ggg ggg ggg ggg

Rewolucyjny pomysł na walkę z bezrobociem (24.01.2012)

W dobie kryzysu na rynku pracy bierzemy przykład z Duńczyków. Projekt realizowany w powiecie pułtuskim i płońskim może zrewolucjonizować nieefektywne już metody szkoleń i zwiększyć efektywność zatrudnienia tak zwanej grupy zawodowej 45 plus.


Jesteśmy pod ścianą i pora na odwrót
Well – Box – projekt, w którym bierze udział Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku oraz w Płońsku może okazać się złotym środkiem na bezrobocie osób po 45 roku życia. W minionym tygodniu odbyło się w pułtuskiej siedzibie Urzędu Pracy spotkanie podsumowujące dotychczasowe wyniki projektu. W Danii projekt o nazwie Well-Box jest z powodzeniem praktykowany od 1995 roku. W Polsce, by można było go wprowadzić w życie trzeba pokonać wiele ustawowych blokad. O ewentualnym przystosowaniu duńskiego programu walki z bezrobociem do warunków polskich dyskutowano w miniony czwartek w gronie polsko – duńskim. Specjaliści oraz dyrektor PUP w Pułtusku Witold Chrzanowski nie ukrywają – dotychczasowy system szkoleń i walki z wykluczeniem zawodowym osób powyżej 45 roku życia jest już nieefektywny. „Dotarliśmy do ściany” – skomentował statystyki dyrektor Chrzanowski. A te są niepocieszające jeśli  je porównywać z latami ubiegłymi. Niektórzy twierdzą, że statystyki to jedno z większych kłamstw, jednak te dotyczące PUP nie kłamią i nie da się ich naciągnąć. Już sama fakt funduszy, którymi dysponował pułtuski „zatrudniak” na przeciwdziałanie bezrobociu drastycznie spadły w roku ubiegłym w porównaniu do roku 2010. W 2010 była to kwota 13 833 400 zł a już w 2011 roku jedynie 4 200 200 zł. W całym powiecie poza gminą Winnica i Pokrzywnica w roku 2011 odnotowano spadek liczby podmiotów gospodarczych w porównaniu do roku 2010. W gminie i mieście Pułtusk aż o 25,1 %. Statystyki dotyczą stanu na koniec grudnia. Największy spadek zanotowano w gminie Obryte – 36,2%. W sumie, w całym powiecie było 3939 podmiotów gospodarczych na koniec 2010 roku.

 Pod koniec roku ubiegłego było ich 3136 co daje spadek o 20,4 %. Jedynie w gminach Winnica i Pokrzywnica przybyło po jednym podmiocie gospodarczym. Również liczba pozyskanych ofert pracy spadła znacząco w roku ubiegłym. W 2010 roku pułtuski „pośredniak” pozyskał 795 ofert pracy a w roku ubiegłym jedynie 368. Wciąż wiele osób w regionie korzysta z poradnictwa zawodowego. W sumie z różnych instrumentów poradnictwa dostępnego w Urzędzie Pracy w roku ubiegłym skorzystało 212 osób więcej. Zmniejszyła się jednak liczba uczestników szkoleń w ramach aktywnego poszukiwania pracy. W roku ubiegłym szkolenie przeszło 30 osób z powiatu pułtuskiego i tu zatrudnienie mamy stuprocentowe. Wszystkie te osoby skorzystały z możliwości założenia własnej działalności gospodarczej w ramach dotacji z Urzędu Pracy, stąd tak dobry wynik. Również statystyki dotyczące stażów drastycznie spadły w minionym roku. W roku 2011 skierowano do odbycia stażu o 421 osób mniej niż w 2010. Sukcesem Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku jest pozyskanie miejsc pracy w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. „834 miejsca w ramach robót publicznych i prac społecznych w ciągu roku to czołówka w naszym kraju” – skomentował ekspert Adam Panek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Projekt szansą dla 45 latków
Statystyki i trudna rzeczywistość zmusiły do poszukiwania nowych rozwiązań, które pomogą pewnym grupom wiekowym uzyskać zatrudnienie. Mowa o walce przedłużenia aktywności zawodowej tak zwanej grupy 45 plus. Projekt „Adaptacja modelu Well- Box jako narzędzia wydłużenia wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy” może sprawdzić się w naszym kraju. Nad jego wdrażaniem oraz realizacją innowacyjnego przedsięwzięcia pracują specjaliści z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: dr inż. Przemysław Dubel- kierownik projektu, Beata Łukaszuk, Adam Panek- ekspert i dyrektor PUP w Rzeszowie, Krzysztof Kaczmarek – ekspert. Projekt realizowany jest przy stałej współpracy duńskich partnerów. Są to: Hanna Marklund – koordynatora projektu przedstawiciela Jobcenter Arhus z Wydziału Zatrudnienia Zarządu Miasta Aarhus oraz Jorgen Engbjerg z firmy ISS Facility Services NS działającej m.in. w obszarach sprzątania, cateringu, ochroniarstwa, wsparcia administracyjnego, obsługi nieruchomości. Powiat pułtuski i płoński zostały wybrane jako regiony, w których model Well-Box jest testowany. Realizacja projektu na Mazowszu ma trwać do 31.10.2012 r. Rekrutacja do programu została przeprowadzona wśród osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, zarejestrowanych w urzędach pracy w Pułtusku i Płońsku.  Wiek był jedynym wskazaniem w doborze uczestników projektu. Wybranych zostało 30 osób bezrobotnych, po 15 z każdego powiatu. Przewidywane zatrudnienie osób bezrobotnych, zgodnie z założeniami, powinno nastąpić do końca stycznia bieżącego roku. Dotychczas z 30 bezrobotnych miejsca zatrudnienia znalazło 12 osób z powiatu pułtuskiego i 9 z płońskiego. Zatrudnienie uzyskają w firmach, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. W powiecie pułtuskim są to m.inn.: Zakłady Mięsne Lenarcik, Atex, Apteka Farma, Wrotmet, Mardom. Z programu wycofała się firma Polam. W powiecie płońskim z zaproszonych do pilotażowego programu większych firm nikt się nie zdecydował, jednak ostatecznie zatrudnienie bezrobotni uzyskali głównie w małych przedsiębiorstwach, które zgłosiły się do programu. Nim dojdzie do zatrudnienia w firmach, które wzięły udział w pilotażowym programie Well- Box, zgodnie z założeniami projektu, bezrobotni przejdą szkolenia bezpośrednio w firmach u pracodawców. Jest to odmienną formą przygotowania pracownika od stosowanej dotychczas.

Zmiana systemu szkoleń i wyboru pracownika.
Celem ogólnym projektu jest sprawdzenie skuteczności duńskiego narzędzia aktywizacji zawodowej, tzw. Well-Box, w polskich warunkach oraz, w przypadku pozytywnych rezultatów, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w naszym kraju. Cel szczegółowy to zbudowanie warunków niezbędnych i koniecznych do wprowadzenie modelu Well-Box na lokalny rynek pracy.
Podstawą duńskiego modelu jest zasada, że osoby bezrobotne są lokowane w pracy i szkolone wewnątrz firmy a nie jak jest praktykowane w kraju, poza przyszłym środowiskiem pracy. Takie szkolenia są zdaniem Duńczyków, bardziej efektywne. Dotychczas oferowane przez Urzędy Pracy szkolenia w naszym kraju były grupowe. Szkolono grupę fryzjerów, kosmetyczek itp. Po szkoleniu bezrobotny poszukiwał zatrudnienia w branży, w której pozyskał nowe kwalifikacje. Jednak to nie był dobry i efektywny sposób. Indywidualne szkolenie bezrobotnego, bezpośrednio w firmie, przygotowuje go od razu do przyszłego stanowiska pracy i szkolony jest w kierunku ewentualnego dalszego rozwoju danej firmy.  Nad szkoleniem czuwa tzw. mentor, tj. osoba, która wprowadza nowego pracownika w świat firmy, życie zawodowe i zespołowe. Dotychczas takie przystosowanie się do nowego środowiska pracy często odbywało się również bezpośrednio w trakcie podjętej już pracy. Koncepcja przeniesienia szkolenia zawodowego na poziom przedsiębiorstw nie jest nowa w Polsce. Była realizowana przez rzemiosło i zawodowe szkolnictwo przyzakładowe. Zmiany w kraju po roku 1989 poszły w innym kierunku i dziś toczą się spory o to, w jakich obszarach zawodowych szkoła powinna kształcić, aby nadążać za potrzebami rynku pracy. Jednak szkoły przyzakładowe nie zniknęły całkowicie z mapy Polski. Za prężnie działający ośrodek, który kształci i przygotowuje od lat przyszłych pracowników swojej firmy zgodnie z modelem Well-Box w Polsce można uznać Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie – Mościcach. Do dziś istnieją w Tarnowie szkoły przyzakładowe, których uczniowie są na miejscu szkoleni na przyszłych pracowników Zakładów Azotowych S.A. Program nauki zawodu przykładowo w kierunkach: blacharz i monter izolacji termicznych jest przez lata dostosowywany do kierunku w jakim podąża firma. W szkołach przyzakładowych, Zakłady Azotowe S.A. szkolą swoich przyszłych pracowników. Mimo upływu lat, zmian ustrojowych nie brak zarówno w tak zwanej potocznie zawodówce oraz technikum przyzakładowym chętnych do nauki zawodu wraz z odbytym na miejscu szkoleniem zawodowym.  Tym sposobem pracownik podejmujący już pracę w Zakładach Azotowych S.A. jest przygotowany do wymagań tej firmy. Na tego typu praktykach, które znamy już w kraju, opiera się system Well-Box dostosowujący grupę wiekową 45 plus do wymagań pracodawcy.

Ustawodawstwo to nie przeszkoda
Aktualnie w polskim ustawodawstwie brak jest przepisów, które pozwalałyby zwracać przedsiębiorcy koszty wyszkolenia pracownika w miejscu pracy, zaś rozwiązania o takim charakterze z powodzeniem funkcjonują w Danii. Realizatorom projektu ,,Adaptacja modelu Well-Box’’ chodzi o wygenerowanie pewnych wskazówek, reguł prawnych i procedur realizacyjnych, które mogłyby skutkować odpowiednimi zapisami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a tym samym mogłyby funkcjonować w polskim systemie rynku pracy.
Ustawodawstwo nie zraża koordynatorów nowatorskiego projektu. Partnerzy z Danii wdrażając kilkanaście lat temu projekt, wówczas europejski, u siebie w kraju borykali się z podobnymi przeszkodami jakie mamy obecnie w kraju. Ze swojego doświadczenia Duńczycy efektywność modelu Well –Box upatrują w odpowiedniej współpracy z przedsiębiorcami poszukującymi pracowników.
Bernadeta Hamowska
Źródło: PUP w Pułtusku, UW, własne

2 156 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wicher nabiera wiatru w żagle (24.01.2012)

Od 10 stycznia MKS „Wicher” Kobyłka ma nowy zarząd. Prezesem klubu na czteroletnią kadencję wybrany został Artur Rola, który opowiada...

Zamknij