ggg ggg ggg

Powyborcze rewelacje w Pułtusku

Początek maja po zakończonych wyborach samorządowych był czasem pierwszych sesji we wszystkich samorządach naszego regionu. Podobnie jak w Mieście i Gminie Pułtusk tak sesja 7 maja się odbyła, ale jej przebieg i skutki wstrząsnęły społecznością.

Sesja w dniu 7 maja 2024 r. w pułtuskim samorządzie przebiegała podobnie tj. zostały wręczone zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym Rady Miejskiej w Pułtusku na kadencję 2024-2029, ale dalej było już szokująco. Kandydat w wyborach, który wygrał wybory na burmistrza Pułtuska w drugiej turze wyborów Krzysztof Nuszkiewicz burmistrzem nie został. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski odczytał pismo Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o wyznaczeniu Marzeny Cendrowskiej z dniem 7 maja 2024 r. do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych Burmistrza Miasta Pułtusk Pana Krzysztofa Nuszkiewicza, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Burmistrza. Radni z kolei po otrzymaniu zaświadczeń złożyli ślubowanie. Były burmistrz Wojciech Gregorczyk dokonał symbolicznego przekazania kluczy do bram miasta Marzenie Cendrowskiej. i po przerwie wybrali Przewodniczącym Rady Miejskiej, którym został radny Łukasz Skarżyński oraz wiceprzewodniczących: radną Beatę Bielińską i radnego Andrzeja Wydrę. Zawieszony burmistrz Nuszkiewicz, co prawda złożył też ślubowanie, ale sam i bez skutków prawnych. W następnych dniach po sesji zapowiedział odwołanie od decyzji premiera Donalda Tuska.
Sytuacja jednak nie uległa zmianie, a wyznaczona osoba, czyli Marzena Cendrowska pełni funkcję burmistrza Pułtuska i zasiada w pułtuskim ratuszu. Na stronie i w mediach przedstawiła OŚWIADCZENIE o następującej treści:
„Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pułtuska i Gminy Pułtusk,
Z dniem 7 maja 2024 roku zostałam wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk. Stało się tak, dlatego, iż wybrany w wyborach burmistrz zgodnie z postanowieniem sądu nie może sprawować tej funkcji, a miasto nie może pozostać bez gospodarza. Jako Pułtuszczanka, żywo zainteresowana losami naszej Małej Ojczyzny, polityk, samorządowiec i urzędnik stanęłam przed chyba najtrudniejszą decyzją w moim życiu – podjąć się zadania kierowania miastem w tej, niekomfortowej sytuacji, czy stanąć z boku i obserwować, jak Pułtusk pogrąża się
w chaosie, marazmie i prawnych sporach. Podjęłam, w moim przekonaniu najlepszą dla miasta decyzję.
Zapraszam wszystkich mieszkańców, radnych, przedsiębiorców, bez względu na polityczne przekonania do współpracy dla dobra naszego miasta.
Wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk Marzena Cendrowska”
Zaistniała sytuacja wydaje się zastanawiająca ze względu na to, że wydarzenia te nie miałyby miejsca, gdyby kandydat na burmistrza Krzysztof Nuszkiewicz nie został dopuszczony do udziału w wyborach, a odpowiednie zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej, zbadanie sprawy musiałoby wywołać reakcję. Nie byłoby drugiej tury wyborów, jeśli uwarunkowania prawne i wydane wcześniej zakazy sądowe byłyby przeciwko kandydatowi Nuszkiewiczowi. Możemy zastanawiać się i gdybać. Czy komuś zależało na stworzeniu takiej sytuacji? Prawdopodobnie ta sytuacja przekreśliła szanse drugiego kandydata w wyborach samorządowych i wpłynęła na decyzje wyborcze mieszkańców miasta i gminy Pułtusk.

/J.Cz./.

278 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Noc Muzeów

Dnia 18 maja 2024 r. na terenie Gminy Łochów odbyła się Noc Muzeów w ramach, której dla osób zwiedzających otwarte...

Zamknij