ggg ggg

Ścieżka Rowerowa Łochów – Jadów – Strachówka

30 września w Warszawie Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber podpisał Program Inwestycyjny dla zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy DK-50 na odcinku Strachówka – Łochów”. W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Andrzej Bittel, Radna Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak, Burmistrz Robert Gołaszewski i Wójt Piotr Orzechowski. Decyzja ta umożliwia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszenie jeszcze w tym roku przetargu na realizację tej inwestycji.

Pomysł budowy bezpiecznej ścieżki dla pieszych i rowerzystów przy bardzo ruchliwej drodze krajowej pojawił się w maju 2017 roku. Burmistrz Robert Gołaszewski oraz wójtowie Dariusz Kokoszka i Piotr Orzechowski poprosili o wsparcie tej inicjatywy senator Marię Koc, która zorganizowała spotkanie z dyrektorami mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marianem Gołosiem i Leszkiem Sekulskim. Wówczas to ustalono, że gminy: Łochów, Jadów i Strachówka sfinansują opracowanie dokumentacji projektowej, a później GDDKiA wybuduje ścieżkę. Tak też się stało. Umowę na opracowanie projektu samorządy podpisały w kwietniu 2018 r. Dokumentację do inwestora przekazano w roku 2019. Po trzech latach przyszedł czas na uruchomienie procesu realizacji.
Co do tego, że inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo nikogo nie musieliśmy przekonywać – mówi burmistrz Gołaszewski. Świetnych pomysłów i dobrej woli wszyscy mamy mnóstwo, ale problem często jest po stronie finansów. Potrzeb zawsze jest więcej niż środków do dyspozycji. To bardzo ważne, że w tym przypadku koszty budowy tej ścieżki bierze na siebie budżet państwa. Bardzo żałuję, że w piątek z powodów zdrowotnych nie mogła być z nami senator Maria Koc, która od samego początku wspierała naszą inicjatywę i zabiegała o jej umieszczenie w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Kilkakrotnie odwiedzaliśmy w tym celu ministerialne gabinety. Niektórzy twierdzą, że długo to wszystko trwało, ale dla mnie najważniejsze jest to, że wchodzimy na kolejny etap i budowa jest coraz bliżej. Ta inwestycja łączy nie tylko gminy, ale również powiaty: węgrowski i wołomiński. W przyszłości chcemy jeszcze wybudować kładkę przez Liwiec, która połączy w Barchowie gminę Łochów z gminą Jadów. Jestem przekonany, że i ten pomysł uda nam się zrealizować.
Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że w ramach inwestycji powstanie
12 km ścieżki pieszo – rowerowej wraz z kanalizacją deszczową. Przebiegać będzie ona przez miejscowości: Księżyki, Strachówka, Jadwisin, Borki, Wójty, Myszadła, Zawiszyn i Łochów. Na odcinku tym zostaną wybudowane zatoki autobusowe umożliwiające mieszkańcom bezpieczne korzystanie z komunikacji publicznej, chodniko łącznej długości 368 m, kładki oraz zostaną zaprojektowane i doświetlone 22 przejścia dla pieszych. Wskazane przejścia dla pieszych znajdą się na nieoświetlonym odcinku drogi. Przewiduje się w ramach zadania budowę oświetlenia dedykowanego wraz ze strefą przejściową na ciągu głównym drogi krajowej. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w m. Zawiszyn na odcinku od km 251+196 do km 251+614. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 418 m drogi krajowej. Zakres przebudowy to m.in.: zmiana geometrii wlotów, wybudowanie pasów do skrętu
w lewo i poszerzenie jezdni na drodze krajowej, przebudowa zjazdów.

Prace w terenie planowane są na lata 2023 – 2024.

/Info UG Łochów/

858 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe programem umożliwiającym budowę mieszkań z dofinansowaniem rządowym

28 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się spotkanie samorządowców z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości Panem Arkadiuszem...

Zamknij