ggg

Rozpoczynamy proces przebudowy budynku CKSiR

Konieczność modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Szkolnej 1 w Tłuszczu, w którym swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu nie ulega wątpliwości.

W październiku, dzięki przyznaniu kwoty blisko 5 mln złotych w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład pomysł i potrzeba przerodziły się w możliwość podjęcia konkretnych działań.
W środę 8 grudnia , Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisał umowę z Panią Barbara Filipowską- Karpow z firmy B.U.F.K. Studio z Krakowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania „Przebudowa budynku CKSiR wraz z rozbudową o salę widowiskową, z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych do obsługi obiektu oraz pierwszym wyposażeniem”. Ekspertyza budowlana stanu technicznego oraz przydatności do dalszej eksploatacji istniejącego budynku wraz z zestawieniem kosztów pozwoli przygotować koncepcję rozbudowy, przebudowy lub budowy CKSiR wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowany PFU będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowalnych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
/Info Gmina Tłuszcz/

247 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mikołaj odwiedził dzieci i młodzież z naszego Powiatu!

W mikołajkowy poniedziałek, 6 grudnia do młodzieży z Domu Dziecka w Równem, a także do najmłodszych pacjentów wołomińskiego szpitala, trafiły...

Zamknij