ggg
ggg ggg

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W REJONIE UL. PRZYJACIELSKIEJ W KOBYŁCE

28 kwietnia odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce, o łącznej powierzchni 5,6877 ha. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 17.064.000 zł.

Niezabudowana nieruchomość, położona w rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce (obręb ewidencyjny 0002,02) – bezpośrednio przy węźle Kobyłka drogi ekspresowej S8, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a media są w ciągu ulicy Przyjacielskiej.
Wymienione w wykazie działki są niezabudowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte niską roślinnością. Położone są w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z pasem planowanej drogi publicznej klasy lokalnej. Linia energetyczna, gazociąg, wodociąg kanalizacja deszczowa i sieć telekomunikacyjna znajdują się w ul. Przyjacielskiej, w odległości około 400 m od granicy terenu przewidzianego do sprzedaży.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U-6).


Wykaz działek do sprzedania:
nr 6/2 o powierzchni 0,8531 ha, sklasyfikowana jako RVI, LzV i N, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00069197/0,
nr 7/4 o powierzchni 2,5217 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI, LzV, LzVI i N, nr 8/4 o powierzchni 1,4123 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzV, LzVI, W i N, nr 9/4 o powierzchni 0,4726 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI i W, nr 10/2 o powierzchni 0,2944 ha, sklasyfikowana jako RVI i LzVI, nr 11/2 o powierzchni 0,1025 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 12/2 o powierzchni 0,0311 ha, sklasyfikowana jako dr, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00141824/4.
Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z 23 listopada 2020 r. nr XXXI/254/2020.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 17.064.000 zł. Wadium wynosi 855.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.
Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 (sala konferencyjna na parterze budynku)
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760 70 96, 22 760 70 97, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka (ul. Wołomińska 1, pokój nr 36), bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Więcej informacji na temat przetargu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl (w zakładce Biznes – Aktualna oferta sprzedaży działek i lokali komercyjnych), w BIP w zakładce Nieruchomości – Sprzedaż oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe pytania można kierować także pod numer telefonu: 600 194 253 lub e-mailem: biznes@kobylka.pl
Opisane działki są ostatnimi dostępnymi działkami gminnymi w Kobyłce o tak dużej powierzchni w tej – niezwykle atrakcyjnej – lokalizacji. Urząd Miasta Kobyłka serdecznie zaprasza do skorzystania z okazji nabycia wyjątkowej nieruchomości inwestycyjnej.

151 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kim jest świekra, jątrew, szurzy?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, zorganizowany został...

Zamknij