ggg ggg ggg

Co zasiałeś, to zbierzesz! (05.03.2012)

Przewodnicząca Rady Miasta Hanna Sasinowska odwołana. Nowym przewodniczącym radny Krzysztof Listwon, wiceprzewodniczącym Zbigniew Krych.

Pierwsza od wielu miesięcy zwyczajna sesja Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 28 lutego 2013 r. Po 21 sesjach nadzwyczajnych zwoływanych w tym trybie przez przewodnicząca Hannę Sasinowską i zawsze na wniosek burmistrza Władysława Krzyżanowskiego, ta pierwsza od kwietnia ubiegłego roku sesja zwyczajna przyniosła zmiany. Radni nareszcie mieli okazję przywrócić „normalność”, czyli wprowadzać swoje wnioski, dokonywać zmian, przeprowadzić konieczne wybory. Wreszcie odwołać nieakceptowaną przez większość przewodniczącą Hannę Sasinowską, która ich zdaniem od ubiegłego roku blokowała pracę rady, zmuszając radnych do uczestniczenia, często co tydzień, w posiedzeniach nadzwyczajnych rady. Przypominamy, że podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek burmistrza, radni nie mogli składać wniosków i podejmować uchwał innych niż chciał burmistrz Krzyżanowski. Nie pracowały w związku z takim trybem komisje, a radni pozbawienie byli możliwości zapoznania się z dokumentami i dyskutowania. Jednak dyktatorskie zapędy burmistrza wspierane przez jego podwładną i jednocześnie przewodnicząca rady, kiedyś się musiały skończyć. Być może burmistrz wraz z przewodniczącą rady uspokojeni wynikami sesji styczniowej i przyjęciem budżetu, sądzili, że do odwołania przewodniczącej na sesji 28 lutego nie dojdzie. Przy uchwalaniu budżetu uzyskali większość jednym głosem.


Na początku sesji w dniu 28 lutego widać było, że wnioski radnych o przesunięciu punktów dotyczących odwołania przewodniczącej i wyborów z końca sesji na początek, nie spotkał się z aprobatą burmistrza. Momentami nie dopuszczał przewodniczącej do głosu. Wzorem poprzednich sesji odbyły się długie i emocjonalne wypowiedzi burmistrza, zastępcy burmistrza, przewodniczącej i radnej Marii Bębenek. Niewiara, co do intencji burmistrza i przewodniczącej była tak wielka, że w kuluarach padały przypuszczenia o ich ewentualnym chytrym planie wobec radnych. Mianowicie wybory na końcu sesji miały nie dojść do skutku, a sesja przełożona, gdyby radni w dyskusjach nad poszczególnymi punktami sesji dali jakikolwiek pretekst do zerwania lub przełożenia sesji na inny termin. Skutkiem tej nieufności radni nie dali się przekonać i większością zagłosowali nad zmianą porządku obrad. Z perspektywy patrząc mieli rację, bo wyznaczony przez przewodniczącą porządek zawierał olbrzymią ilość punktów – 29. Odwołanie oraz wybory przewodniczącej znalazły się na miejscu 23, 24 i 25. Odczytano stanowisko klubów radnych reprezentujących: „Wspólne dobro”, PiS,  „Porozumienie Radnych” i wniesiono o zmianę porządku obrad oraz dodanie pkt. 26 dot. zmian personalnych w składzie komisji, a pozostałe przesunąć na dalsze miejsca. 
Powołana została Komisja Skrutacyjna w osobach: Małgorzaty Bartkiewicz – przewodniczącej, Mirosława Gromka i Mateusza Lendziorka – członków. Procedury nieco trwały, co dawało możliwość ogłaszania krótkich przerw w obradach.  W tym czasie odbywały się dalsze dyskusje i dość zabawne wypowiedzi burmistrza, np. o demokracji, zawłaszczaniu miasta. Czasami brzmiało to jak odwrócenie zarzutów, które wygłaszali radni przeciw burmistrzowi przez ostatni rok, a teraz burmistrz używał ich przeciw radnym. Był tez niesmaczny moment, bo burmistrz Krzyżanowski kolokwialnie mówiąc „czepnął się” wyglądu radnego Krzysztofa Listwona oraz źle oceniał fakt głosowania i ciągle zaczepiał radnego Laskę. Za to rozpływał się nad wspaniałą współpracą z przewodniczącą Sasinowską i apelował, żeby wstrzymać się z odwołaniem. Apel ten radny Dylewski podsumował krótko: „Była dobra współpraca burmistrza z przewodniczącą, ale nie z radnymi”. Nawet radna Bartkiewicz nie wytrzymała przemowy i stwierdziła „Ale my nie odwołujemy pana burmistrza!”.  W końcu jednak doszło do głosowania. Każdy z radnych w trybie tajnym głosował, a następnie osobiście wkładał kartkę do przygotowanej urny. Na 19 radnych obecnych oddano 18 głosów ważnych. Za odwołaniem przewodniczącej Hanny Sasinowskiej było: 12 radnych, przeciw – 5 radnych, wstrzymujących się – 1. Nie zostało, więc nic innego, jak przekazanie wiceprzewodniczącemu Eugeniuszowi Gałązce dalsze prowadzenia sesji. Przewodnicząca Hanna Sasinowska została odwołana z funkcji na sesji w dniu 28 lutego 2013 r. Mocno poruszona przewodnicząca udzieliła dłuższej wypowiedzi, stwierdzając m.in., że nie uważa tego dnia za porażkę (!?) i zapewniła, o swojej dalszej pracy kończąc patetycznie słowami: Tak mi dopomóż Bóg. Odebrała kwiaty i podziękowania, podczas których radni dyskretnie milczeli (jak nigdy), ale burmistrz Krzyżanowski nie mógł nachwalić się pracy byłej przewodniczącej.
 Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru nowego przewodniczącego rady i tu zaproponowano kandydaturę radnego Krzysztofa Listwona, a radna Bębenek  propozycję kandydowania odrzuciła. Głosowało na Krzysztofa Listwona 19 radnych i został on wybrany:  13 głosami ZA, 5 głosami PRZECIW, 1 głosem – WSTRZYMUJĄCYM.
Film z wypowiedzią nowego przewodniczącego zamieścimy na stronie internetowej naszej gazety: www.kurier-w.pl – Zapraszamy. Zapewnił, że była to niełatwa decyzja, ale zdecydował się kandydować ze względu na swoje doświadczenie, jako radny. Zależy mu też na zachowaniu demokracji, która w tej kadencji została wypaczona.
Ostatnie w tej turze głosowanie na funkcję wiceprzewodniczącego rady odbyło się z udziałem 1 kandydata radnego Zbigniewa Krycha, który wybrany został: 16 głosami ZA, 2 głosami PRZECIW, 1 głosem WSTRZYMUJĄCYM.
Wielką ulgą podczas dalszego procedowania było sprawne i spokojne poprowadzenie sesji przez nowego przewodniczącego. Radni bez przeszkód i zbędnych przepychanek słownych uchwalali kolejne ustawy. Wiele z nich przyjęli jednogłośnie. Oczywiście dopytując o sprawy i prosząc o wyjaśnienia, jeśli zaszła taka potrzeba. Burmistrz Władysław Krzyżanowski był wzorem spokojnego i małomównego burmistrza.
Pod koniec sesji – na wniosek radnych popierających nowego przewodniczącego – odwołano dwóch przewodniczących komisji: Edwarda Zalewskiego (komisja planowania) zastąpiła Małgorzata Bartkiewicz, a Krzysztofa Łukaszewskiego (komisja oświaty) – Beata Herman.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

 

Krzystof Listwon ur.08.02.1957 w Ostrowi Maz. radny R.M. Ostrow Maz. od 1994r. lekarz weterynarii, rencista – czynny zawodowo. Pełnione funkcje w Radzie Miasta to: w-ce przew. Komisji Finansowej w latach 1994-2002,przew. komisji finansowej w latach 2002-2008,przew. klubu radnych RAZEM w latach 2006-2010.

 

Zbigniew Krych – nowy wiceprzewodniczący Rady Miasta – lat 53. Od 28 lat jest żonaty. Ma czterech synów i jedną synową. Jest absolwentem SGGW w Warszawie, Wydziału Technologii Drewna. Pracuję w F.M. Forte S.A. w Ostrowi Mazowieckiej.
 Od 2002 r. jest radnym Rady Miasta i jak mówi:  „Stanowisko to zobowiązuje mnie do rozmawiania z mieszkańcami naszego miasta, co pozwala mi na poznawanie jego rzeczywistych problemów, które później mogą zostać przeniesione na podejmowane przez Radę decyzje”.   Od 2002 r. jest również w Radzie Rodziców w ZSP nr 1. Był członkiem Społecznego Komitetu rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej w tej szkole. W tym roku zostanie rozpoczęta rozbudowa obiektu. Jego zainteresowania, oprócz bieżących spraw lokalnej społeczności, skupiają się wokół wędkowania i sportu.

na zdjęciu od lewej: wiceprzewodniczący Eugeniusz Gałązka, przewodniczący Krzysztof Listwon, wiceprzewodniczący Zbigniew Krych

2 456 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uczelnie kuszą wołomińską młodzież (26.02.2013)

VIII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej, który odbył się 22 lutego 2013 r. zgromadził tłumy młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych...

Zamknij