ggg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele

Dnia 22 października 2020 r. nastąpił końcowy odbiór robót związany z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka-Parcele.

Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu były Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 180 000,00 zł. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 83 809,00 zł. Przyznane dofinansowanie pozwoliło na realizację inwestycji drogowej ułatwiającej codziennie życie mieszkańcom gminy Andrzejewo.
W ramach realizacji zadania, przebudowa drogi objęła: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, dokonanie odwodnienia, zjazdów, przepustów, pobocza utwardzonego z kruszywa. Ponadto, w związku z zaprojektowaną przebudową drogi wykonano kanał technologiczny wzdłuż układu drogowego.
Powyższe zabiegi niewątpliwie przyczynią się do poprawy standardów techniczno-użytkowych jezdni oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej. Prace zostały wykonane w sprzyjających warunkach, gdzie w czasie wykonywania robót nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające realizację zadania.

/Gmina Andrzejewo/

1 094 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu położonego w...

Zamknij