ggg ggg ggg ggg

Prof. dr hab. n. med. Robert Gajda cytowany w prestiżowych czasopismach kardiologicznych

Prof. dr hab. n. med. Robert Gajda cytowany przez najbardziej prestiżowe czasopisma kardiologiczne w świecie i zapraszany do renomowanych pism jako ,,Redaktor gościnny”

,,Guest Editor” w prestiżowym medycznym naukowym piśmie : International Journal of Environmental Research and Public Health wydaniu specjalnym: Special Issue „New Advances on the Effects of Running on Human Health” (Nowe postępy w zakresie wpływu biegania na zdrowie człowieka). Link: (IJERPH | Special Issue : New Advances on the Effects of Running on Human Health (mdpi.com) )

Dopiero co w EP Europace, piśmie European Heart Rhythm Association (Europejskiego Stowarzyszeniea Rytmu Serca), European Society of Cardiology (Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ) ukazał się artykuł ,,How to use digital devices to detect and manage arrhythmias: an EHRA practical guide“ (Jak używać urządzeń cyfrowych do wykrywania i leczenia arytmii: praktyczny przewodnik EHRA). W tym artykule prof. Robert Gajda został cytowany dwukrotnie (poz. 158,159). Prof. Robert Gajda wśród znawców tematyki uchodzi za czołowego eksperta w świecie w zakresie ,,użyteczności pulsometrów sportowych w wykrywaniu arytmii serca u sportowców”. Dotychczas napisał sam lub w doborowym towarzystwie wybitnych naukowców, też z zagranicy, około 30 artkułów dotyczących tylko tej tematyki będąc ,,pierwszym” autorem. Tak się złożyło, że w ostatnich dniach został zaproszony do bycia ,,Guest Editor” w prestiżowym medycznym naukowym piśmie: International Journal of Environmental Research and Public Health wydaniu specjalnym: Special Issue „New Advances on the Effects of Running on Human Health” (Nowe postępy w zakresie wpływu biegania na zdrowie człowieka). Zaproponowanie stanowiska ,,Guest Editor” świadczy o rozpoznaniu w osobie p. prof. Roberta Gajdy światowego eksperta w tym zakresie. Nie może być lepszej reklamy dla Pułtuska w świecie nauki jak taka właśnie widoczność i działania.
Gratulujemy.
/Redakcja/

158 Gajda R. Is continuous ECG recording on heart rate monitors the most expected function by endurance athletes, coaches, and doctors? Diagnostics (Basel) 2020;10:867.
Google ScholarCrossref

159 Gajda R, Biernacka EK, Drygas W. Are heart rate monitors valuable tools for diagnosing arrhythmias in endurance athletes? Scand J Med Sci Sports 2018;28:496–516.
Google ScholarCrossrefPubMed

Pismo EP Europace ,,Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca”- Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wraz z cytowaniami i Impact Factor (siła oddziaływania)

1 147 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zakończenie wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk

Na terenie naszej gminy zakończyła się realizacja zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk”, które było współfinansowane z...

Zamknij