ggg
ggg ggg

Reforma będzie kosztowna, ale najważniejsze jest dobro dzieci – zebranie w Zespole Oświatowym w Toporze

W piątek, 2 grudnia w Zespole Oświatowym w Toporze odbyło się zebranie, w którym oprócz rodziców i nauczycieli udział wzięli również wójt gminy wraz z zastępcą.

Zebranie miało na celu rozwianie licznych niejasności związanych ze zbliżającą się reformą oświaty oraz zapoznanie rodziców ze sposobem wdrażania zmian w gminie Stoczek.
Po oficjalnym powitaniu zebranych oraz przedstawieniu porządku spotkania pani dyrektor – Dorota Rydzewska poprosiła uczniów o zaprezentowanie programu artystycznego, którego hasłem przewodnim były słowa kardynała Wyszyńskiego: Czas to nie pieniądz, czas to miłość.
Następnie wójt zapoznał zebranych z ogólnymi założeniami planowanej reformy. (Poniżej zamieszczono fragmenty prezentacji przedstawionej przez wójta podczas zebrania).
1. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała:
8-letnią szkołę podstawową;
4-letnie liceum ogólnokształcące;
5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
szkołę policealną.
2. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum.
Od 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych – kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
3. Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:
I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.
4. Zlikwidowany został egzamin szóstoklasisty. Wprowadzono natomiast: egzamin ósmoklasisty.
5. Zespół Oświatowy w Stoczku- struktura organizacyjna:
8 letnia Szkoła Podstawowa:
I etap edukacyjny: – ul. Węgrowska 34, klasy I –III
II etap edukacyjny: – ul. Armii Krajowej 1, klasy IV-VIII
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.
W roku szkolnym 2017/2018 w budynku przy ulicy Węgrowskiej pozostaną uczniowie klas I-V
W roku szkolnym 2018/2019 w budynku przy ulicy Węgrowskiej pozostaną uczniowie klas I-IV.
W roku szkolnym 2019/2020 w budynku przy ulicy Węgrowskiej pozostaną uczniowie klas I-III.
Od roku szkolnego 2018/2019 możliwe będzie utworzenie 3 oddziałów 3-5 latków.
Za zarządzanie zespołem odpowiedzialny będzie dotychczasowy dyrektor, jednak nadzór nad II etapem edukacyjnym (kl. IV-VIII) powierzony zostanie zastępcy dyrektora.
6. Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa w Toporze i Szkoła Podstawowa w Grygrowie obejmować będą klasy I- VIII.
7. W kolejnych latach priorytetem będzie doposażenie pracowni informatycznych, fizycznych, geograficznych, biologicznych i chemicznych, jednak ze względu na brak finansowania reformy proces ten będzie rozłożony w czasie.
Podczas omawiania prezentacji wójt przedstawił również prognozę kosztów wynagrodzeń nauczycieli dla Zespołu Oświatowego w Toporze. W roku 2016 wartość wynagrodzeń kadry pedagogicznej wyniosła 491 283,92zł, w roku 2017 będzie to już 536 247zł, natomiast w roku 2020, kiedy to szkoła zacznie pracować w pełnym 8 klasowym wymiarze osiągną one ponad 669 276zł. Należy zaznaczyć, że koszty szacowane były na poziomie roku 2016 i nie zakładały, ani podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które rząd zapowiedział już na przyszły rok, ani żadnych innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na ich wysokość (zwolnienia lekarskie, awans zawodowy, itd.).
W roku 2016 koszty utrzymania Zespołu Oświatowego w Toporze wyniosły 839 tys. zł, przy 456 tys subwencji, gmina ze środków własnych na utrzymanie tylko tej jednej szkoły dołożyła ponad 370 tys. W przyszłych latach z uwagi na zmiany organizacyjne, ale też na brak dodatkowych środków z subwencji na np. konieczne wyposażenie pracowni czy remonty obiektów różnica ta będzie znacznie wyższa.
Dla porównania Wójt poinformował zebranych, że wpływy do budżetu gminy z podatku od mieszkańców Toporu wynoszą niewiele ponad 67 tys., z czego duża część przeznaczona jest na oświetlenie ulic, a w przyszłym roku także na fundusz sołecki.
Po zakończeniu wystąpienia wójt udzielił odpowiedzi na pytania rodziców dotyczące np. możliwości rozbudowy budynku szkoły czy sytuacji, w której w danym roczniku liczba dzieci nie pozwoli na utworzenie oddziału. Jak podczas każdego spotkania z mieszkańcami nie sposób uniknąć tematu nowych inwestycji, dlatego wójt pokrótce przedstawił plany dotyczące przyszłorocznych projektów, podkreślając, że z uwagi na ograniczenia finansowe każda nowa inwestycja, aby doszła do skutku musi uzyskać dofinansowanie. W pierwszej kolejności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana będzie przebudowa drogi Topór-Stoczek, na którą to od wielu lat czekają mieszkańcy Toporu. W kolejnych latach planowana jest również termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej (w tym szkoły w Toporze). Projekt znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dotacji, jednak wkład własny to aż 1 115 000zł, dlatego trudno powiedzieć w jaki sposób do tak dużych kosztów odniesie się Rada Gminy.
Było to już drugie zebranie poświęcone reformie oświaty na terenie gminy Stoczek. Pierwsze odbyło się na prośbę zaniepokojonych rodziców z Zespołu Oświatowego w Grygrowie, którzy zupełnie niesłusznie obawiali się likwidacji placówki.

1 633 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Park Południe – jesteśmy na TAK!

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka w związku z podjęciem przez samorząd miasta prac nad koncepcją lepszego wykorzystania przyrodniczych walorów Ostrowi Mazowieckiej...

Zamknij