ggg ggg ggg ggg

Radzymińska młodzież z wizytą w gościnnym Pułtusku

W piątą rocznicę podpisania Aktu Założycielskiego Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, z inicjatywy Prezesa Klubu Władysława Kolatorskiego i przy wsparciu Gminy Radzymin zorganizowana została niezwykła wycieczka edukacyjno-integracyjna, w ramach której 270-osobowa grupa uczniów z terenu Gminy Radzymin wraz z nauczycielami, samorządowcami i przedstawicielami organizacji społecznych odwiedziła Pułtusk.

Od pięciu lat, od czasu powstania w 2017 r.
Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej odwiedzamy miejscowości na Mazowszu, w których znajdują się miejsca pamięci, uświęcone krwią naszych przodków, walczących o Wolną Ojczyznę.
Chcemy w ten sposób wychowywać młode pokolenie w duchu patriotyzmu oraz uczyć szacunku dla tradycji i wartości narodowych. Hasło naszego Klubu „Musimy Pamiętać”– zobowiązuje.
We wtorek, 17 maja br. gościliśmy w pięknym Pułtusku, gdzie uczniowie z MKH im. AK ZR złożyli hołd Żołnierzom Armii Krajowej i tzw. II konspiracji niepodległościowej z Obwodu AK Pułtusk. Przedsięwzięcie miało charakter patriotyczno–edukacyjny, a jednocześnie wspólne wycieczki służą integracji dzieci i młodzieży ze wszystkich dwunastu szkół w Gminie Radzymin. Należy zaznaczyć, że w poprzednich latach odbyły się podobne wyjazdy do miejsc pamięci w Palmirach, Ostrowi Mazowieckiej i Łochowie.
Wspólnie z nami w wycieczce uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego, środowisk kombatanckich, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście – przedstawiciele różnych instytucji i organizacji społecznych. Razem w pięciu autokarach – prawie 270 osób.
Zgromadzonych na Cmentarzu Wojskowym w Pułtusku powitali: Pani Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska z Urzędu Miejskiego w Pułtusku i Władysław Kolatorski – prezes MKH im. AK ZR.
Następnie przy symbolicznej mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk została wystawiona Warta Honorowa oraz wprowadzone Poczty Sztandarowe: Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK, Żołnierzy Armii Krajowej z Pułtuska i Radzymina oraz LO im. Piotra Skargi w Pułtusku. Wartę Honorową, przy wsparciu Gminy Pułtusk zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej wspólnie z I LO CNB im. 13 Pułku Piechoty. Ponadto, przy pomniku na cmentarzu stanęli uczniowie z Klubu Historycznego im. AK, delegacja harcerzy z Radzymina oraz uczniowie z I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Jak przystało na uroczystość o charakterze patriotycznym, wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a także odmówiono modlitwę w intencji żołnierzy AK poległych za Wolną Ojczyznę, którą poprowadzili ks. infułat Wiesław Kosek z Parafii św. Mateusza w Pułtusku i kapłani z Radzymina: ks. proboszcz Krzysztof Ziółkowski i ks. Daniel Filipowicz.
Następnie głos zabrała Pani Danuta Tyszkiewicz z pułtuskiego Koła ŚZŻAK, która w swoim wystąpieniu przedstawiła krótki rys historyczny poświęcony miejscowym Żołnierzom AK oraz „Żołnierzom Wyklętym”.
Później, w imieniu Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski odczytał list skierowany do uczniów z MKH im. AK ZR.
Z władz samorządowych Gminy Radzymin przemawiali: Elżbieta Darka – Przewodnicząca Rady Miejskiej i Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrał Mirosław Widlicki, prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK.
Następnie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy na symbolicznej mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk, zbiorowej mogile Żołnierzy Armii Krajowej oraz na grobach Żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. Kwiaty złożyły delegacje: Koła Armii Krajowej „Rajski Ptak” w Radzyminie z prezesem Janem Wnukiem na czele, przedstawiciele Gminy Radzymin – przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka i wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki oraz delegacja uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli z MKH im. AK ZR.
Po złożeniu kwiatów przez wszystkie delegacje, dowódca uroczystości podał komendę „Baczność” i odegrano „Śpij Kolego”, a następnie wyprowadzono Poczty Sztandarowe.
Po uroczystości udaliśmy się do amfiteatru im. Krzysztofa Klenczona w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie przywitał nas zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski.
Po wystąpieniu przedstawiciela władz miasta odbyła się niezwykle ciekawa prelekcja historyczna. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawostkach z dziejów Pułtuska, zabytkach miasta, atrakcjach turystycznych oraz miejscach związanych z działalnością Armii Krajowej Obwodu Pułtusk. Miasto nad Narwią, na skraju Puszczy Białej należy do najstarszych na Mazowszu. To właśnie w Pułtusku,
5 IX 1475 r. książę mazowiecki Bolesław V nadał Radzyminowi prawa miejskie. (Naszym znakomitym prelegentem był miejscowy historyk Michał Świdwa).
Na zakończenie spotkania uczniowie z MKH im. AK ZR wręczyli niezwykle gościnnym gospodarzom upominki przekazane przez radzymiński magistrat oraz pamiątki związane z działalnością klubu.
Dzięki pomocy pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz Muzeum Regionalnego w Pułtusku mieliśmy możliwość zwiedzenia miasta. (W trakcie dwugodzinnego spaceru szukaliśmy także miejsc pamięci związanych z Armią Krajową i losami naszego narodu po II wojnie światowej).
Naszą wędrówkę zakończyliśmy na Zamku w Pułtusku, gdzie obecnie mieści się Dom Polonii.
Niestety, po ponad sześciu godzinach pobytu w gościnnym Pułtusku musieliśmy wracać. Życzliwość mieszkańców Pułtuska, uroki historycznego miasta, wspaniała pogoda i możliwość wspólnego pobytu uczniów z trzynastu szkół sprawiły, że w znakomitych nastrojach wróciliśmy do Radzymina. Wszystkie zakładane cele wyjazdu o charakterze patriotyczno–historycznym, edukacyjnym i integracyjnym zostały osiągnięte.
Na zakończenie jeszcze raz ogromne podziękowania za życzliwość i wsparcie dla wszystkich Osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Po ciężkim okresie związanym z pandemią, znowu wracamy do wspólnych projektów!

/Władysław Kolatorski;
foto: G. Jeleń, Z. Pachulski, A. Wardakowska/

815 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij