ggg ggg ggg

Radni w terenie weryfikowali inwestycje pod względem ich zaawansowania i jakości wykonania

Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec nie tylko kalendarzowego, ale również „budowlanego” roku, członkowie komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Wyszkowie 15 listopada przyjrzeli się z bliska największym obecnie prowadzonym przez samorząd pracom budowlanym na terenie gminy.

 

budowa-ul-targowej-w-rybienk_lesnym_3

 

Członkowie tej komisji Jan Abramczyk (przewodniczący), Danuta Kukwa, Wojciech Rojek, Andrzej Piątek, Lucyna Sosnowska, Sławomir Wróbel w asyście Barbary Prus z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz komendanta Straży Miejskiej w Wyszkowie Mirosława Wysockiego z bliska przyjrzeli się postępom prac budowlanych.
Przedmiotem kontroli była ocena wybranych inwestycji gminnych pod względem zaawansowania i jakości ich wykonania. Skontrolowano następujące inwestycje gminne:

1. Budowa ul. Stefana Batorego w Rybienku Leśnym
1.1 „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stefana Batorego wraz z odtworzeniem nawierzchni – w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Stefana Batorego”.
Wykonawca robót:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor, ul. Ogrodowa 3, 08-200 Łosice Inspektor nadzoru: AQUA INŻYNIERIA, OBSŁUGA INWESTYCJI, Mariusz Macierakowski, ul. Agrestowa 8, 07 – 410 Ostrołęka.
Wartość robót budowlanych wg umowy: 405 738,16 zł.
Na etapie realizacji zauważono źle zinwentaryzowane sieci podziemne. Spowodowało to wydłużenie terminu realizacji oraz konieczność dostosowania kosztów do zmienionego zakresu.
1.2 Remont chodnika w ul. Batorego (na odcinku od ul. Targowej do alei Wolności).
Wykonawca robót: Usługi brukarskie „BRUK – BUD”, Mirosław Wróblewski, Lucynów Duży, ul. J. Kochanowskiego 57, 07-201 Wyszków.
Wartość robót budowlanych wg umowy: 51 361,41 zł.
Podsumowując:
Wyremontowany odcinek ulicy S. Batorego od ul. Targowej do alei Wolności wygląda dobrze. Nie ma zastoisk wody, a chodnik wykonany z kostki z rozbiórek innych ulic jest jak nowy. Mieszkańcy Rybienka Leśnego są zadowoleni z remontu często uczęszczanej ulicy, przy której znajduje się szkoła.

2. Budowa ul. Targowej w Wyszkowie
Wykonawca robót: DROGOWIEC Maciej i Wacław Wojtaszek s.c., Rybienko Nowe, ul. Dobrej Wróżki 3, 07-200 Wyszków.
Inspektor nadzoru: ”ROSBUD” Robert Rosiński, ul. Gen. K. Pułaskiego 18 C, 07-202 Wyszków.
Wartość robót budowlanych wg umowy: 326 263,65 zł.

Roboty przebiegają prawidłowo zgodnie z projektem technicznym. Wykonawca nie ma problemów z realizacją inwestycji. Wykonawca nie widzi zagrożenia dotrzymania terminu umownego przy sprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwiających wykonywanie robót (brak opadów deszczu i śniegu).

3. Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie – etap IV
Wykonawca robót: Zakład Usług Techniczno-Handlowych „EKO-BUD” inż. Eugeniusz Pogorzelski, ul. Serocka 32a/1, 07-200 Wyszków Wartość robót: 2.323.757,80 zł.
Inspektor nadzoru; KND Invest Dariusz Zieliński, Zambski Kościelne 15, 07-215 Obryte.
Wartość robót budowlanych wg umowy: 728.110,69 zł.
Wykonawca robót zgłosił inwestycję do odbioru końcowego. Komisja stwierdziła, że teren przyległy do budowy należy uporządkować. Drzewa spróchniałe na terenie przyległego lasu należy uprzątnąć, by nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników drogi. Komisja zwróciła uwagę , że na granicy pasa drogowego rosną trzy drzewa, które należałoby wyciąć, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Należy również poprawić spadki poboczy drogi, tak by woda spływała zgodnie z przekrojami poprzecznymi projektu.
4. Budowa ul. Akacjowej w Leszczydole-Nowinach
Wykonawca robót: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Inspektor nadzoru: ”ROSBUD” Robert Rosiński, ul. gen. K. Pułaskiego 18 C, 07-202 Wyszków,
Wartość robót budowlanych wg umowy: 2.323.757,80 zł
Komisja stwierdziła, ze trwa wycinka drzew w pasie drogi przez Nadleśnictwo Wyszków. Wycinka odbywa się w bardzo trudnych warunkach (pogoda, warunki gruntowe). Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Gminę, Nadleśnictwo powinno dokonać wycinki i przekazać teren Gminie do 22 listopada 2016r. Kierownik budowy stwierdził, że istnieje ryzyko niedotrzymania terminu umownego z uwagi na trwającą wycinkę drzew oraz trudne do przewidzenia w miesiącu listopadzie i grudniu warunki atmosferyczne.

5. Budowa drogi w Sitnie
Wykonawca robót: DROGI I MOSTY, Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk.
Inspektor nadzoru: ”ROSBUD” Robert Rosiński, ul. Gen. K. Pułaskiego 18 C, 07-202 Wyszków,
Wartość robót budowlanych wg umowy: 1.192.098,61 .zł
W podłożu znajduje się glina uniemożliwiająca wsiąkanie wody. Wykonano kanalizację deszczową. Ułożono krawężnik i częściowo ułożono podbudowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne – opady deszczów w październiku 2016r. podbudowa nasiąkła wodą. Obecnie na taką podbudowę nie można położyć asfaltu, ponieważ nie ma ona odpowiedniej nośności. Inspektor nadzoru stwierdził, że najlepiej byłoby poczekać do wiosny i w sprzyjających warunkach atmosferycznych dokończyć budowę. Korekty wymagają dojazdy do posesji co zostało już zgłoszone Wykonawcy.

6. Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkowie:
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana „MISECO”, Mieczysław Łaga, ul. Szkolna 9a, Baniocha;
Inspektor nadzoru: WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o., ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka;
Wartość umowy na roboty budowlane: 5.753.318,01 zł brutto; (zgodnie z harmonogramem: w 2016 r.: 2.859.257,08 zł, w 2017 r.: 2.894.060,93 zł).
Skrócony zakres: Budowa energooszczędnego budynku przedszkola 6-oddziałowego (6 grup po 25 dzieci), parterowego z antresolami w poddaszu. Powierzchnia użytkowa budynku 1437,5 m2, konstrukcja budynku murowana.
Komisja stwierdziła, że roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Trwa montaż więźby dachowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych, wykonywanie tynków wewnętrznych. Od przyszłego tygodnia wchodzi na budowę podwykonawca, który będzie realizował zagospodarowanie terenu. Do zimy budynek będzie zamknięty, tak by mogły odbywać się prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Generalny wykonawca zatrudnia firmy podwykonawcze z terenu Wyszkowa i nie zgłasza trudności w realizacji inwestycji. Potwierdził, że termin umowny zakończenia robót będzie dotrzymany.

7. Dzikie wysypiska śmieci
Przewodniczący komisji Jan Abramczyk zwrócił się do komendanta straży miejskiej z prośbą o informację o istniejących i już uprzątniętych dzikich wysypiskach śmieci. Członkowie komisji zlustrowali dwa takie miejsca. Pierwsze, na wysokości ul. Leśna/Sosnowa. Do niedawna było tam wysypisko, w którym znajdował się m.in. gruz, ale też śmieci z gospodarstw domowych, m.in. dużo butelek, papieru. Obecnie wysypisko zostało w większości uprzątnięte przez właściciela terenu. Ze względu na opady i mokre podłoże drogi nieutwardzonej w tym miejscu część odpadów wymieszała się z jej nawierzchnią, dlatego konieczne będą jeszcze ostatnie prace porządkowe.
Drugim miejscem, w którym do niedawna znajdowało się tzw. dzikie wysypisko, to nieutwardzona droga będąca skrótem z ul. Jana Matejki do Natalina. W pobliżu miejsca odpoczynku turystów było wysypisko głównie odpadów po produktach spożywczych. Obecnie wysypiska już nie ma, pozostały co prawda bardzo nieliczne śmieci, ale biorąc pod uwagę ich stan można stwierdzić, że te śmieci zostały w ostatnich dniach wyrzucone przez spacerujących przechodniów.

Galeria Zdjęć

2 217 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
O bezpieczeństwie dziecka

Funkcjonariuszka  węgrowskiej komendy spotkała się z dziećmi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa dziecka i kontaktu...

Zamknij