ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Prawie 11 mln na inwestycje wodno-kanalizacyjne

W listopadzie Gmina informowała o otrzymaniu największego dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne ze wszystkich Gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego. Gmina na inwestycje wodociągowe otrzymała 5 604 000 zł, natomiast na inwestycje związane z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej- 5 186 000 zł, co łącznie daje kwotę 10 790 000 zł.

Choć od wielu lat na inwestycje wodno- kanalizacyjne wydatkowana jest znaczna część budżetu gminy, a także pozyskiwane wszelkie możliwe dofinansowania, jednak ze względu na duży obszar gminy i jej rozproszoną zabudowę wiejską wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.
Przez kilka miesięcy, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego pracowali nad ustaleniem zakresu inwestycji, aby jak najlepiej rozdysponować przyznane dofinansowanie. Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu przedłożył Radnym opracowany zakres realizacji inwestycji wodno- kanalizacyjnych w ramach otrzymanych środków, który został jednogłośnie uchwalony. Szacuje się, że gminny zasób infrastruktury wodno- kanalizacyjnej zwiększy się o 6 km sieci kanalizacyjnej oraz 13,5 km wodociągowej.
Poniżej prezentujemy zakres prac, który będzie realizowany w latach 2022-2023. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawców.

/Info UG Tłuszcz/

Inwestycje w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

Tłuszcz, os. Centrum (ul. Strażacka) 99 000,00 zł
Tłuszcz, os. Długa (ul. Łodygowa, Zgoda, Radosna) 999 000,00 zł
Tłuszcz, os. Kolejowa (ul. Wspólna, Fabryczna, Poniatowskiego, Przyzakładowa, os. Kolejowa etap I) 4 088 000,00 zł

Inwestycje w zakresie sieci wodociągowej:

Tłuszcz, os. Długa (ul. Łodygowa) 210 000,00 zł
Tłuszcz, os. Kolejowa (uzupełnienie sieci wodociągowej) 280 000,00 zł
Tłuszcz, os. Klonowa – Norwida (ul. Truskawkowa) 172 000,00 zł
Jasienica (ul. Sienkiewicza ul. Łąkowa, ul. Wołomińska oraz część ul. Rzecznej, Lipowej i Ornej) 1 274 000,00 zł
Szczepanek 440 000,00 zł
Miąse (sięgacz od ul. Jana Pawła II) 48 000,00 zł
Balcery 400 000,00 zł
Stryjki 60 000,00 zł
Pawłów 448 000,00 zł
Dzięcioły 80 000,00 zł
Chrzęsne (ul. Borówkowa, Sulejowska, Zygmuntowska, Zapolska) 993 000,00 zł
Mokra Wieś (ul. Podkowińskiego) 372 000,00 zł
Zalesie 160 670,00 zł
Postoliska (ul. Starowiejska, Fiukały ul. Wiewiórcza) 123 200,00 zł
Kozły 222 880,00 zł
Projekt sieci wodociągowej (m. Franciszków, Szczepanek, Miąse, Chrzęsne, Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki, Stryjki) 320 250,00 zł

463 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
8 mln zł na remont Oddziału Okulistyki w Szpitalu MB Nieustającej Pomocy w Wołominie!

We wtorek, 15 marca Starosta Adam Lubiak wraz z Dyrektorem Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorzem Kryckim, podpisali...

Zamknij