ggg ggg ggg ggg

Z sesji Rady Miejskiej…

W Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa 28 lutego br. odbyło się LVII w kadencji posiedzenie Rady Miejskiej w Łochowie. Na comiesięczną Sesję, przybyli sołtysi, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz władze na czele z burmistrzem Robertem Gołaszewskim i starostą węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem.

Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski zapoznał radnych z działaniami, jakie podejmował w okresie między sesjami i przeczytał odpowiedź na pismo w formie pytań z protestem mieszkańców ul. Wyszkowskiej przeciwko budowie wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu drogi krajowej 62. Jako kolejny głos zabrał starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, który mówił o realizowanych i planowanych inwestycjach powiatu węgrowskiego.
Na sesji wystąpili również Marek Dejnarowicz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział Siedlce i Iwona Olkowska przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie nowych zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku, w tym o obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwaem aplikacji eWniosekPlus
W części punktu 5. porządku obrad „Wolne zapytania i wnioski” rozgorzała dyskusja na temat planowanych inwestycji GDDKiA i PKP PLK na terenie Gminy Łochów, czyli obwodnicy Łochowa i wiaduktów w osi ul. Wyszkowskiej i drogi na Jasiorówkę.
Pełna relacja z 56 Sesji Rady Miejskiej w Łochowie na kanale YouTube użytkownika NaChłopskiRozum.pl.

Po przerwie radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
• wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037.
• wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.
• przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku.
• określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

/Info/

1 683 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
OZE w Gminie Łochów

Dnia 2 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy firmą SANITO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Burmistrzem...

Zamknij