ggg ggg ggg ggg

Siedem gmin naszego regionu pozyskało fundusze na rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź”

Samorządy metropolii warszawskiej, a wśród nich m.in.:  Kobyłka, Radzymin, Ząbki, Marki, Wołomin, Legionowo i Wieliszew, otrzymają na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” w sumie aż 60 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich.

 

001

 

Dzięki współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz gmin podwarszawskich wybrano do realizacji 13 projektów, mających na celu rozszerzenie sieci parkingów „Parkuj i Jedź”.
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. (Niebawem mają zostać zawarte umowy z samorządami na dofinansowanie wybranych projektów).
Sieć parkingów, posłuży w szczególności mieszkańcom okolic Warszawy w codziennych dojazdach do centrum stolicy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych kryteriów wyboru była bliska lokalizacja planowanych inwestycji przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.
Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie zupełnie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów:

KOBYŁKA – Projekt obejmuje budowę parkingu po obydwu stronach stacji PKP Kobyłka Ossów (część A i B). Łączna ilość miejsc postojowych dla samochodów wyniesie 216 (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dwa miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych). Ilość miejsc postojowych dla rowerów wyniesie 168. Część A usytuowana zostanie na miejscu obecnego „dzikiego parkingu” pomiędzy ulicami: Turowską i Nadarzyn. Część B to lokalizacja wzdłuż ul. Napoleona (na całej długości stadionu). W ramach projektu powstanie infrastruktura towarzysząca: chodniki dla pieszych, pochylnie, oświetlenie w technologii LED. Parking będzie funkcjonalnie połączony ze ścieżkami rowerowymi planowanymi w ulicach: Poniatowskiego i Napoleona. Wartość projektu opiewa na 7 490 000 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania to 5 962 480 zł (wkład własny gminy wyniesie nieco ponad 1,5 mln zł).

MARKI – Dwa nieodpłatne parkingi „Parkuj i Jedź”, zlokalizowane zostaną przy ul. Dużej i Sportowej (teren między komisariatem a biblioteką). W ramach realizacji inwestycji przewidywane jest wykonanie m.in. 48 (ul. Duża) i 102 (ul. Sportowa) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 i 3 dla osób niepełnosprawnych), odpowiednio: 30 i 42 miejsc postojowych dla rowerów z wiatą zadaszającą wraz ze ścieżką rowerową w obrębie parkingu, chodnika wraz z rampami dla osób niepełnosprawnych, punktów ładowania samochodów elektrycznych (po 2 szt.), monitoringu wizyjnego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, biletomaty, toalety), zagospodarowanie terenu zielenią, oznakowania i organizacji ruchu. Dodatkowo, przy ul. Dużej wykonana zostanie przebudowa zjazdów na parking oraz pętli autobusowej, zaś przy ul. Sportowej odwodnienie terenu. Na wspomniane inwestycje, których realizacja wyniesie 2,6 mln zł miasto otrzyma dofinansowane w wysokości 2 mln zł.

ZĄBKI – Miasto, jako jedyne w naszym regionie otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych nie tylko na budowę dwóch parkingów dla aut i rowerów, ale też dla motocykli. Oba ząbkowskie parkingi będą zlokalizowane w sąsiedztwie przystanku PKP Ząbki oraz w pobliżu przystanków autobusowych. W ramach projektu przebudowany i dostosowany zostanie do potrzeb P+R istniejący parking pod pasażem Orla, a także wybudowany zostanie nowy parking placowy pomiędzy ul. Piłsudskiego i linią kolejową (wjazd vis a vis ul. Targowej). W sumie powstaną 162 miejsca postojowe dla aut, 24 dla rowerów i 8 stanowisk dla motocykli. Ząbki otrzymają na ten cel dofinansowanie w kwocie 4,4 mln złotych.

WOŁOMIN – Nieodpłatny parking P+R zlokalizowany będzie przy ul. Piłsudskiego, gdzie przewiduje się m.in. utworzenie 99 miejsc postojowych dla samochodów oraz 12 dla rowerów. Gmina Wołomin otrzyma ponad 800 tys. złotych dofinansowania na budowę parkingu Parkuj i Jedź. (Wartość całego projektu wynosi 1.001.349,99 zł).

RADZYMIN – W ramach projektu wybudowane zostaną aż trzy parkingi. Jeden z nich powstanie w Słupnie przy skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego i Jana Pawła II, a dwa w Radzyminie – przy hali sportowej oraz przy ulicy Wyszyńskiego (pomiędzy Starym Rynkiem a ul. Komunalną). W sumie na terenie gminy Radzymin przybędzie 98 nowych miejsc parkingowych dla samochodów i 106 dla rowerów. Radzymin jest jedną z trzech miejscowości z listy dofinansowań (obok Marek i Leszna), gdzie parkingi nie są zlokalizowane przy linii kolejowej. Przy czym, tylko w przypadku Radzymina relacja stanowisk postojowych dla rowerów do miejsc dla samochodów jest tak wysoka. Na realizację inwestycji radzymiński samorząd otrzyma ponad 800 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych.

LEGIONOWO – Dzięki pozyskanym środkom europejskim w Legionowie powstaną dwa parkingi P+R przy stacji PKP Legionowo Piaski. W ramach realizacji inwestycji w sumie wybudowanych zostanie 215 miejsc postojowych dla samochodów oraz 140 stanowisk dla rowerów.

WIELISZEW – Głównym celem projektu „Parkuj i Jedź” na terenie gminy jest podniesienie standardów osób podróżujących transportem publicznym i korzystających z dwóch głównych punktów przesiadkowych: przy stacji PKP Wieliszew oraz PKP Michałów-Reginów. Wobec powyższego, projekt zakłada, że przy każdej z dwóch stacji powstanie parking z 60 miejscami postojowymi dla aut, wiata z 24 miejscami postojowymi dla rowerów, miejsce do ładowania samochodów elektrycznych, wiata z ławeczkami dla oczekujących oraz toaleta. Obiekty będą oświetlone i monitorowane. Całkowity koszt inwestycji to 1 046 059, 65 zł. Dofinansowanie, jakie pozyskała Gmina Wieliszew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to 836 847,72 zł.

Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z realizacją wspomnianych projektów to 2017 rok. Jeśli wierzyć zapowiedziom, jest to dopiero pierwszy krok w budowaniu sieci parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej. W najbliższej przyszłości przewiduje się kolejne nabory projektów, związanych z realizacją tego zadania. Już w lutym 2017 r. rozpocznie się kolejny konkurs z alokacją na niebagatelną kwotę 6 mln euro.
/opr. R. L./

2 671 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mikołajki z 500+

6 grudnia 2016 r. burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski zaprosił rodziny wraz z dziećmi na spotkanie z niespodziankami pt. „Dwie godziny...

Zamknij