ggg ggg ggg ggg ggg

Radni jednomyślnie za absolutorium dla burmistrza Pawła Bednarczyka…

We wtorek 16 czerwca odbyła się piąta sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu, podczas której czternastu radnych obecnych na sali obrad jednomyślnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Burmistrz Paweł Bednarczyk może być dumny z wykonania budżetu i zrealizowanych inwestycji.
Biorąc pod uwagę bardzo dobry stopień realizacji ubiegłorocznego planu dochodów i wydatków, trudno było spodziewać się innego wyniku głosowania, niż pozytywnego dla gospodarza Tłuszcza.
Podczas sesji, wszyscy radni biorący udział w tej części obrad, bez zbędnych dyskusji, jednomyślnie przyjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2014 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

100
Głosowanie absolutoryjne poprzedzone zostało przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Ze szczegółowo omawianego już wcześniej na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej sprawozdania wynika, że dochody budżetu Gminy Tłuszcz ogółem zaplanowane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie: 54.49.987,14 zł, zostały wykonane na poziomie 98,32% planu.
Natomiast stopień realizacji planowanych wydatków budżetu ogółem (przewidywanych na koniec 2014 r. w wysokości 58.721.757,94 zł) wyniósł 97,51%.
To bardzo dobry absolutoryjny wynik, za który chwilę po głosowaniu burmistrz Paweł Bednarczyk otrzymał gremialne gratulacje. W imieniu radnych okolicznościowy bukiet kwiatów wręczył burmistrzowi przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy. W serdecznej atmosferze, gospodarz Tłuszcza odwdzięczył się radnym podziękowaniem za jednomyślne głosowanie, wyrażając przy tym przekonanie, że w tym roku również nie zawiedzie mieszkańców i z realizacją aktualnego budżetu będzie podobnie. (Czego ze swej strony serdecznie Burmistrzowi Tłuszcza życzymy, przyłączając się rzecz jasna do gratulacji z tytułu dobrze zrealizowanego budżetu i uzyskanego w głosowaniu poparcia :).
/R.L./

103

2 006 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XIII Dni Ostrowi za nami

Już po raz trzynasty ostrowianie obchodzili święto swojego miasta. Impreza trwała trzy dni: rozpoczęła się w piątkowe popołudnie 19 czerwca...

Zamknij