ggg ggg ggg

SAMORZĄDY APELUJĄ W SPRAWIE DRÓG KRAJOWYCH NR 50 i 62

Decydują się losy DK nr 50 (Al. Łochowska) i DK nr 62 (ul. Węgrowska).

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, programu który ma określić kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych.
Niestety, żadna z dróg krajowych przechodzących przez teren powiatu węgrowskiego nie znalazła się w tym programie. Nie znalazła się w wykazie inwestycji ani droga krajowa nr 62 (ul. Węgrowska), ani droga krajowa nr 50 (Al. Łochowska), które przebiegają przez Łochów. W związku z tą krzywdzącą sytuacją, lokalni samorządowcy, na czele ze Starostą Węgrowskim- Krzysztofem Fedorczykiem spotkali się 19 stycznia 2015 r. i przygotowali apel do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie umieszczenia modernizacji DK nr 50 i 62 w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Do apelu przyłączyli się również samorządowcy z terenu powiatów mińskiego oraz wołomińskiego. Całość apelu zamieszczamy obok.

Flash Builder
To jednak nie koniec zabiegów naszych samorządowców. 24 stycznia 2015 r. podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej w Łochowie radni przyjęli specjalne stanowisko, które podajemy poniżej.
Droga krajowa nr 50 na terenie naszych powiatów przebiega w znacznej części przez tereny zabudowane. Droga pozbawiona jest podstawowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zły stan techniczny drogi, brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu, duże natężenie ruchu ciężkiego powoduje, że nie ma tygodnia, aby nie było kolizji i wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi. Brak chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na terenach zabudowanych utrudnia mieszkańcom bezpieczną komunikację ze szkołami, ośrodkami zdrowia, ośrodkami administracyjnymi. Drugim ważnym problemem jest pominięcie w programie budowy drogi nr 62 po nowym śladzie na wysokości miasta Łochów. W samym centrum Łochowa przecinają się dwie drogi krajowe nr 50 i 62 w bliskiej odległości od przejazdu kolejowego linii E75 przez drogę nr 62. Przejazd pociągu każdorazowo blokuje ruch na drodze nr 50 i 62 powodując kilkukilometrowe korki. Szczególnie uciążliwe jest to w okresie letnim, gdyż droga krajowa nr 50 stanowi, oprócz transportu towarowego, tranzyt również dla transportu osobowego jako ważny i uczęszczany szlak w kierunku Mazur i granicy północno-wschodniej kraju.

3f85b0a6-4144-4914-99e5-a8a524fae74d

Negatywna opinia Rady Miejskiej w Łochowie

Opinia Rady Miejskie w Łochowie z dnia 24 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do rządowego Programu budowy Dróg Krajowych budowy nowego odcinka DK 62 oraz modernizacji DK 50 przyjęta podczas sesji nadzwyczajnej Rady stwierdza co następuje:
„Rada Miejska w Łochowie wyraża negatywną opinię w sprawie braku zapisów o modernizacji drogi krajowej DK 50 i budowy nowego odcinka drogi krajowej (DK 62) w Łochowie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023”.
Radni w treści opinii stwierdzili , że zobowiązują Burmistrza Łochowa wraz z Prezydium Rady Miejskiej w Łochowie: „…do podjęcia wszelkich działań celem doprowadzenia do ujęcia modernizacji drogi krajowej nr 50 i nowego odcinka drogi krajowej nr 62 łączącego wiadukt drogowy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z linia kolejową E75 w podanym pod konsultacje publiczne Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023”.
Zobowiązanie obejmuje również przesłanie niniejszej Opinii do wszelkich organów i podmiotów zewnętrznych, a w szczególności do:
1/Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
2/PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
3/Sejmowej Komisji Infrastruktury,
4/Wojewody Mazowieckiego,
5/Marszałka Województwa Mazowieckiego,
6/Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
7/Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
8/Starosty Powiatu Węgrowskiego,
9/Senator RP Marii Koc,
10/Posła RP Krystyny Pawłowicz,
11/Posła RP Krzysztofa Józefa Tchórzewskiego,
12/Posła RP Arkadiusza Czartoryskiego,
13/Posła RP Henryka Kowalczyka,
14/ Posła RP Grzegorza Adama Wożniaka,
15/ Posła RP Stanisławy Alicji Prządka,
16/Posła RP Bartłomieja Jarosława Bodio,
17/Posła RP Marka Wacława Sawickiego,
18/Posła RP Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego,
19/Posła RP Czesława Mroczka,
20/Posła RP Jacka Kołaczyńskiego,
21/Posła RP Andrzeja Kani
„…oraz wezwanie do podjęcia działań oraz czynności w ramach posiadanych kompetencji, które doprowadzą do ujęcia w programie i wykonanie modernizacji drogi krajowej nr 50 i wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej 62 z linią kolejową E75 z uwagi na fakt, iż pozostawienie istniejącego stanu technicznego drogi krajowej nr 50, skrzyżowania DK 50 i DK 62 oraz przejazdu kolejowego linii E75 przez drogę krajową nr 62 po zakończeniu modernizacji linii kolejowej E75 sparaliżuje ruch w mieście Łochowie, uniemożliwi komunikację mieszkańcom z ośrodkami oświatowymi, administracyjnymi, kulturalnymi oraz kultu religijnego”.

pismo

2 942 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
BAL STUDNIÓWKOWY w złotej oprawie

Ponad 400 młodych ludzi - maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi, z 7 klas Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie 24...

Zamknij