ggg ggg ggg

Samorządy ogłaszają stany ostrzegawcze i stany alarmowe (16.04.2013)

W najbliższych kilku dniach prognozowany jest dalszy wzrost poziomu Wisły i Bugu oraz utrzymanie się przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. W zależności od sytuacji samorządy ogłaszają komunikaty o podniesieniu się poziomu wody do stanu ostrzegawczego (3 m 50 cm) lub alarmowego (powyżej 4 m 30 cm).

W związku z szybkim ociepleniem i spływem wód pośniegowych nastąpiła kumulacja wody we wszystkich mazowieckich rzekach. Takiej sytuacji sprzyja słoneczna pogoda, która zwiększa parowanie, a także brak kry, dzięki czemu woda przepływa swobodnie. Podtopienia występują głównie w nieuregulowanych rzekach Bugu i Liwca w powiatach wyszkowskim, wołomińskim i ostrowskim. Są to głównie zalania łąk, pastwisk i nieużytków rolnych oraz pojedynczych domostw leżących na terenach zalewowych. Od piątku (12.04) strażacy odnotowali około 200 wezwań w związku z wodą zalegającą w piwnicach lub na posesjach. Na całym Mazowszu alarmy obowiązują obecnie, czyli w poniedziałek 15 kwietnia, w 23 gminach i Płocku, a pogotowia w 18 gminach oraz całości powiatu lipskiego i płockiego.
Na Bugu wody układają się w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego we Frankopolu i alarmowego w Wyszkowie. Stan alarmowy ogłoszony jest w gminach: Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Somianka (powiat wyszkowski), Dąbrówka, Radzymin (wołomiński). Pogotowia obowiązują w gminach: Brok, Małkinia Górna, Nur (ostrowski) i Korczew (siedlecki).
Stany wód na Wiśle od Zawichostu do Włocławka układają się w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu alarmowego w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, a pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w całym powiecie płockim, gminach: Brochów, Iłów, Młodzieszyn (powiat sochaczewski), Czosnów, Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek (nowodworski) oraz w gminie Czerwińsk (płoński). Na południu województwa – w powiecie lipskim, części gminy Przyłęk (zwoleński) i gminach Maciejowice i Wilga (garwoliński). Alarm ogłoszony jest dla Płocka i sześciu gmin powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słubice i Nowy Duninów.
Stan wysoki występuje także na Narwi oraz lokalnie na: Pilicy, Jeziorce (pogotowie p/pow. w gminie Piaseczno), Świdrze, Kamiennej, Krznie, Liwcu (alarm p/pow. w gminach Mokobody, Siedlce i Suchożebry w powiecie siedleckim), Nurcu, Wkrze (pogotowie p/pow. w gminie Nowe Miasto), Orzycu oraz Omulwi. Alarm obowiązuje też w Garwolinie (rzeka Wilga) i powiecie węgrowskim w gminach: Grębków, Liw, Korytnica, Sadowne, Łochów, Węgrów (rzeka Liwiec).
Jak stwierdzono w informacji z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitoruje i analizuje sytuację, zapewnia też bieżącą wymianę informacji m.in. z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Aktualne wskazanie wodomierzy można obserwować na www.pogodynka.pl, zakładka Rzeki.

Powiat Wyszkowski

Stały przybór wody w rzece Bug wywołuje obawy, co do dalszego scenariusza tegorocznego, wiosennego spływu wód.  Starosta ogłosił stan alarmowy. Na godzinę 15.00 w poniedziałek 15 kwietnia woda na wysokości Wyszkowa osiągnęła poziom 5 m 34 cm i nadal rosła. W ciągu 2 dni podniósł się o 80 cm.

Jak poinformował nas wicestarosta Zdzisław Bocian nie ma zatopień. W gminie Brańszczyk 100 posesji działkowiczów jest odciętych wodą w miejscowości Nakło. W niedzielę ok. godz. 13.00 strażacy zajęli się 8 osobami przebywającymi w tym miejscu, samochody zostały przeprowadzone wyżej, a sytuację monitoruje obecnie Komitet gminy Brańszczyk. W Kamieńczyku ok. 50 gospodarstwa, również działek rekreacyjnych jest odciętych w miejscowości Zakątek, w Rafie – 8 działkowiczów, w Suwie – 20 działek, w Rybienku Leśnym – wymiękł grunt obok wału przeciwpowodziowego, w Gulczewie broniona jest jedna posesja, w Ślubowie nie ma problemów, w Młynarzach około 400 odciętych działek oraz zalana na 12 metrach droga powiatowa. Jest tez monitorowany most na rzece Fiszor z powodu napływających powalonych drzew. W Somiance nie ma zagrożenia. Ubiegłej nocy z niedzieli na poniedziałek 15 kwietnia w Brańszczyku przybyło 6 cm, w Wyszkowie 8 cm, a w Barcicach 16 cm wody w Bugu. Jest jednak dobrej myśli, bo na godzinę obecnie przybywa 0,5 cm wody.
W Wyszkowie jednak nie jest optymistycznie: woda podnosi swój poziom i powoli podchodzi ciągiem spacerowym ku skwerowi Jana Pawła II u podnóża skarpy, na której znajduje się kościół św. Idziego. Został zalany nowy chodnik wzdłuż rzeki na wysokości parku miejskiego i lampy oświetleniowe stoją w wodzie, a do wbetonowanego symbolu miasta powoli podnosi się woda. W całości zostały zalane wyszkowskie łęgi. Od strony Latoszka woda sięgnęła prowizorycznej przegrody z worków z piaskiem, a od strony Skuszewa padają obawy dotyczący przesiąkania wody rozlanej z Bugu i pokrywającej cały teren pomiędzy rzeką i drogą prowadzącą do obwodnicy.
Rybienko Leśne trwa również w pogotowiu. Woda z rzeki Bug rozlała się w kierunku wału przeciwpowodziowemu usypanemu przez Gminę Wyszków dwa lata temu. Zdaniem strażaków, których sprowadzono do umacnianie workami tego wału oraz wiceburmistrza Adama Mroza konieczne jest doszczelnianie, ale podciekania nie ma. 8 jednostek straży państwowej i ochotniczej z Długosiodła, Lucynowa, Rybna i Wyszkowa zabezpiecza od dwóch dni teren przy wale.  O godzinie 21.00 stan wody 5 metrów 36 centymetrów.

Galeria zdjęć Wyszków i Rybienko Leśne

Galeria zdjęć Liwiec, Bug, Kamieńczyk

 

Powiat Ostrowski

W powiecie ostrowskim został wydany komunikat, w którym 15 kwietnia 2013 r. na godz. 8.00 Starosta Ostrowski  wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Brok, Małkinia Górna i Nur. W wyniku roztopów poziom wód gruntowych w wielu miejscach spowodował lokalne podtopienia. Takie zjawiska odnotowano już od dnia 12 kwietnia br.  w miejscowościach: Żebry Laskowiec, Rawy, Nienałty, Łętownica, Chmielewo, Daniłowo, Orło, Kaczkowo (Stare i Nowe), Glina, Klukowo. Wzrost wód roztopowych spowodował, że wzrosły stany wód w rzekach Brok, Mały Brok, Grzybówka, Liwiec i Nurzec. W dniu 13 kwietnia podniesienie poziomu wód w korycie rzek Brok m. (Orło) i Mały Brok (m. Łętownica) spowodował zalanie dróg dojazdowych i utrudnienia w ruchu lokalnym. Utrudnienia te trwają do dnia dzisiejszego i przewiduje się, że potrwają jeszcze kilka dni.


Podtopione zostało około 12 gospodarstw. Mieszkańcom tym udzielono doraźnej pomocy (bądź to poprzez wypompowanie wody, bądź też udrożnienie dróg odpływowych), 4 gospodarstwa zostają podtopione, ale woda nie zagraża życiu ani zdrowiu jej mieszkańców. Jak poinformował nas Józef Marek Jastrzębski – kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej: „Przyrost naturalny na rzece Bug jest dość znaczny. W ostatnim dniu przybywa ok. 40 cm na dobę, w większości wody z roztopów i dopływów. Najbardziej zagrożone (nie ma wałów), to Małkinia Górna i 3000 tysiące mieszkańców w okolicach Małkini, Przewozu i Klukowa”. Spodziewana jest też fala kulminacyjna (uderzeniowa) wody, która przekroczyła Terespol i była rano na wysokości Drohiczyna. W niedzielę woda powoli zaczęła spadać na rzece Brok i kierownik Jastrzębski ma nadzieję, że woda z roztopów oraz dopływów nie zetknie się z falą powodziową. Wtedy będą podtopienia, ale powodzi nie będzie. W Broku i Nurcu jest stabilnie, chociaż w poniedziałek w Bugu zanotowano 4 m 38 cm poziomu wody.
Stały i dynamiczny wzrost poziomu wody w korycie rzeki Bug pozwala prognozować, że stan wody w tej rzece będzie się podnosił, tym bardziej, że na najbliższe dni prognozuje się opady deszczu.

Galeria zdjęć Brok rzeka Bug

Galeria zdjęć Powiat Ostrowski

Powódź w Węgrowie

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzekach Bug, Liwiec i Kostrzyń, 14 kwietnia starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Grębków, Liw, Korytnica, Łochów i miasta Węgrowa.


 
 Jak informuje naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Węgrowie niedzielne i poniedziałkowe  działania nad węgrowskim zalewem prowadzone były przez zastępy ochotniczej i państwowej straży pożarnej, pracowników burmistrza miasta Węgrowa oraz wójta gminy Liw  i starosty węgrowskiego. Udało się zatamować miejsca przesiąku wody przez wały, głównie od strony miejscowości Krypy. Wał od strony Węgrowa jest w lepszym stanie, dlatego też praktycznie miasto nie było zagrożone. Działania straży i innych służb zakończone zostały sukcesem – woda została utrzymana w korycie, a część wody z Liwca rozlała się na naturalne tereny zalewowe rzeki, czyli łąki i pastwiska. W tej chwili woda nie stanowi zagrożenia jeżeli chodzi o górny bieg Liwca, czyli zarówno miasto Węgrów jak i miejscowość Krypy nie są zagrożone. Obecnie, w poniedziałek  stan wody w Liwcu spadł o 15 cm w stosunku do stanu wczorajszego. Fala wezbraniowa przesuwa się teraz w stronę miasta i gminy Łochów.  Gdyby wodzie udało się pokonac wały od strony miejscowości Krypy, wieś ta zostałaby odcięta od świata .Było też niebezpieczeństwo dla lokalnej komunikacji, bowiem w związku z remontem mostu na rzece Liw w Mostach Liwskich, przez Krypy wyznaczone są objazdy – m.in. dla komunikacji lokalnej i regionalnej. Stan alarmowy na rzece Liwiec  przekroczony jest na wodowskazie  w Zaliwiu, zaś na  rzece Bug stan alarmowy przekroczony jest  na wodowskazie w Wyszkowie. Jak powiedział Włodzimierz Cichocki jak na razie Wydział Zarządzania Kryzysowego nie otrzymuje żadnych niepokojących meldunków o stanie wody w dolnym biegu Liwca. Sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana przez zastępy ochotniczej i państwowej straży pożarnej oraz odpowiednie służby.
rc/info
foto: Michał Kurc

Galeria zdjęć

3 797 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
TANREI znaczy piękno (16.04.2013)

13 kwietnia o godz. 13.00 lampką szampana i dietetycznymi koreczkami przyjął gości nowo otwarty salon przy ul. Pułtuskiej 48. Właścicielka...

Zamknij