ggg

Przywrócono pamięć o żołnierzach POW

W ubiegły piątek, 19 maja o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość ponownego odsłonięcia kapliczki, upamiętniającej rozbicie niemieckich wojsk okupacyjnych przez miejscowy oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918 roku.

W ubiegłopiątkowe przedpołudnie na pograniczu powiatów: wołomińskiego i mińskiego, na granicy dwóch gmin: Dobre i Strachówka, w lesie koło miejscowości Ruda Pniewnik odbyła się wzruszająca uroczystość patriotyczna.
W jej trakcie hołd żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy 10 listopada 1918 r. stoczyli w tym miejscu walkę z odziałem wojsk niemieckich oddali licznie zgromadzeni przedstawiciele lokalnej społeczności, władz samorządowych oraz parlamentarzyści: Senator RP Maria Koc, Poseł RP Maciej Górski oraz Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.
Uroczystość odbywająca się zgodnie z ceremoniałem wojskowym i przywracająca do zbiorowej pamięci ważny epizod lokalnej historii z okresu walk o niepodległość, zorganizowana została z inicjatywy Wójta Gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego, Wójta Gminy Dobre Tadeusza Gałązki oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wizna 1939” Dariusza Szymanowskiego, we współpracy z ekipą popularnego programu TVP „Było…nie minęło”.
Jak przypomniano, w tym miejscu Peowiacy pod dowództwem mjra Stefana Wolskiego zaatakowali Niemców, kiedy ci wywozili z pobliskich miejscowości kontyngent żywnościowy. Odbili dwanaście wozów żywności zagrabionej Polakom, rozgromili Niemców i odebrali im broń.
Jedenaście lat później, 10 listopada 1929 roku walczący w tym miejscu Peowiacy, pochodzący z pobliskich wiosek, ufundowali tutaj kapliczkę-pomnik w podzięce za wolną Ojczyznę!
Z biegiem lat historia boju, jak też okoliczności ufundowania kapliczki zostały niemal całkowicie zapomniane. Przetrwała dzięki wspomnieniom przekazanym przez p. Romualda Pełkę z nieodległej Pełkowszczyzny, którymi zainteresowali się członkowie Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz redaktor Adam Sikorski z popularnego programu TVP „Było…nie minęło”.
„W przekazach ludowych na północno – zachodnim Mazowszu pojawia się opowieść o grupie bojowników Polskiej Organizacji Wojskowej, która w październiku 1918 roku rozbiła dużą kolumnę niemieckich wojsk okupacyjnych z tzw. Ost Frontu. Historycy powiadali, że to tylko przekaz i nie ma dowodów na owo wydarzenie. Ale nam udało się dowód zdobyć. W domowych archiwum jednego z mieszkańców wsi Dobre odkryliśmy fotografię kapliczki z napisem: „Na pamiątkę walki stoczonej w tym miejscu przez POW z pruskim najeźdźcą w dniu 10.XI.1918 roku – uczestnicy tejże w podzięce za wolność Ojczyzny krzyż ten stawiają”. Na fotografii wokół kapliczki widzimy grupę kilkunastu mężczyzn, członków POW. Przez kilka dni przebadaliśmy wiele kapliczek, aż dotarliśmy do relacji, że Niemcy w 1939 roku kazali napis zalepić cementem. Mamy pewność, że wiemy, który to obiekt” – informowano w jednym z odcinków popularnego programu.
Staraniem Prezesa Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Wójtów Gmin: Dobre i Strachówka, zagospodarowano teren wokół kapliczki oraz postawiono obok niej tablicę informacyjno-edukacyjną. Teraz przed samorządowcami i pasjonatami historii kolejne zadanie, jakim będzie renowacja zabytkowej kapliczki, która przywróci jej dawny blask.
Inicjatorom szczytnego przedsięwzięcia, które pozwoliło przywrócić zapomniany fragment lokalnych dziejów i organizatorom uroczystości należą się słowa najwyższego uznania!
/opr. R.L./

318 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Lekcja z Burmistrzem” ZS w Postoliskach

Uczniowie klasy 8 Zespołu Szkół w Postoliskach mieli możliwość spotkać się z burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem i posłuchać o wielu...

Zamknij