ggg ggg ggg

Ruszyła budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach projektu obejmującego miejscowości: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, gminy Małkinia Górna.

Dzięki sprzyjającej pogodzie od kwietnia tego roku mieszkańcy Daniłówki Drugiej mogą obserwować intensywne prace przy budowie wodociągu, które stopniowo będą przesuwały się w stronę miejscowości objętych projektem. Prowadzona inwestycja jest elementem rozbudowy istniejącej już sieci wodociągowej na terenie gminy wykonanej w 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej jest zadaniem własnym, które gmina Małkinia Górna realizuje zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Finansowym. Głównym celem wodociągowania gminy, które od kilku lat stało się priorytetem pośród prowadzonych inwestycji, jest przede wszystkim stworzenie godnych warunków do życia, o co od dawna zabiegali mieszkańcy.
Realizowana inwestycja obejmuje miejscowości: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele i Daniłówkę Drugą. Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w powyższych miejscowościach gmina uzyskała dnia 31 października 2016 roku. Projekt wykonała firma GM Projekt Grzegorz Malinowski. Dnia 28 września 2017 roku ogłoszony został przetarg, w wyniku którego wyłoniona została firma Multikom Andrzej Nakielski z Ostrołęki z najniższą ofertą cenową. Zaprojektowana sieć wodociągowa zabezpieczy zapotrzebowanie wody dla zabudowy istniejącej i projektowanej do realizacji na obszarze objętym projektem. Wartość inwestycji to kwota 3 093 158,67 złotych brutto. Całkowita długość budowanej sieci wodociągowej wynosi 11 136,00 mb.
Finalnie zaprojektowano 99 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 3 166,00 mb. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2018 roku.
Realizacja powyższego projektu to ogromne przedsięwzięcie, które pozwoli na uzupełnienie brakujących części sieci wodociągowej na północnym obszarze gminy, czego wynikiem będzie prawie 100 % dostępu mieszkańców północnej części gminy do wody z wodociągu.
/Info/

1 235 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pierwsza Sołtysiada w Gminie Tłuszcz za nami!

W sobotnie popołudnie, 13 maja 2018 r. w Jarzębiej Łące 5 sołectw z terenu Gminy Tłuszcz zmierzyło się w konkurencjach...

Zamknij