ggg ggg ggg

Seminarium pn. „Tworzenie projektów społecznych” w gminie Brańszczyk

W poniedziałek, 5 lutego 2024 r. w sali OSP w Brańszczyku z inicjatywy Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego odbyło się seminarium pn. „Tworzenie projektów społecznych” prowadzone przez Łukasza Wachowskiego z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Omówione zostały zasady tworzenia projektów społecznych zgodnych z logiką projektową, elementy składowe projektu, formularz wniosku na otwarty konkurs ofert dla organizacji ogłaszany przez organy administracji publicznej, a także przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji.
W Gminie Brańszczyk ogłoszonych jest aktualnie 5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ratownictwa i ochrony ludności.
Zapraszamy do składania ofert. Termin mija 13 lutego 2024 r.
Szczegółowe informacje: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-branszczyk/wojt-gminy-branszczyk-oglasza-otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2024-roku.

/Info UG Brańszczyk/

165 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Europoseł Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami Wyszkowa

11 lutego 2024 r. spotkanie z eurodeputowaną Beatą Szydło w Wyszkowie zgromadziło przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, sympatyków i mieszkańców zainteresowanych...

Zamknij