ggg ggg ggg

Śladami Żołnierzy AK i NSZ na Mazowszu – Uczniowie z Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego z wizytą w Płocku

Ponad 300 uczniów, nauczycieli i rodziców zrzeszonych w Międzyszkolnym Klubie Historycznym im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej wzięło udział w wycieczce patriotyczno-edukacyjnej do Płocka, zorganizowanej pod hasłem „Klub międzypokoleniowych spotkań”. Zadanie współfinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji oraz Federacja Patriotyczna.

Wycieczka patriotyczno-edukacyjna pt. „Klub międzypokoleniowych spotkań” odbyła się w czwartek,
26 października br. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody (ciągle padającego deszczu), udało się zrealizować wszystkie punkty wydarzenia.
Na początek odbyła się uroczystość patriotyczna przy Pomniku AK na Radziwiu w Płocku, a później poszczególne grupy zwiedziły Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia NMP oraz Muzeum Mazowieckie. W dalszej części uczestnicy odwiedzili Panteon Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Miejskim w Płocku oraz zatrzymali się przy tablicy poświęconej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wyjazd zakończyło wspólne spotkanie w Białobrzegach koło Płocka, gdzie przy ognisku nastąpiło podsumowanie całodniowej wyprawy śladami Żołnierzy AK i NSZ.
W uroczystości przy Pomniku AK na Radziwiu uczestniczyły Poczty Sztandarowe i przedstawiciele środowisk kombatanckich, kultywujących tradycję związaną z Armią Krajową z Warszawy, Płocka, Ciechanowa i Radzymina. (Naszej młodzieży miała towarzyszyć 99-letnia pani płk Katarzyna Rabińska-Nowakowska ps. „Kasia”, sanitariuszka z czasów Powstania Warszawskiego.
Jednak stan zdrowia i nienajlepsza aura uniemożliwiły spotkanie z bohaterką).
Wartę Honorową przy pomniku wystawiło I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie pod dowództwem płka Dariusza Kuziela. Natomiast całą uroczystość poprowadziły panie: Iwona Jaworska i Natalia Wrońska.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu wszystkich zgromadzonych przez Prezesa MKH im. AK ZR Władysława Kolatorskiego, odbyła się wspólna modlitwa w intencji żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych-Bohaterów Niezłomnych, którą poprowadzili: ks. Tadeusz Łebkowski – kapelan płockiego Koła Armii Krajowej i kapłani z Radzymina: ks. proboszcz Krzysztof Ziółkowski oraz ks. Łukasz Sikorski.
Następnie głos zabrali: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Wiesław Solarz, Prezes Płockiego Koła ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód Jakub Chmielewski, Prezes Koła ŚZŻAK „Rajski Ptak” w Radzyminie Jerzy Berta, a także p. Ilona Gosiewska –Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Prezes Federacji Patriotycznej, do której należy również Międzyszkolny Klub Historyczny im. AK Ziemi Radzymińskiej.
W dalszej części nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Wiązanki pod Pomnikiem Armii Krajowej w Płocku złożyli: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, delegacja Koła ŚZŻAK w Płocku (Prezes Jakub Chmielewski oraz Członkowie Zarządu: Józef Kolczyński i Kazimierz Szymajda), delegacja Koła ŚZŻAK „Rajski Ptak” w Radzyminie na czele z Prezesem Jerzym Bertą, Pani Dyrektor Liliana Tomaszewska i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, delegacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie z Panią Dyrektor Joanną Grzywińską-Dybek oraz uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół i nauczyciele z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej. Wspólnie z delegacją młodzieży z Radzymina kwiaty złożyli: Prezes Federacji Patriotycznej Ilona Gosiewska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Wiesław Solarz oraz Wiceprezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK Wiesław Studziński.
Znicze przy pomniku zapalili przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ na czele z Prezesem Pawłem Felczakiem i Wiceprezesem Andrzejem Przemyłskim oraz młodzież z MKH im. AK ZR.
Po odegraniu utworu „Śpij Kolego”, głos zabrała Hanna Skłodowska – uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, która w imieniu MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej podziękowała za pomoc w zorganizowaniu uroczystości w Płocku wszystkim zaangażowanym instytucjom i osobom. Słowa wdzięczności skierowano pod adresem: władz samorządowych Powiatu Płockiego i Gminy Radzymin, Zarządu Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK, Prezesa Federacji Patriotycznej, organizacji kombatanckich kultywujących tradycję związaną z AK z Warszawy, Płocka, Ciechanowa i Radzymina, księży obecnych na uroczystości, pocztów sztandarowych, przedstawicieli SH im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, dyrekcji i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, dyrekcji i uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie oraz 44 Drużyny Starszoharcerskiej „SFORA” z Blichowa, dyrekcji wszystkich szkół w Gminie Radzymin oraz dyrekcji szkół w Markach i Guzowatce, dyrekcji, uczniów i kadry pedagogicznej z I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, przedstawicieli 5 i 18. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, mieszkańców dzielnicy Radziwie w Płocku, przedstawicieli różnych organizacji społecznych i instytucji oraz wszystkich zgromadzonych, za możliwość wspólnego kultywowania pięknej tradycji, nawiązującej do wydarzeń z najnowszej historii Polski. (W tym miejscu chcemy również podziękować p. Rafałowi Nagadowskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia Budowy Pomnika AK w Płocku).
Po odprowadzeniu Pocztów Sztandarowych uroczystość patriotyczna przy Pomniku Armii Krajowej w Płocku dobiegła końca. Jak stwierdziła Hania Skłodowska: „Cieszmy się wspólnie z Niepodległości i zawsze pamiętajmy komu ją zawdzięczamy!”.
Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie przy Panteonie Żołnierzy Wyklętych. Podczas krótkiej uroczystości patriotycznej na Cmentarzu Miejskim w Płocku młodzież z MKH im. AK ZR reprezentowała Poczet Sztandarowy radzymińskich Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak”.
(Warto nadmienić, że Panteon Żołnierzy Wyklętych Mazowsza oraz będący częścią odnowionego rodzinnego grobu pomnik por. Stefana Bronarskiego ps. „Liść”, żołnierza AK i NSZ, m.in. dowódcy 11 Grupy Operacyjnej NSZ odsłonięto we wrześniu 2016 r. Na tablicy Panteonu Żołnierzy Wyklętych Mazowsza z nazwiskami 91. poległych i zamordowanych członków podziemia antykomunistycznego z lat 40 i 50. XX w. widnieje jakże wymowny napis: „Żołnierze Wyklęci, Męczennicy w obronie Ojczyzny, Wiary, Godności – Powstańcie do chwały”).
Po odmówieniu modlitwy w intencji Żołnierzy Wyklętych, którą poprowadził ks. Tadeusz Łebkowski, zebrani zaśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”.
Następnie wysłuchano ciekawej prelekcji o podziemiu niepodległościowym po zakończeniu II wojny światowej, której autorami byli panowie: Paweł Felczak i Andrzej Przemyłski ze Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.
Na zakończenie uczniowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. W ten sposób oddaliśmy hołd Bohaterom tzw. „II podziemia niepodległościowego”, którzy po rozwiązaniu Armii Krajowej kontynuowali walkę o wolną Ojczyznę.
W trakcie pobytu w Płocku uczniowie z MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej udali się także do Kościoła p.w.
Św. Józefa Rzemieślnika, gdzie wraz z delegacją Koła ŚZŻAK w Płocku złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy Tablicy Pamiątkowej Rotmistrza Witolda Pileckiego. (Odsłonięta w październiku 2019 r. pierwsza w Płocku tablica, zadedykowana Bohaterowi Polskiego Państwa Podziemnego powstała z inicjatywy płocczanina, Cezarego Okraszewskiego, żołnierza 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, której patronuje Rotmistrz Pilecki).
Wycieczkę zakończyło zwiedzanie miasta – Katedry Płockiej i Muzeum Mazowieckiego. Ostatnim punktem wyjazdu było wspólne ognisko integracyjne, zorganizowane w „Leśnym Zakątku” w Białobrzegach koło Płocka. Podczas spotkania z udziałem ponad 300 osób uczestniczących w wycieczce zorganizowanej w ramach programu pt. „Klub międzypokoleniowych spotkań”, nastąpiło podsumowanie całego wydarzenia.
Wzruszającym akcentem było wręczenie Prezes Federacji Patriotycznej Ilonie Gosiewskiej, koszulki Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. W ten sposób chcieliśmy podziękować Pani Prezes za ogromną pomoc w zorganizowaniu wycieczki patriotyczno – edukacyjnej oraz integrującej uczniów ze wszystkich szkół w Gminie Radzymin.
Należy bowiem podkreślić, że wyjazd do Płocka był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji, a także ze środków własnych Federacji Patriotycznej.
/opr. Władysław Kolatorski, R.L.;
foto: Uczestnicy Wycieczki/

471 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto Niepodległości w Powiecie Legionowskim

We wszystkich gminach Powiatu Legionowskiego zorganizowano uroczyste obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W Serocku patriotyczną celebrę zainaugurowała uroczysta...

Zamknij