ggg
ggg ggg

Przebudowa i remonty dróg w gminie Zaręby Kościelne

Niedawno oddaliśmy do użytku drogę Zaręby Kościelne – Szulborze Wielkie, którą pobudował powiat przy udziale gminy. W październiku i listopadzie ukończyliśmy przebudowę i remonty kilku dróg gminnych.

Dnia 30.10.2020 r. nastąpił końcowy odbiór robót związany z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji  km 0+000,00 – 0+184,61”. Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego przetargu było PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH „TRAKT”, Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8,
18 – 200 Wysokie Mazowieckie. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 204.806,19 zł. Na daną inwestycję gmina Zaręby Kościelne otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację celową na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000,00 zł. Przebudowa drogi objęła wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, odwodnienia, zjazdów, przepustów, pobocza utwardzonego. Ponadto, w związku z zaprojektowaną przebudową drogi wykonano kanał technologiczny wzdłuż układu drogowego.
Ten sam wykonawca wykonał „Rozbudowę drogi w miejscowości Kietlanka” za kwotę 36.805,18 zł.
W dniu 13.11.2020 r. nastąpił końcowy odbiór drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00–1+614,00. Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego przetargu było PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07 – 300 OSTRÓW MAZ. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 1.533.321,92 zł. Na daną inwestycję gmina Zaręby Kościelne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 1.134.893,00 zł. W ramach realizacji zadania, przebudowa drogi objęła wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych, odwodnienia, zjazdy, przepusty i utwardzone pobocza.
W ramach funduszy sołeckich zostały wyprofilowane i dożwirowane drogi w Nowej Złotorii, Chmielewie, Grabowie, Świerżach Kolonii, Świerżach Kiełczach i Zarębach Leśnych.
Wykonane inwestycje niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i standardów techniczno – użytkowych jezdni i dróg dojazdowych do pól.

/Gmina Zaręby Kościelne/

377 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pożegnanie śp. siostry Łucji loretanki i żołnierza AK

12 listopada pożegnaliśmy w Loretto koło Wyszkowa z asystą wojskową siostrę Łucję, Anielę Wojdyno, loretankę, żołnierza pułku „Baszta” Armii Krajowej,...

Zamknij