czerwińska/

130 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i 100-lecie OSP Poręba

Słoneczna niedziela 12 maja 2024 r. była wspaniałą oprawą dla obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Strażacy tradycyjnie otrzymali podziękowania i odznaczenia,...

Zamknij